HHN-forskere prises for beste publisering - igjen

Førsteamanuensis Marianne Steinmo og professor Einar Rasmussen har vunnet prisen "Beste publisering 2018", som årlig deles ut av stiftelsen Økonomisk forskningsfond.

​Dette er tredje gang - på fire år - at prisen går til forskere ved HHNs Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) ved Campus Helgeland.

Senter med høye ambisjoner

 Vi er stolte over å motta pris for årets beste publisering ved HHN. I 2018 var det mange svært gode publiseringer ved HHN, så det er mange som har fortjent en slik pris, sier de to prisvinnerne i en felles uttalelse.

Det er bra at publiseringer med faglig høy kvalitet, som samtidig har relevans for næringslivet, blir verdsatt på denne måten. Kombinasjonen av næringslivsrelevans og forskning på høyt internasjonalt nivå er en viktig ambisjon for SIF, fortsetter Steinmo og Rasmussen

Artikkelen som sikret de to HHN-forskerne utmerkelsen har tittelen
The interplay of cognitive and relational social capital dimensions in university-industry collaboration: Overcoming the experience barrier

Teknologisk ekspertise, innovasjon & konkurransekraft

Artikkelen de to har skrevet handler, kort oppsummert, om at samarbeid med universiteter og forskningsmiljøer gir bedrifter tilgang både til teknologisk ekspertise og forskningsbasert kunnskap. Dette er en betydelig drivkraft for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet. Likevel finnes det barrierer som gjør slike samarbeid vanskelig å få til i praksis - og forskningslitteraturen etterlyser økt kunnskap om hvordan disse barrierene kan overvinnes.

Denne artikkelen studerer femten brukerstyrte innovasjonsprosjekter, fra planleggingsfasen til vellykket implementering. Prosjektene ble støttet av Norges forskningsråd og gjennomført av små og store norske bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer.

Resultatene viser at bedrifter som har tidligere erfaring med slike samarbeid, bygger på kognitiv sosial kapital (felles forståelse og ekspertise) for å finne relevante forskningspartnere, men at dette grunnlaget må forsterkes av relasjonell sosial kapital (bekjentskaper og interaksjon) for å lykkes over tid.

Uerfarne bedrifter kan kompensere

Bedrifter som mangler tidligere erfaring baserer i stedet forskningssamarbeidet på individuelle relasjoner, som blir forsterket gjennom at det utvikles av kognitiv sosial kapital underveis i prosjektet. Dette viser at uerfarne bedrifter kan kompensere for manglede erfaring ved å bygge på relasjonell sosial kapital, men at utvikling av kognitiv sosial kapital er en forutsetning for suksessfullt samarbeid over tid, fortsetter Steinmo og Rasmussen.

Artikkelen bidrar både med ny teori - og med praktiske implikasjoner for hvordan slike samarbeid kan lykkes og lede til lønnsomme innovasjoner.

​ Studien viser at bedrifter med manglende erfaring fra forskningssamarbeid kan lykkes med dette, og dermed bygge erfaring som senker barrierene for senere innovasjonsprosjekter. Bedriftenes strategier og offentlige virkemidler bør tilpasses bedriftens tidligere erfaringer - og utviklingen av både kognitiv og relasjonell sosial kapital er viktig for å lykkes med innovasjonsprosjekter i samarbeid med forskningsmiljøer.

Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.