Om fakultetet

Helsepersonell
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ble opprettet 1. januar 2017.

​​​Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ble opprettet 1. januar 2017 da Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna fusjonerte og ble til Nord universitet.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har en helsefaglig utdannings- og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av bachelor-, videre- og masterutdanninger innen fagfeltene sykepleie, farmasi, vernepleie og prehospitalt arbeid - paramedisin. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

I dag har Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap totalt 2088 studenter og 240 ansatte.

FSH sine studier tilbys ved fem studiesteder:

Ledergruppen:

Dekan: Gøril Ursin
Prodekan forskning: Kari Ingstad
Prodekan utdanning: Ingjerd Gåre Kymre​
Fakultetsdirektør:​Bjarte Toftaker
Faggruppeleder ABIOK, Master helsevitenskap, Master klinisk sykepleie, AniLab og Paramedisin: Ranveig Rotmo
Faggruppeleder sykepleie: Øyvind Christiansen​
Faggruppeleder vernepleie og psykisk helsearbeid: Ingunn Skjesol
Faggruppeleder farmasi Unn Siri Olsen
Leder praktiske studier: Hilde ​Holm Solvoll
Kontorsjef: Cathrine Vasset Rasmussen​​


Organisasjonskart:
Organisasjonskart Fakultetet for Sykepleie og Helsevitenskap Nord universitet