Velkommen til ØA-konferansen 2022


Den 27. og 28. april 2022 arrangerer UHR-økonomi og Administrasjon (UHR-ØA), i samarbeid med Handelshøgskolen Nord universitet en utviklingskonferanse for økonomisk-administrativ utdanning

Konferansen varer fra lunsj til lunsj ved Handelshøgskolen Nord universitet, Bodø
​​​​

​​​​​​​​​​​​Program

Onsdag​​ 27. april – Digitalisering og bærekraft i utdanningene​

Sted: Nord universitet, campus Bodø


11:00 – 12:00 
Lunsj (Hovedkantina) og registrering. ​(utenfor A5, Petter Thommassen)
Lunsj serveres i hovedkantina  mellom 11:00 - 12:00. Registrering er åpent i samme tidsrom utenfor auditorium A5​, inngang A.

12:00 – 12:10

Velkommen til ØA-konferansen 2022 (A5)
Dekan Gry Alsos, Handelshøgskolen Nord universitet


12:10 – 13:00  ​ ​

Paneldialog:​ ​​Digitalisering for relevante utdanninger og gode læringsmiljøer (A5)
Moderator: Wiggo Hustad, avdelingsleder for organisasjonsutvikling og digitalisering, Høgskulen på Vestlandet. 

Paneldeltakere:
Vegard Moen, Seksjonssjef Undervisningstjenester, Sikt. 
Arne Krokan, Professor, NTNU. 
Aase-Marie Høvik, Student på økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, Nord universitet.
Tom Skauge, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet. 

​​13:00 - 13:15

Pause

13:15 - 14:15

Parallellsesjoner

Sesjon 1.1: Studentaktive læringsformer (Rom A6)

Mark Pasquine, Magne Supphellen, Øyvind Strand, NTNU: Learning commericializing of tech innovations: Experiences from a project-based course involving real innovations. 

Giovanna Bertella og Sara Lupini, UiT: Game-based learning for sustainable businesses.


Sesjon 1.2: Studentaktive læringsformer (Rom A5)

Torbjørn Bjorvatn, UiA: Praksisbasert læring.

Marie Steen og Ole GjølbergNMBUTheory meets reality: teaching Commodity market analysis.​

Jon Reiersen, USN: Undervisningsbasert forskning.


Sesjon 1.3: Innføringsemner i ØKAD utdanningen  (Rom A7)

Silja Korhonen-Sande og Stig Aleksander Aune, NMBU: Utilizing the principles of modularity for enabling interdisciplinarity.

Stig Aleksander Aune, NMBU: Bedriftsøkonomiske sammenhenger – en bredere tilnærming til introduksjonskurs i bedriftsøkonomi.​

Ove Røe Jensen, UiT: Interaktive verktøy i nettstudier.


14: 15 - 14:30
Pause

14:30 – 15:30 
Parallellsesjoner 

Sesjon 2.1: Bærekraft i utdanningen (Rom A6)

Terje Berg, NTNU: Hvordan integrere bærekraft i et innføringsemne i bedriftsøkonomi - grønnvask eller grønne skoger.

Gro Ladegård, NMBU: Kunnskap og kritisk tenkning  


Sesjon 2.2: Digitale verktøy i undervisning (Rom A5)

Geir Drage Berentsen, NHH: Implemention of the GAISE recommendations in an undergraduate Statistics Course​.

Pia Gulbrandsøy, USN: Studentaktiv undervisning for store studentgrupper. 


15:30 – 15:45  
Pause ​

​15:45 – 16:35 
Paneldialog: Bærekraft i utdanningen (A5)
Moderator: Tom Skauge, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet. 
 
Paneldeltakere: 
Aksel Mjøs, Instituttleder, Norges Handelshøgskole. 
Lise L. Halse, Professor, Høgskolen i Molde. 
Steen Koekebakker, Universitetet i Agder.
Ove Jakobsen, Professor, Nord universitet. ​ ​


​16:50
Felles buss til Ramsalt

19:00
Middag Ramsalt Hotell ​

Torsdag 28. april – Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse 
Sted: Quality Hotel Ramsalt, Bodø

​09:00 - 10:00 
Parallellsesjoner​

Sesjon 3.1: Utdanningsledelse (Ramsalt 3)

Helen Marita Sørensen Holt, UiT: Utvikling av kultur for kvalitet i økonomisk/administrativ utdanning.

Frank Lindberg og Frode Nilssen, Nord universitet: Periodisering av undervisning.​​​​


10:00 - 10:15
Pause​

10:15 - 11:15
Paral​lellsesjoner

Sesjon 4.1: Arbeidslivsrelevans (Hundholmen)

Roberto Rivas Hermann et al., Nord universitet: Internship abroad.​

Mark Pasquine and Paula Rice, NTNU: Student active learning through case presentations.​

Steffen Juranek, NHH: The new innovation school – lessons from managing an international corporate network.​  


Sesjon 4.2: Studentaktiv læring (Ramsalt 3)

Mario Guajardo, NHH: Using sport contexts to teach mathematics and computer programming.​​

Nils Sanne, NMBU:  Selvrettende tester motiverer studenter til innsats. 

Ellen Hiorth Marthinsen Kulset et al., USNErfaringslæring i en profesjonsrettet næringsmaster med partnerbedrifter. 

11:15 - 11:30
Pause​

​11:30 – 12:20 
Paneldialog: Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse 
Moderator: Per Bjarte Solibakke, Professor, NTNU. 
 
Paneldeltakere: 

Reidar Lyng, Leder Center for Science & Engineering Education Development, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Arild Raaheim, Professor, Universitetet i Bergen.
John Arngrim Hunnes, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder.
Elin Kubberød, Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Marita Nedregotten, NTNU, student Bachelor i Internasjonal markedsføring​

​12:20 – 12:30  
Avslutning 

​12:30 – 13:30 
Lunsj​

Praktisk informasjon

Konferansen foregår på Nord universitet 27. april, og på Quality hotel Ramsalt 28. april.
Oppstart kl 11 med lunsj onsdag. 
Konferansen avsluttes etter lunsj torsdag.

Middag om kvelden onsdag 27. april vil være på Ramsalt. Felles buss går fra universitetet til Ramsalt kl. 16:50.

Kart med konferanseområde:​​
Klikk her for å endre bildet

På grunn av Øvelse Nord vil noe parkering være stengt og minst en inngang er stengt - anmoder om å bruke inngang A - alternativt inngang B fra busstopp bak kantine.

​Veibeskrivelse fra flyplass til campus (Google maps)​
​Informasjon om Øvelse Nord
​Søkbart kart over universitetet (Mazemap)


Det er booket et antall rom for overnatting på Ramsalt.

Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, må du sende en mail til meetings.ramsalt@choice.no og henvise til følgende referansenummer : 1156GR001162
Pris for overnatting inkludert frokost er kr 1390.
Frist for å booke rom er satt til 26. mars. Etter denne dato fristilles de reserverte rommene.

Også personer som ikke sender inn bidrag til konferansen, kan delta.

Konferanseavgift kr 3.200. ​
Konferanseavgiften inkluderer konferansepakker med lunsj begge dager, busstransport fra Nord universitet til Ramsalt onsdag, middag på Ramsalt Hotell, samt konferansemateriell. Konferanseavgiften faktureres de enkelte institusjonene og fakturainformasjon må oppgis i påmeldingsskjemaet. ​

Om konferansen


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Konferansen har til formål å fremme utvikling av utdanningskvalitet gjennom dialog og deling av vitenskapelige tilnærminger til undervisning og læring. Konferansen har et særskilt fokus på digitalisering og bærekraft i utdanningene og meritteringsordningen for utdanningsfaglig kompetanse. 

ØA-konferansen er et nytt initiativ fra UHR-Økonomi og Administrasjon (UHR-ØA) og arrangeres for første gang i 2022. Intensjonen er at ØA-konferansen skal finne sted hvert annet år, med ulike utdanningsinstitusjoner som vertskap. ​​

Målgruppe for ØA-konferansen 

 • ​​Vitenskapelig ansatte innen økonomisk-administrativ utdanning.
 • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innen økonomisk-administrativ utdanning. 
 • Personer som er aktive innen utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere. 
 • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videre​gående opplæring og relevant samfunns- og arbeidsliv.​​

Konferansebidrag

Invitasjon til konferansebidrag 

Det inviteres til innsending av konferansebidrag for å dele forskningsbaserte resultater og praktiske erfaringer med utvikling av utdanningskvalitet innenfor fagområdene for de fem fagorganene i UHR-ØA (bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, regnskaps- og revisjonsfag, metodefag, etikk, samfunnsansvar og bærekraft) og andre relevante fagområder. 

Konferansen har to parallellsesjoner med mål om å skape fruktbare dialoger og deling av variasjoner i tilnærminger til undervisning og læring.  

Konferansebidrag kan være knyttet til  konferansens hovedtema, men også til de mange andre temaene som er viktige for å skape god utdanningskvalitet. Eksempler er blant annet studentaktive læringsformer, vurderingsformer for bedre læring, faglig veiledning og tilbakemelding, faglig sosialt studentmiljø, forskningsbasert undervisning, og arbeidslivsrelevans. Temainteressen er bred og det ønskes konferansebidrag som bidrar til dialog omkring ulike måter som sikrer god kvalitet i utdanningen. 

Bidrag må sendes inn senest 28. november 2021.


 • ​​Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 28.11.2021 
 • Tilbakemelding om akseptert bidrag: 20.12.2021 
 • Ferdig 3-5 siders konferansebidrag: 01.03.2022  
 • Tilbakemelding til forfattere: 01.04.2022 
 • Presentasjon på ØA-konferansen: 27.04.2022–28.04.2022 

Språk for bidraget kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.  

Konferansebidraget skal primært være reflekterende og ikke beskrivende, dvs. at teksten ikke bare beskriver hva som er gjort, men skal også reflektere over hvorfor, hvordan og effekten for økt kvalitet i utdanningen. Bidraget skal være forankret i pedagogiske resonnementer, som må fremkomme av sammendraget. Programkomiteen vurderer sammendrag og endelig bidrag i forhold til konferansens formål og tema, med følgende kriterier:  

 • ​Relevans for formål og tema. 
 • Potensial for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring. 
 • Interessant, generaliserbart og anvendbart for undervisere i høyere utdanning generelt og ØA-utdanning spesielt. 
 • Refleksjon og diskusjon. 
 • Forankret i pedagogisk resonnement. 
 • ​​​​Vitenskapelige formelle vurderingskriterier: 
  • Er bidraget godt strukturert og formulert? 
  • Er målene tydelig formulert? 
  • Er metode beskrevet og diskutert? 
  • Er resultatene tydelig presentert og godt underbygget? 
  • Er konklusjonen klar?  
  • Er referansene relevante? 
  • Reflekterer tittelen artikkelens innhold? 
  • Gir bidraget ny innsikt til feltet? ​
Henvendelser om innsending av konferansebidrag eller deltakelse på konferansen kan rettes til oa-konferansen@nord.no ​

Kontakt:
oa-konferansen@nord.no ​​