Snorri Sverrisson Rasch

2009, MSc Energy Mangement (Siv.øk)
Jobber i dag som Partner i BDO

​​Uteksaminert (År og studieprogram): 

2009, MSc Energy Mangement (Siv.øk)

Jobber i dag som:

Partner BDO

Fortell litt om jobben du har i dag, hva er dine arbeidsoppgaver

Kontorleder for BDO Bodø og leder for rådgivning i Nord-Norge.​


Klikk her for å endre bildet
​​Navn:​ Snorri Sverrisson Rasch
Utdannelse: (2009) Master of Science in Energy Management ​
Stilling: Partner i BDO
For oss er det viktig å holde kontakt med tidligere studenter. Våre alumner er en viktig link ut i samfunnet. Våre alumn​er er ikke ba​​re en viktig del av Handelshøgskolens historie, men spiller også en avgjørende rolle for vår framtidige utvikling. Derfor er det svært viktig at vi har en god dialog med våre alumner, og at vi øker k​ontakten mellom alumner, studenter og fagmiljøet. På denne måten har vi også større oversikt over hvor våre alumner jobber, type stilling og hvor i verden de er etablert.

Registrer deg i alumninettverket her