Alumni Advisory Board - HHN

Alumni Advisory Board – Handelshøgskolen Nord (HHN) er en gruppe alumner som gir råd knyttet til en positiv utvikling av Handelshøgskolen Nord universitet og dens alumnivirksomhet. Disse alumnene har bred erfaring fra næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnsliv, og en positiv identitet knyttet til HHN. Gruppen er også rollemodeller for våre studenter. 

​Medlemmene av gruppen skal også kunne medvirke under åpning av studieåret, diplomutdeling under avslutningsarrangementet, samt under andre arrangement hvor det kan være hensiktsmessig.

Klikk her for å endre bildet
Fra venstre: HHNs Alumni Advisory Board – anno 2022 – består at Niklas Trones (seniorrådgiver i Petoro),  Kristian Haubakk (banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge), Lene Buseth (prosjektdirektør i Telenor),  Snorri Rasch (leder for rådgivning - BDO Norge), Stina-Aileen Strand (avdelingsleder i Kantega) og Knut Riksen (merkantil leder i Den norske kirke og Kirkepartner IKT AS). Joakim Sveli (leder for salg og forretningsutvikling i Kople) og  Sunniva Greger (seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø) var ikke tilstede da fotoet ble tatt. (Foto: Nord universitet/Hege Eilertsen).​
​​​Alumni Advisory Board - HHN har følgende tre hovedmål:
 • Å bidra til en positiv utvikling av Handelshøgskolen Nord universitet

 • Å bidra til en positiv utvikling av alumnivirksomheten til HHN

 • Å bidra til en positiv utvikling av samarbeid og kontakt mellom Handelshøgskolen og samfunnet for øvrig

Gruppens sammensetting:

 • Medlemmer i gruppen utpekes av dekan

 • Medlemmene velges for en periode på 2 år. For å få overlappende periode på medlemmene er det ønskelig at noen medlemmer sitter i gruppen i 3 år

 • Gruppen skal bestå av 8-10 medlemmer

 • Møter og aktiviteter samordnes av alumnikoordinatoren

Gruppens engasjement:

 • Gruppen skal samles 2 ganger pr år, fortrinnsvis i Bodø. Opplegget for hvert treff er et møte samt en felles middag. Hvert treff har et eller flere tema som gruppen skal drøfte og komme med viktige innspill til. Dekan leder møtene. Andre utvalgte personer på handelshøgskolen kan delta i møtet avhengig av tema.

 • Utover møtene er det et ønske om at medlemmene stiller opp i spesielle sammenhenger. Det kan for eksempel være som gjesteforeleser, fortelle studentene om sine erfaringer fra egen karriere eller dele ut diplom under avslutningsarrangementet for våre studenter. Det bør imidlertid ikke dreie seg om mer enn ett arrangement pr deltaker pr år og i enkelte tilfeller kan det kombineres med gruppens møte

 • Utover dette kan medlemmene også stille opp på mindre oppdrag som ikke krever at en er til stede i Bodø. Eksempelvis stille opp til intervju i forbindelse med studiekatalog eller annet materiell knyttet til studentrekruttering

Hva får medlemmene tilbake:

 • Å delta i Alumni Advisory Board- HHN honoreres ikke. Vi ønsker personer som er stolte alumner og som vil hjelpe HHN i å utvikle seg fremover. Utgifter i forbindelse med møter og andre alumniaktiviteter, dekkes av Handelshøgskolen.

 • I tillegg tilbyr vi et meget interessant forum og en meget interessant gruppe HHN alumner​


Alumni Advisory Board består av følgende alumner:

​​Joakim Sveli ​​
Leder for salg og forretningsutvikling, Kople
Knut Riksen 
Merkantil leder, Den norske kirke - Kirkepartner IKT AS
Kristian Haubakk
Banksjef SpareBank 1 Nord-Norge
Lene Buseth
Projektdirektør Telenor
Niklas Trones 
Seniorrådgiver kommersiell, Petoro
Snorri Rasch
Leder rådgivning, BDO Norge
Sunniva Greger  
Seniorrådgiver Kunnskapsparken Bodø
Stine-Aileen Strand
Avdelingsleder Kantega