Innodrive: Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor

Målet med Innodrive er å utvikle bedre forståelse for entreprenørskap og innovasjon i nord-norske kommuner. Særlig fokus vil prosjektet ha på ulike aktører og virkemidler som er involvert i de innovative prosessene, og hvilke faktorer som hemmer og fremmer innovasjon i offentlig sektor.

​​​​​Tidligere handlet innovasjonsforskning i stor grad om å skape nye teknologiske løsninger for å få større overskudd i handels- og industribedrifter, men nå er også offentlig sektor under press for å gjøre oppgaver på en annen og mer kostnadseffektiv måte. 

Etterspørsel etter flere tjenester med bedre kvalitet, og samtidig reduksjon av kostnadene, har ført til at politikere og utøvende organer legger større vekt på nytenking og innovasjon i denne sektoren. 

Fokuset på offentlig sektor fører til at man i større grad undersøker hvordan man kan benytte ny velferdsteknologi, eller skape nye metoder for innføring av tjenester, for å få bevilgningene til å vare lenger.

Dette prosjektet vil gå utover det som skiller offentlig sektor fra privat sektor, og søker i første rekke å finne drivere og barrierer for innovasjon som den offentlige organisasjonen selv kan påvirke.

Nord universitet samarbeider med UiT om prosjektet, og de mest folkerike kommunene i Nord-Norge, Tromsø, Bodø and Rana, er deltakere.

Prosjektet vil vare i tre år, og er finansiert av Regional Forskningsfond, Nord- Norge (RFF Nord).​

Ph.d-studenter


Joakim Høgås 
Stipendiat innen innovasjon i offentlig sektor ved Nordlandsforskning.

Tittel:
Ildsjeler for innovasjon i offentlig sektor.

Tema:
Tema for doktorgradsprosjektet er hvilken rolle ildsjeler har for innovasjon i kommunal sektor. Prosjektet studerer innovasjonsprosesser i offentlig sektor med et særlig fokus på de personene, ildsjelene, som driver slike prosesser fram. Formålet er å undersøke hvordan variasjoner i arbeidsdeling (innovative roller), og hvordan ulike personer arbeider og samhandler, får betydning for hvilke resultater som oppnås i innovasjonsprosjektene. Prosjektet vil også se på hvordan kommunene legger til rette for ildsjelene (eller ikke), og hva som representerer drivkrefter og barrierer for innovasjon i kommunal sektor.

Veiledere:
Professor Gry Agnete Alsos, professor Tommy Høyvarde Clausen og seniorforsker Einar Lier Madsen.

Petter Gullmark
Stipendiat innovasjon i offentlig sektor ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Tittel på prosjekt:
Betydningen av dynamiske kapabiliteter for innovasjon i offentlig sektor: Et studium av norsk kommunal sektor.

Tema:
Innovasjon i offentlig sektor har fått økende oppmerksomhet blant forskere i løpet av det siste tiåret. Inntil nylig har innovasjon vært betraktet som et verktøy som kun kan benyttes i privat sektor. Nå er det imidlertid stor aksept for at offentlig sektor også kan gjennomføre innovasjon. Offentlig sektor er under stort press, og det er stort behov for fornyelse og nye løsninger her. Det er derfor viktig å fokusere på hvilken kapasitet organisasjoner i offentlig sektor har for innovasjon, hvordan denne evnen til innovasjon og fornyelse utvikles, og hvordan denne evnen kan stimuleres og videreutvikles. Dette studiet har derfor som mål å undersøke hvilken betydning dynamiske kapabiliteter, det vil si organisasjoners evne til å endre seg, har for innovasjon i norsk offentlig sektor.

Veiledere:
Professor Tommy Høyvarde Clausen og professor Gry Agnete Alsos.


Nyhetsarkiv

Presenterte nye perspektiver på innovasjon i offentlig sektor
To av stipendiatene ved Stipendiatprogram Nordland, Joakim Høgås og Anne Tjønndal, presenterte ideer fra doktorgradsprosjektene sine for blant andre Universitetet i Nordland, Nordlandsforskning, Kommunesektorens Organisasjon (KS) og Nordland Fylkeskommune tirsdag 6. oktober.

Les mer​


Ansvarlig enhet: Nord universitet

Prosjektleder: Tommy Høyvarde Clausen​