Praksis ved FSH - informasjon til studenter

På denne siden finner du viktig informasjon om gjennomføring av praksis på ditt studieprogram.

​​​Informasjon gjeldende for det enkelte studieprogram:

​​​​​​​​​​​​​​​​

​Felles informasjon for alle studieprogram:​

Søknad om botilskudd

Forsikring for studenter


 Kontaktperson