Dette er Handelshøgskolen Nords «nye» Alumni Advisory Board

Handelshøgskolen Nords (HHN) Alumni Advisory Board skal bidra til å styrke relasjonene mellom HHN, næringslivet, studentene og alumner.

Klikk her for å endre bildet
Fra venstre: HHNs Alumni Advisory Board – anno 2022 – består at Niklas Trones (seniorrådgiver i Petoro),  Kristian Haubakk (banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge), Lene Buseth (prosjektdirektør i Telenor),  Snorri Rasch (leder for rådgivning - BDO Norge), Stina-Aileen Strand (avdelingsleder i Kantega) og Knut Riksen (merkantil leder i Den norske kirke og Kirkepartner IKT AS). Joakim Sveli (leder for salg og forretningsutvikling i Kople) og  Sunniva Greger (seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø) var ikke tilstede da fotoet ble tatt. (Foto: Nord universitet/Hege Eilertsen).​
​​​

Nylig hadde de åtte medlemmene i forumet årets første fysiske møte, på campus i Bodø.

- De har hatt et møte tidligere i år også, men det måtte vi ta elektronisk på grunn av pandemien, forteller seniorrådgiver Anita Eide som er alumnikoordinator ved HHN.

Med på møtet var også ledergruppen ved HHN.

Medlemmene i Alumni Advisory Board utpekes av dekan for en periode på to år av gangen, og 2022-utgaven av det rådgivende forumet består av både nye og gamle medlemmer - med bred erfaring fra næringslivet og offentlig forvaltning.

Hovedmålet med Alumni Advisory Board er at forumet skal bidra til å styrke den positive utviklingen ved HHN. 

Handelshøgskolen Nord jobber stadig med å videreutvikle alumninettverket, og styrke båndene og samarbeidet mellom HHN og samfunnet rundt.

- Medlemmene i Alumni Advisory Board skal for eksempel og blant annet bidra under åpningen av studieåret, som gjesteforelesere eller ved at deler erfaringer fra egen karriere med studentene våre, sier Eide.

- Vi er veldig glad for å ha de med på laget, sier hun.

På hvert av de faste treffene, som ledes av dekan, har forumet et eller flere temaer som de skal drøfte eller komme med innspill til.

Mer info om HHNs alumninettverk finner du her, og nettverket kan også følges på LinkedIn og Facebook.