Sykepleierutdanningen i Bodø 100 år (1920 - 2020)

Sykepleierutdanningen i Bodø 100 år
For 100 år siden, høsten 1920, kom Lina Nilsen reisende fra Meløy til Bodø for å utdanne seg til sykepleier. Hun ble den første sykepleiereleven på Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleierskeskole i Bodø. Den enslige eleven er, gjennom de 100 årene som er gått siden da, blitt etterfulgt av noen tusen kvinner og menn som valgte å ta sykepleierutdanning i Bodø.

​Utdanningen har gjennom disse årene utviklet seg fra å være en utdanning hvor elevene i hovedsak lærte yrket gjennom «opplæring på jobben», til å bli et universitetsstudium. Denne utviklingen har vært drevet fram av den generelle samfunnsutviklingen, framveksten av velferdsstaten etter krigen, kvinnekampen på 70-tallet og Norsk sykepleierforbunds iherdige innsats for faget. Sykepleierutdanningen er den eldste av de skolene som i 1994 dannet Høgskolen i Bodø, som nå er en del av Nord universitet.