Mentorprogrammet ved Handelshøgskolen

​Mentorprogrammet er et satsingsområde ved handelshøgskolen som skal bidra til å koble studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet sammen med ledere fra norsk næringsliv.

​Søknadsfrist 23. september 2022. ​

Siktemålet er å danne en personlig dialog der mentor og student møter hverandre for å diskutere karriere og personlig utvikling. Dette er videre ment å gi innsikt i virksomhetsledelse og forholdet mellom teori og praksis. Dette er en unik mulighet – både for student og mentor. 

 Programmet er også ment å skulle kunne redusere eventuelle forventningsgap mellom studenter og næringsliv - knyttet til blant annet kompetanse, roller, krav og yrkesmuligheter. 

 Samtidig gir det gode muligheter for å skape relasjoner mellom studenter ved Handelshøgskolen og nasjonalt næringsliv, samt et nærmere samarbeid mellom høgskolen og næringslivet. Varigheten av mentorprogrammet er fra høst til vår. 

Deretter er det opp til student og mentor om relasjonen mellom dem skal avsluttes eller opprettholdes. Basert på en søknadsprosess vil utvalgte studenter kobles opp mot mentorer, hvilket danner utgangspunktet for en personlig dialog og oppfølging via individuelle møter. 

 Mentorprogrammet vil bestå av ledere i noen av Norges største selskaper, både lokalt og nasjonalt.

Praktisk info

​I utvelgelsen av studenter som får delta i programmet vil det legges stor vekt på motivasjon for å søke på programmet samt studentens forventninger til programmet. 

Mentorprogrammet vil inneholde 3 obligatoriske fellessamlinger, oppstarts-, midtveis- og avslutningsseminar.

Informasjon om organisering og tidspunkt gis ved oppstart.

Obligatorisk oppmøte for studentene. 
Etter gjennomført program, får alle deltakere et deltakerbevis.


Oppstart program september/oktober 

Hvem kan søke

Alle studenter ved HHN som er på masternivå høsten når programmet starter. ​​​

​​​Søkere må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. 

Er du student ved HHN allerede, så kan du søke om å delta i ordningen allerede nå. Søknadsfrist 29. august.

Studenter som blir tatt opp til et av våre masterstudier ved HHN nå i sommer, kan også søke om å delta i programmet. Neste søknadsfrist blir 25. august. 

Søknad leveres til 
Anita Eide, 
administrasjonen Handelshøgskolen 
evt. på mail: anita.eide@nord.no anita.eide@nord.no


Krav til søknaden

Søknaden skal være formet som en jobbsøknad og må inneholde informasjon om:

  • hvorfor du søker på programmet
  • hva du ønsker å få ut av ­mentorrelasjonen 
  • kort skissere dine studie og/eller yrkesplaner for kommende 2 års periode
  • hva du er villig til å bruke av tid på mentorrelasjonen

CV skal være vedlagt (inneholdende bl.a. utdanning og jobberfaring).

Mentorprogrammet legger til rette for å styrke studentenes målsettingsevne, selvbevissthet, presentasjonsteknikk, kommunikasjon, relasjonsbygging, ­argumentasjonsevne og evnen til å se problemstillinger fra ulike innfallsvinkler.

Søkere må akseptere at til alle felles møter er det obligatorisk oppmøte.
 Mentoransvarlig