Gir ut tre nye bøker om suksessfull studiemetode

Strykprosenten i krevende fag har sunket betraktelig etter at Handelshøgskolen (HHN) tok i bruk studiemetoden SI ved Nord universitet, Stjørdal. Nå skal flere få lære om suksessmetoden.

​​​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Verdt å dele: Handelshøgskolens professor Abbas Strømmen-Bakhtiar, førsteamanuensis Elisabeth Suzen og førstelektor Roger Helde har sammen gitt ut tre vitenskapelige antologier om SI-metoden, som nå skal tas i bruk ved flere av fakultetene på Nord universitet. Foto: Nord universitet/Privat.

Frem til 2016 var tallenes tale dyster lesning på juss-kursene ved Nord universitet i Stjørdal. Strykprosenten var urovekkende høy, og kurset ble opplevd som veldig krevende. Så innførte førstelektor Roger Helde den internasjonalt anerkjente metodikken SI (Supplemental Instruction - se faktaboks), som er en studentaktiv læringsform.  

Det viste seg å være et smart trekk: Strykprosenten – som på et tidspunkt var på hele 30 prosent – droppet ned til null.

Metoden, som er et komplement til vanlig undervisning, handler i korte trekk om at viderekomne studenter følger et strukturert opplegg for veiledning av nye studenter.  

De gode erfaringene og resultatene, gjør at læringsformen nå skal innføres ved flere av Nord universitets fakulteter. 
 
 Metoden er meget effektiv, sier Abbas Strømmen-Bakhtiar som er professor ved Handelshøgskolen, Nord universitet. 
 
Sammen med kollegaene Roger Helde og førsteamanuensis Elisabeth Suzen er han redaktør for tre ferske, vitenskapelige antologier om suksessmetoden. Nylig ble artikkelsamlingene, med flere norske og internasjonale bidragsytere, gitt ut på det tyske og anerkjente forlaget Waxmann.   

Viktige bidrag 

Abbas sier bøkene er et direkte resultat av SI-prosjektet på Stjørdal, og utstrakt kontakt med øvrige fagmiljøer internasjonalt. 


– 
I antologiene kommer også flere internasjonale universiteter med sine erfaringer med SI, forteller han da vi snakker med han over møteappen Teams 

Den første antologien handler om SI og digital teknologiog de to andre om studentens læringsprosesser og organisasjon og lederskap.  
 
De akademiske bidragene i antologiene ansees som viktige, ikke bare ved Nord, men også internasjonalt. 
 
Nord universitet var, inntil for noen få år siden, den eneste norske utdanningsinstitusjonen som benyttet seg av SI. Siden har også Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Molde tatt den i bruk. Metoden benyttes også av en rekke svenske, amerikanske og britiske universiteter. 
 
Om noen få måneder skal flere Nord-studenter og forelesere både få lære mer om den, og sertifiseres som instruktører som kan undervise i den. 
 
 Kursene planlegges satt opp til høsten, og fra Handelshøgskolen har vi allerede 9-10 forelesere som skal være med for å bli sertifisert. Etterpå vil de være i stand til å kunne veilede de utvalgte og viderekomne studentene, som igjen skal undervise studentene på lavere nivå. Etter hvert skal vi også ut med dette til enda flere fakulteter, forteller Abbas.  

Åpent for alle via Open access

Terje Andreas Mathisen, som er prodekan for forskning ved HHN, er stolt over innsatsen til kollegaene. 

Klikk her for å endre bildetTerje Mathisen (Foto: Nord universitet)

– Publikasjonen av disse tre vitenskapelige antologiene er et stort løft som vil bli lagt merke til i forskningsmiljøene på temaet. Jeg er veldig glad for at bidragene er åpent tilgjengelige, slik at resultatene fra forskningen kan benyttes av alle for å gi positive resultater for studentaktiv læring, både for studenter i Norge og internasjonalt.  

– Alle som har ledet bokprosjekter vet hvor krevende det er, og det er et imponerende arbeidet som er lagt ned av redaktørene for å med stø hånd styre i havn tre prosjekter samtidig, sier han. 

 
Professor Abbas Strømmen-Bakhtiar har i tillegg til de tre nevnte artikkelsamlingene også nylig publisert en annen bok hos forlaget Waxmann. Denne boken, med tittelen «Revisiting New Public Management and its effects – Experiences from a Norwegian Context”, har han skrevet sammen med førsteamanuensis Konstantin Timoshenko. 

Fakta om SI-metodikk: 

  • SI – Supplemental Instruction ble utviklet i 1973 ved University of Missouri i Kansas City. 
  • Metoden er en studentaktiv læringsform og en internasjonalt etablert modell.  
  • SI-metoden anvendes av over 1500 universiteter fordelt på 30 land.  
  • Lunds ​universitet, som er et av Nordens største og Sveriges nest eldste universitet, er Europeisk sentrum for SI-PASS.