Handelshøgskolen skal kurse oljearbeidere i sirkulærøkonomi

Da Kompetanse Norge tok kontakt for å høre om Handelshøgskolen kunne tilby ansatte i olje, gass- og leverandørindustrien et utdanningsprogram i sirkulærøkonomi, var ikke Dolores Modic, Einar Rasmussen og Elena Dybtsyna vanskelige å be.

Klikk her for å endre bildetTilbyr kurs for oljeindustrien: Fra venstre Dolores Modic, Einar Rasmussen og Elena Dybtsyna. Foto: Hege Eilertsen.

​​​​​​​​​– Dette blir et veldig godt kurs for alle som ønsker seg faglig påfyll og kompetanse om sirkulær økonomi, slår Dolores Modic fast.​

Hun er postdoktor ved fakultetet, og Handelshøgskolens (HHN) koordinator for kurstilbudet som i løpet av kort tid vil gå ut til medlemmer i LO, NHO, Norsk olje & gass, Norsk industri, Tekna, Nito, SAFE, Fellesforbundet, Industri Energi og FLT.

Om effektiv utnyttelse av ressurser

Nyheten om at HHN får i oppdrag å tilby et spesialtilpasset kurs for ansatte i olje- og gassindustrien, mottas med stor glede også av professor og faggruppeleder Einar Rasmussen og førsteamanuensis Elena Dybtsyna, som vil være blant foreleserne på kurset.

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi, og en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt både på Norges og EUs politiske agenda.

Klima- og miljødepartementet ønsker at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi hvor ressursene utnyttes bedre. Etter planen skal regjeringen i løpet av noen få måneder legge frem en nasjonal strategi.

Handelshøgskolen har høy kompetanse på fagfeltene sirkulær økonomi og energiledelse, og tilbyr i dag flere kurs på masternivå både for norske og internasjonale studenter. Satsingen på sirkulærøkonomi er også i tråd med Nord universitets profilområder og strategiske plan.

Digitalt kurs

Kurset «Circular Economy for the Oil & Gas Industry​» skal foregå digitalt, og er et tilbud både til arbeidsledige og ansatte i olje-, gass- og leverandørindustrien.

Målsetningen med utdanningsprogrammet er å gi deltagerne økt bransjespesifikk kompetanse og ytterligere ferdigheter koblet til sirkulær økonomi. Dette både for å bedre den enkeltes forutsetninger for selv å kunne bidra til innføring eller overgang til nye og innovative løsninger innenfor sirkulærøkonomi, enten det gjelder sektoren som helhet - eller selskapet de er ansatt i. Kurset kan også gi et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet.

Underveis i utdanningsprogrammet er det planlagt strømming av flere arrangementer, også med eksterne bidragsytere. Blant annet skal en av EUs tidligere kommisjonærer for klima og miljø hentes inn for å belyse politikkens betydning for utviklingen av en grønnere og mer sirkulær økonomi. 

Flere norske bransjeeksperter, blant annet fra Norsk olje & gass, vil også komme med innspill til hvordan olje- og gassindustrien kan møte det grønne skiftet og bidra til mer klimavennlige forsyningskjeder innenfor olje- og gassnæringen. ​

Kompetanse Norge 


er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Direktoratets hovedoppgave er å sørge for at flere voksne får tilgang til fleksibel opplæring, og at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling. Kompetanse Norge skal også jobbe for at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse Norge trenger i framtida, og at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning og informasjon om utdanning og arbeid.​​

Sirkulær økonomi for olje-, gass- og leverandørbransjen

Studiepoeng

5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Engelsk
Studiested
​Bodø>> Les mer om kurset her