Praksis Bachelor i vernepleie

Direkte brukerrettet praksis utgjør en stor del av vernepleiestudiet, tilsammen 34 uker (50 studiepoeng) fordelt over 4 praksisemner. På denne siden finner du viktig informasjon i forbindelse med praksisgjennomføringen.

Skjema og annen info

Nb. Vi anbefaler nettleseren Chrome til åpning av Word- og Exceldokumenter. Microsoft Edge er dessverre ikke like godt egnet til dette i vår nettløsning.

Samfunnsdeltagelse PRA2027

Emneplan PRA2027 Samfunnsdeltagelse