Velkommen til ØA-konferansen 2022


Den 27. og 28. april 2022 arrangerer UHR-økonomi og Administrasjon (UHR-ØA), i samarbeid med Handelshøgskolen Nord universitet en utviklingskonferanse for økonomisk-administrativ utdanning

Konferansen varer fra lunsj til lunsj ved Handelshøgskolen Nord universitet, Bodø

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Konferansen har til formål å fremme utvikling av utdanningskvalitet gjennom dialog og deling av vitenskapelige tilnærminger til undervisning og læring. Konferansen har et særskilt fokus på digitalisering og bærekraft i utdanningene og meritteringsordningen for utdanningsfaglig kompetanse. 

ØA-konferansen er et nytt initiativ fra UHR-Økonomi og Administrasjon (UHR-ØA) og arrangeres for første gang i 2022. Intensjonen er at ØA-konferansen skal finne sted hvert annet år, med ulike utdanningsinstitusjoner som vertskap. ​​

Målgruppe for ØA-konferansen 

 • ​​Vitenskapelig ansatte innen økonomisk-administrativ utdanning.
 • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innen økonomisk-administrativ utdanning. 
 • Personer som er aktive innen utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere. 
 • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videre​gående opplæring og relevant samfunns- og arbeidsliv.​​


Praktisk informasjon og påmelding


Konferansen skal foregå på Nord universitet 27. april, og på
Quality hotel Ramsalt 28. april.
Oppstart kl 11 med lunsj onsdag. 
Konferansen avsluttes etter lunsj torsdag.

Middag om kvelden onsdag 27. april vil være på Ramsalt.

Det er booket et antall rom for overnatting på Ramsalt.
Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, må du sende en mail til meetings.ramsalt@choice.no og henvise til følgende referansenummer : 1156GR001162
Pris for overnatting inkludert frokost er kr 1390.
Frist for å booke rom er satt til 26. mars. Etter denne dato fristilles de reserverte rommene.

Også personer som ikke sender inn bidrag til konferansen, kan delta.

Konferanseavgift kr 3.200. ​
Konferanseavgiften inkluderer konferansepakker med lunsj begge dager, busstransport fra Nord universitet til Ramsalt onsdag, middag på Ramsalt Hotell, samt konferansemateriell. Konferanseavgiften faktureres de enkelte institusjonene og fakturainformasjon må oppgis i påmeldingsskjemaet. ​


Påmeldingsfrist til konferansen: 20. februar


Program Onsdag​​ 27. april – Digitalisering og bærekraft i utdanningene​

Sted: Nord universitet, campus Bodø


​11:00 – 12:00 
Lunsj og registering. ​
12:10 – 13:00  ​ ​
Paneldialog:​ ​​Digitalisering for gode utdanninger og læringsmiljøer 
Moderator: Wiggo Hustad, avdelingsleder for organisasjonsutvikling og digitalisering, Høgskulen på Vestlandet. 

Paneldeltakere:
Vegard Moen, Seksjonssjef Undervisningstjenester, Sikt. 
Arne Krokan, Professor, NTNU. 
Morten Morå, Høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet. 
Student, Studiested Mo i Rana, Nord universitet. 
Flere pandeldeltakere vil annonseres. 

​​13:00 - 13:15
Pause
​13:15 - 14:15
Parallellsesjoner 
​​14: 15 - 14:30
Pause
14:30 – 15:30 
Parallellsesjoner 
15:30 – 15:45  
Pause ​
​15:45 – 16:35 
Paneldialog: Bærekraft i utdanningen. 
Moderator: Tom Skauge, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet. 
 
Paneldeltakere: 
Aksel Mjøs, Instituttleder, Norges Handelshøgskole. 
Lise L. Halse, Professor, Høgskolen i Molde. 
Steen Koekebakker, Universitetet i Agder.
Ove Jakobsen, Professor, Nord universitet. ​
Flere pandeldeltakere vil annonseres. ​

 

Torsdag 28. april – Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse 
Sted: Quality Hotel Ramsalt, Bodø

09:00 - 10:00 
Parallellsesjoner
10:00 - 10:15
Pause​
10:15 - 11:15
Parallellsesjoner​
11:15 - 11:30
Pause​
​11:30 – 12:20 
Paneldialog: Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse 
Moderator: Per Bjarte Solibakke, Professor, NTNU. 
 
Paneldeltakere: 
Reidar Lyng, Leder Center for Science & Engineering Education Development, NTNU. 
Arild Raaheim, Professor, Universitetet i Bergen. 
John Arngrim Hunnes, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder. 
Elin Kubberød,Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 
Flere pandeldeltakere vil annonseres. 
​12:20 – 12:30  
Avslutning 
​12:30 – 13:30 
Lunsj


Konferansebidrag

Invitasjon til konferansebidrag 

Det inviteres til innsending av konferansebidrag for å dele forskningsbaserte resultater og praktiske erfaringer med utvikling av utdanningskvalitet innenfor fagområdene for de fem fagorganene i UHR-ØA (bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, regnskaps- og revisjonsfag, metodefag, etikk, samfunnsansvar og bærekraft) og andre relevante fagområder. 

Konferansen har to parallellsesjoner med mål om å skape fruktbare dialoger og deling av variasjoner i tilnærminger til undervisning og læring.  

Konferansebidrag kan være knyttet til  konferansens hovedtema, men også til de mange andre temaene som er viktige for å skape god utdanningskvalitet. Eksempler er blant annet studentaktive læringsformer, vurderingsformer for bedre læring, faglig veiledning og tilbakemelding, faglig sosialt studentmiljø, forskningsbasert undervisning, og arbeidslivsrelevans. Temainteressen er bred og det ønskes konferansebidrag som bidrar til dialog omkring ulike måter som sikrer god kvalitet i utdanningen. 

Bidrag må sendes inn senest 28. november 2021.


 • ​​Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 28.11.2021 
 • Tilbakemelding om akseptert bidrag: 20.12.2021 
 • Ferdig 3-5 siders konferansebidrag: 01.03.2022  
 • Tilbakemelding til forfattere: 01.04.2022 
 • Presentasjon på ØA-konferansen: 27.04.2022–28.04.2022 

Språk for bidraget kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.  

Konferansebidraget skal primært være reflekterende og ikke beskrivende, dvs. at teksten ikke bare beskriver hva som er gjort, men skal også reflektere over hvorfor, hvordan og effekten for økt kvalitet i utdanningen. Bidraget skal være forankret i pedagogiske resonnementer, som må fremkomme av sammendraget. Programkomiteen vurderer sammendrag og endelig bidrag i forhold til konferansens formål og tema, med følgende kriterier:  

 • ​Relevans for formål og tema. 
 • Potensial for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring. 
 • Interessant, generaliserbart og anvendbart for undervisere i høyere utdanning generelt og ØA-utdanning spesielt. 
 • Refleksjon og diskusjon. 
 • Forankret i pedagogisk resonnement. 
 • ​​​​Vitenskapelige formelle vurderingskriterier: 
  • Er bidraget godt strukturert og formulert? 
  • Er målene tydelig formulert? 
  • Er metode beskrevet og diskutert? 
  • Er resultatene tydelig presentert og godt underbygget? 
  • Er konklusjonen klar?  
  • Er referansene relevante? 
  • Reflekterer tittelen artikkelens innhold? 
  • Gir bidraget ny innsikt til feltet? ​
Henvendelser om innsending av konferansebidrag eller deltakelse på konferansen kan rettes til oa-konferansen@nord.no ​