Folkejuryen trenger akkurat deg

Gjennom evalueringsprosjektet Monitor 2024 skal Nord universitet finne ut hva som egentlig skjer når Bodø til neste år blir Europas kulturhovedstad. Det kan du være med og si noe om.

​​​

Prosjektgruppen ved Handelshøgskolen Nord Universitet som jobber med Monitor 2024
Prosjektgruppen ved Handelshøgskolen Nord Universitet som jobber med Monitor 2024: F.v.: Anatoli Bourmistrov, professor og prosjektleder, Veronika Vakulenko og Olga Iermolenko, begge førsteamanuensis, postdoc Oliver Henk, forsker Evgueni Vinogradov og professor Bjørn Willy Åmo. Foto: Adrian S. Bensvik

​− For å få et helt riktig bilde av hva tittelåret Bodø2024 gjør for byen og regionen, ønsker vi å samarbeide med en folkejury, forteller Anatoli Bourmistrov, professor ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han skal lede evalueringsarbeidet, og forteller at når en by får status som Europas Kulturhovedstad, følger det med et krav om å evaluere effekten, både for byen, regionen og fylket.​

Ønsker minst 300 personer

− Vi trenger derfor folk fra hele fylket som kan være med og fortelle oss om sine opplevelser rundt kultur, både før, under og etter tittelåret 2024. Jo flere, jo bedre, sier Anatoli, som håper at minst 300 personer melder sin interesse.

− Vi vil gjerne ha med folk for en toårsperiode, men det er ikke noe krav. All tilbakemelding er god tilbakemelding, sier han. I utgangspunktet er det 16 års aldersgrense, men dersom noen yngre tenåringer har lyst til å være med, lar det seg ordne med foreldres underskrift.

Å være med i folkejuryen vil ikke være veldig tidkrevende. Det er snakk om å fylle ut et spørreskjema to-tre ganger i året, fem til 10 minutter hver gang. I tillegg til folkejuryen skal prosjektet innhente informasjon fra all tilgjengelig statistikk, det være seg næringsliv eller kulturliv i regionen.

 Trekker gratisbilletter til arrangement

Når Monitor 2024 nå blir lansert, vil det være mulig å melde seg på via en link. Det prosjektet til gjengjeld kan lokke med, er trekning av gratis billetter til en rekke arrangementer i løpet av tittelåret. 

Og tro ikke at Anatoli kun er ute etter deg som er genuint kulturinteressert.
− Nei, dersom folkejuryen skal virke etter sin hensikt, må den bestå av alle typer mennesker. Vi ønsker å få med unge og eldre, folk som opplever at de tilhører en eller annen minoritet, vi trenger skeptikeren og heiagjengen. Vi trenger den profesjonelle kulturutøveren, og deg som ikke tror du har noen mening om kultur i det hele tatt. Eller som i utgangspunktet tenker at Bodø2024 er fullstendig bortkastet. Og selvfølgelig også de som gleder seg, og tenker at dette kan gi kulturlivet i regionen et løft. Og vi trenger dere nå, sier Anatoli, og fortsetter:

− For å vite om Bodø2024 fører til noen endring, må vi vite tingenes tilstand akkurat nå, i 2023. Derfor vil vi ha i gang Folkejuryen så snart som mulig. Forskningsprosjektet har en kostnadsramme på 12 millioner kroner, og er et spleiselag mellom Nord Universitet og Bodø2024.

− Og for at ikke bukken skal ha full tilgang til havresekken, vil en referansegruppe av høyt ansette folk med denne typen erfaring fra hele Europa se oss i kortene. Bodø kommune og Nordland Fylkeskommunen er også representert, og samlet vil dette gi rapporten det nødvendige kvalitetsstempel, sier Anatoli.

Når EU utnevner en by til Kulturhovedstad, følger det med en rekke krav og forventninger. Ett av dem er evaluering.

− Folkejury har ikke vært prøvd før i en slik sammenheng, og vi har allerede fått tilbakemeldinger om at dette kan være en metode som har potensial til å bli brukt videre, sier Anatoli, som har stor tro på å få nordlendingene selv på banen.

− Slik kan vi måle om kultur skaper det mangfoldet som ligger i forventningene. Vil vi oppleve økt tilgang til kultur? Blir interessen større? Og kulturbegrepet, det skal ikke forhåndsdefineres. Den veien skal bli til mens vi går. 

Spørsmålene er mange, og svarene ligger der ute hos akkurat deg som leser dette. Hiv deg med, da vel! Bli en del av folkejuryen!