Fem gode grunner til å bli siviløkonom

Det er mange fordeler ved å ta høyere utdanning. Utdanningen er ikke bare nyttig for samfunnet, men også for deg selv. Her gir vi deg fem gode grunner for å bli siviløkonom – et klokt og godt valg for deg selv og din egen fremtid.

Allsidig og etterspurt kompetanse

Alle bransjer, næringer og bedrifter har behov for personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning. Som siviløkonom får du en allsidig og etterspurt kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet. Ved å velge blant våre ulike hoved- og støtteprofiler får du muligheten til å tilpasse utdanningen etter dine interesser og et arbeidsmarked som er i stadig endring. Dette gjør at man blant annet kan spesialisere seg innenfor finansiering og investering, internasjonal handel, økonomistyring og entreprenørskap for å nevne noen.

Denne allsidigheten i utdanningen gjør at man ikke blir like utsatt for konjunkturer slik for eksempel ingeniører er, og vil være kvalifisert til mange ulike arbeidsoppgaver.​

Nettverk og tradisjon

Studietiden er en viktig tid for å knytte nettverk med andre studenter og næringslivet som du tar med deg videre i karrieren. Som student blir du invitert til arrangementer som Karrieredagen, Nettverksdagen og Handelshøgskoledagen som har som mål om å knytte sammen både nåværende og tidligere studenter med næringslivet.

Handelshøgskolen Nord universitet er Norges tredje handelshøgskole, og har utdannet flere tusen siviløkonomer siden 1985. Dette gjør at man som siviløkonom fra Handelshøgskolen har en anerkjent utdanning som arbeidsmarkedet kjenner og er trygg på.

Gode lønnsmuligheter

Startlønna for en nyutdannet siviløkonom var i 2018 512.000 kroner i privat sektor (bonus/provisjon ikke inkludert) og 471.000 kroner i offentlig sektor.

Som siviløkonom har man gode forutsetninger for lønnsutvikling, og gjennomsnittlig grunnlønn i 2018 var 709.000 i offentlig sektor og 988.000 i privat sektor.

Alt du trenger for å starte egen bedrift

Visste du at Handelshøgskolen er ledende innenfor forskning på innovasjon- og entreprenørskap? Dette nyter studentene godt av, og man kan velge å fordype seg innenfor dette fagfeltet med vekt på å utvikle sin egen forretningside. Har du en gründerdrøm legger vi til rette for å hjelpe deg i gang

Kom deg raskt i jobb

Mange studenter opplever også å få seg jobb før de er ferdig med utdanningen. Gode muligheter for deltidsjobber, både i næringslivet og ved Handelshøgskolen, gjør at man kan bygge opp god og relevant arbeidserfaring mens man studerer.

 Studieveileder for masterstudier