HHNs mentorprogram: Full klaff for Karina og Janne

– For meg har mentorordningen vært en kjempefin erfaring. Jeg føler at jeg sitter igjen med veldig mye etter å ha deltatt, og jeg vil absolutt anbefale andre å søke seg med på Handelshøgskolens (HHN) mentorprogram, sier avgangsstudent Karina Eline Knutzen (28).

– Jeg hadde masse forventninger da vi startet, og jeg var nok litt nervøs til å begynne med. Men jeg føler at jeg har fått veldig mye igjen for å ha Janne som min veileder, sier 28-åringen når vi ber henne oppsummere hvordan det har vært å ha en mentor med «på laget» det siste studieåret.
 
– Det har hjulpet meg til å bli tryggere på meg selv. Hvis jeg har vært usikker på noe har jeg kunnet diskutere det med Janne, som har gitt meg gode tilbakemeldinger, legger Karina til.

12 mentorpar

Klikk her for å endre bildet
God kjemi: Karina Eline Knutzen (til høyre) sammen med sin mentor Janne Andersen, regiondirektør for Fiskeridirektoratet i Nordland. Foto: Hege Eilertsen.

Hun og mentor Janne Andersen, som er regiondirektør for Fiskeridirektoratet i Nordland, møttes for første gang i fjor høst da Handelshøgskolen (HHN) arrangerte den første fellessamlingen for «mentorparene» studieåret 2019/2020. 

Janne og Karina har vært ett av de til sammen tolv parene som har samarbeidet tett det siste studieåret. 

Karina, som opprinnelig kommer fra Svolvær, avsluttet nylig sisteåret på siviløkonomutdanningen (Master of Science in Business) ved HHN i Bodø.

Gjensidig gevinst

Målet med mentorprogrammet hun har vært med på, er å koble masterstudenter sammen med erfarne næringslivsledere som kan veilede og gi råd om alt fra karriere til personlig utvikling.

Tilbakemeldingene fra de som har deltatt er gode, også i år. Både studentene og næringslivslederne gir uttrykk for at de opplever det som givende å være med på programmet, og at det er noe begge parter drar nytte av.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk Janne som min mentor. Hun har vært veldig tilgjengelig for meg, og jeg føler at det har vært lov til å spørre om alt, sier Karina.
 
Totalt anslår hun og mentor Janne at de har hatt mellom ti og femten møter siden oppstarten i fjor høst. Under noen av disse har Karina også fått oppgaver.

– Karina har blant annet fått oppgaver som handler om rekruttering, og det å søke på jobber og forberede seg til et intervju, forteller mentor Janne.

– Hun har jo faktisk også vært på et jobbintervju, og blitt innstilt til en stilling. Her gjorde hun et veldig godt inntrykk, skryter regiondirektøren inn.

Oppfordrer flere til å bli mentorer

Janne er nå mentor på tredje året, og om få måneder klar for en ny høst og en ny mentorstudent.

– Jeg synes dette er veldig hyggelig å være med på, for jeg liker å hjelpe de unge frem. Jeg har jo selv vært student, og jeg husker godt hvordan det var når jeg gikk ut av studiene. Jeg synes dagens unge har kommet enda lengre, og jeg er kjempeimponert over dem, kommenterer Janne.

Hun sier at det for henne, som mentor, føles viktig å kunne bidra til at studentene kommer seg raskest mulig ut i jobb etter studiene.
 
– Karina og jeg har hatt veldig god kjemi, og mye av det vi har snakket om handler om menneskelige faktorer. Alt fra hvordan man kan utvikle seg, til hvordan arbeidslivet fungerer. Mange av disse tingene står jeg jo oppe i selv også, i det daglige, i min egen jobb. Ettersom jeg er i en lederstilling er jeg ofte i en posisjon hvor jeg rekrutterer nye medarbeidere, og gjennom mentorordningen får jeg også selv testet ut litt av det jeg tenker på når det gjelder de nye og unge, sier regiondirektøren. 

Hun vil også anbefale andre ledere til å melde seg som mentorer til programmet som er et satsingsområde ved HHN.

Ut av komfortsonen

Karina, som nå er ferdig med alt av eksamener og masteroppgaven, sier hun har lært mye det siste året.

– Hvis jeg skal trekke frem noe, så handler det om at jeg har måttet presse meg selv litt i uvante situasjoner, blant annet med intervjutrening og personlighetstester. Jeg har også lært mye om det å skrive CV og søknader, sier Karina.  

Mentor Janne har blant annet bidratt til at Karina har fått dra på besøk til bedrifter, og Nordland fylkeskommune. På sistnevnte sted har Karina, og medstudenten som hun har skrevet masteroppgave sammen med, fått gode innspill til masteroppgaven som handler om bærekraftig utvikling av turisme i Lofoten.

– Janne, og mentoren til hun jeg har skrevet oppgaven sammen med, ordnet det også slik at vi fikk holde en presentasjon ved Fiskeridirektoratet. Det var veldig artig. Her fikk vi anledning både til å høre hva de mente om utgangspunktet for oppgaven vår, og om det eventuelt var noe vi manglet. Det var veldig nyttig, sier Karina.

– Hvilke planer har du nå som studiene er over?

– Akkurat nå søker jeg jobber, så jeg vet ikke eksakt. Men jeg har veldig lyst til å begynne å jobbe så raskt som mulig. Jeg er veldig spent på hvordan det blir, og jeg gleder meg, sier 28-åringen.

Til de som vurderer å søke seg med på det neste mentorprogrammet til HHN, som går i studieåret 2020/2021, har hun følgende oppfordring:

– Jeg vil absolutt anbefale det. Nå i ettertid kan jeg si at det på veldig mange måter ga meg mye mer enn det jeg hadde forventet.