Vaksiner, tester og legemiddelprofylakse – Praksisstudier og utveksling

Informasjon til studenter ved FSH.

​Praksisstudier i Norge

Studenter i praksisstudier i Norge anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens (§1-6) regler om helse, miljø og sikkerhet. Det er praksisstedet som har ansvar for å vurdere, og eventuelt stille krav om og tilby vaksiner. 

Refusjon av utgifter til vaksiner

Ved praksisstudier og utveksling i utlandet må du som student sørge for å ta de vaksinene som praksisstedet krever. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) dekker reisevaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet ut over det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet til studenter ved FSH som reiser på utveksling til utlandet. I tillegg dekker FSH vaksiner som mottaksland krever for innreise og påkrevde yrkesvaksiner.  

Yrkesvaksiner inn- og utland

Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere risikoen for smitte og sykdom i forbindelse med yrkesutøvelsen, både risiko for direkte og indirekte smitte. Arbeidsgiver kan også vurdere å tilby vaksine mot sykdom som kan påvirke sykefravær, kapasitet og beredskapsevne. 

Enkelte praksissteder i utlandet stiller krav om yrkesvaksinasjon. Den enkelte student har ansvar for å framlegge dokumentasjon på pålagte yrkesvaksiner via journalutskrift eller vaksinasjonskort. Nord universitet bistår med å innhente informasjon om hvilke yrkesvaksiner det enkelte praksissted krever for studenter i praksisstudier.

Folkehelseinstituttet fører oversikt over hvilke vaksiner som anbefales til helsepersonell og øvrige yrkesgrupper. Se lenke under Mer informasjon om vaksinasjon. Det enkelte praksissted har oversikt over påkrevde yrkesvaksiner. 

Reisevaksiner

Studenter som skal utøve praksis i utlandet må i god tid før avreise vurdere anbefalte reisevaksiner. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) refunderer reisevaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet ut over det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet til studenter som reiser på utveksling til utlandet. Alle bør være vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet og ha nødvendige oppfriskningsdoser.

Hvilke vaksiner som anbefales varierer og avhenger av blant annet reisemål, reisens varighet og egne forutsetninger. Folkehelseinstituttet fører oversikt over reisevaksiner (anbefalte og påkrevde). Se lenke under Mer informasjon om vaksinasjon.  

Når må du ta vaksinene

Folkehelseinstituttet anbefaler at man starter vaksinasjon i god tid før eventuelt avreise og oppstart i praksisstudier. Man kan starte vaksinering senest tre måneder før avreise dersom vanlig vaksinasjonsprogram i Norge er fulgt (man er grunnvaksinert med DTP-polio o​g MMR), og om man legger til grunn at to doser hepatitt B-vaksine gir tilstrekkelig beskyttelse på korte turer.​

Legemiddelprofylakse

FSH dekker legemiddelprofylakse ved malaria for utvekslingsstudenter ved FSH der det er vurdert som aktuelt eller anbefalt av Folkehelseinstituttet og foreskrevet av lege. 

Fit to fly

FSH dekker vaksineklinikkenes laveste pris på utgifter til covid-19 test og bekreftelse, såkalt «Fit to fly», dersom destinasjonen (flyselskap, land eller region) krever det, til utvekslingsstudenter ved FSH. Studenter som skal på utveksling er ansvarlig for å sjekke reglene for reisen og om det stilles krav om covid-19 test og bekreftelse. 

Hvordan søke refusjon av utgifter

For refusjon av utgifter, fyll ut og send skjemaet Refusjon av utgifter​ elektronisk til fsh-post@nord.no. Husk å legge ved kopi av kvitteringer/dokumenterte utgifter.