Håper krisen på sikt vil føre til nye muligheter

Koronaviruset (COVID-19) har endret hverdagen vår, og mange lever nå i usikkerhet om hva som i de nærmeste månedene kommer til å skje med arbeidsplassen eller bedriften de eier. Iselin Kristine Mauseth Steira, stipendiat ved Handelshøgskolen (HHN), mener innovasjon og entreprenørskap er ekstra viktig i den tiden vi er inne i nå.

Steira (bildet) er stipendiat ved HHNs Engage-senter (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship), og avhandlingen hun jobber med handler om studenter i såkalte oppstartteam. Hun har utviklet et helt nytt valgemne for masterstudentene ved HHN, som har fått navnet «Teamarbeid i praksis».

Steira er i tillegg involvert i et forskningsprosjekt med Engage-kollegaene førsteamanuensis Karin Wigger og Kari Djupdal. I disse dager jobber de med en vitenskapelig forskningsartikkel, om hvordan entreprenørskapsutdanninger kan utvikle studenters entreprenørielle tankesett.

Steira tror det vil bli skapt flere nye virksomheter og innovasjoner som en effekt av det vi nå opplever.

Innovasjon skaper nye løsninger

Hun sier innovasjon og entreprenørskap er viktig ettersom det eksisterer både i og utenfor etablerte bedrifter, og kan drives frem både av enkeltindivider, oppstartteam eller store selskaper.

– Innovasjon og entreprenørskap kommer i forskjellige former, og viser seg på ulike nivåer. Fra et økonomisk perspektiv er det viktig fordi det kan skape nye arbeidsplasser, nye industrier, konkurranse i markedet – eller nye løsninger på eksisterende problemer, sier Steira.

Det er ifølge Steira mange årsaker til at det er viktig å være opptatt av innovasjon og entreprenørskap. 

– Når vi blir presset, tenker og opptrer vi alle entreprenørielt, sier hun.

– Spesielt hvis vi ser på det som skjer i verden i disse dager, med alle konsekvensene av virussykdommen COVID-19. Vi står overfor en ekstrem situasjon som har skapt mye usikkerhet for mange av oss.

– Som individer må vi tilpasse oss for å kunne fortsette med våre dagligdagse oppgaver. Det har gjort at vi alle tenker og opptrer på nye måter. Vi har blitt presset til å være kreative når vi skal organisere nye måter å samarbeide med kollegaer på, eller nå vi for eksempel skal undervise studentene våre over nett. 

– Bedrifter i hele Norge flytter nå flere av tjenestene sine for å bli tilgjengelige på nett, og flere utvikler nye forretningsmodeller for å sikre en inntjening. Så; når vi blir presset, da tenker og opptrer «alle» entreprenørielt. Det blir spennende å se hvilken påvirkning dette har hatt på samfunnet, når vi går tilbake til normalen, og om noen av disse nye måtene å gjøre ting på vil bestå. I de kommende årene tror jeg vi vil se flere nye virksomheter og innovasjoner som har oppstått som en effekt av det vi nå opplever, sier Steira.

Fremmer entreprenørskap på ulike måter

Ettersom Steira både er forsker og foreleser, er hun opptatt av å fremme entreprenørskap på ulike måter. Som stipendiat ved HHNs Engage-senter er «entreprenørskapsutdanning» på mange måter samlebetegnelsen for avhandlingen hennes.

– Som forsker er jeg interessert i å forstå hvordan entreprenørskapsutdanninger kan stimulere til alle former for entreprenørielle aktiviteter, men i hovedsak bedriftsetablering. Med avhandlingen min studerer jeg hvordan studenter i team skaper nye bedrifter, og hvordan vi kan legge til rette for sammensetning av gode oppstartteam - og utvikling av disse gjennom entreprenørskapsutdanning. Som underviser tilnærmer jeg meg feltet litt annerledes, sier hun.

Steira mener det er viktig å bruke forskjellige entreprenørielle verktøy og metoder for å få studentene til å skape nye og innovative løsninger både på økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. 

– Det er vanskelig å vite hva fremtiden vil bringe. Den unge generasjonen vil nok møte på utfordringer som vil kreve at de handler og tenker på nye måter. Det å oppfordre studenter til å trene på å tenke kreativt og komme opp med nye løsninger gjennom utdanning, er viktig for at de skal kunne mestre det å bli en fremtidig «endringsagent». 

– Det å anvende entreprenørielle metoder bør derfor implementeres i alle typer utdanning, uansett nivå, sier hun.

 Denne artikkelen er gjengitt (på norsk) med tillatelse fra Engage.


Engage (Center for Engaged Education through Entrepreneurship) er et senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap. Senteret er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU, NTNU eksperter i team, TrollLABS og Spark NTNU.

 Kontaktperson