Har støttet forskning for over 12 millioner kroner i nord

Stiftelsen Økonomisk forskningsfond (ØFF) har i over tre tiår støttet næringslivsrettet og økonomisk forskning til gode for næringslivet og kommunene i Nord-Norge.

Nå håper fondets styreleder, Ken-Andre Johansen, at enda flere bedrifter og offentlige institusjoner vil bidra til å finansiere forskningsprosjekter knyttet opp til landsdelens egne næringsmessige forutsetninger - og utfordringer.

– Fondet har gjennom årenes løp utbetalt cirka 12 millioner kroner til bidrag for økonomisk forskning, oppsummerer styrelederen. 

Han forteller at fondet i dag forvalter en kapitalbase på om lag 14 millioner kroner, som er plassert i ulike fond.

Det er avkastningen på fondets plasseringer som årlig utbetales som bidrag til forskning og kompetanseoppbygging.

– Svært viktig for Handelshøgskolen

– Støtten vi har fått fra Økonomisk forskningsfond har vært svært viktig for utviklingen av handelsskolemiljøet i Bodø. Bidragene har gitt internasjonale publiseringer, bygget opp fagmiljøets internasjonale nettverk og utviklet mange nye forskertalenter, sier dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet.

Per i dag er det til sammen 34 donatorer som har bidratt inn til stiftelsen, som har til formål å fremme og støtte næringslivsrettet, økonomisk forsknings– og kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge.

Selskapene og de offentlige institusjonene, som har bidratt som donatorer, utgjør selve «grunnstammen» i fondet.

Styreleder Ken-Andre Johansen, som til daglig er økonomisjef i SKS (Salten Kraftsamband AS) håper at enda flere vil bidra fremover.

– Hvorfor er dette et viktig fond å støtte opp om?

– Fondet bidrar til forskning og kompetanseoppbygging som kommer hele næringslivet og kommunene i Nord-Norge til gode. Vi vektlegger å støtte forskning som er knyttet opp til landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og problemer – og særlig den som gjøres i tilknytning til Nord universitet, sier Johansen. 

– Bidragene fra fondet er også med på å heve kvaliteten på økonomi- og ledelsesstudiene, og det sikrer næringsliv og offentlig sektor i landsdelen en viktig rekrutteringsbase. Det bidrar i tillegg til en hyppigere og bedre kontakt mellom næringsliv, kommunal sektor og kompetansemiljøene innen forskning og undervisning i landsdelen, sier styrelederen. 

– Den økonomiske forskningen krever langsiktig finansiell innsats og støtte, sier han.

Økt kvalitet – og synlighet

– Vi bidrar både til at den forskningsmessige kvaliteten økes og til at forskningsresultatene blir publisert gjennom gode publiseringskanaler, sier han.

Siden 2012 har stiftelsen delt ut en årlig pris for «beste publisering».

I fjor ble prisen, for tredje gang på fire år, delt ut til forskere ved HHNs Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) ved Campus Helgeland .

Prisen for «Beste publisering 2019» skulle opprinnelig deles ut våren 2020, men på grunn av koronapandemien er prisutdelingen utsatt til senere i høst.

På forespørsel om fondet er viktigere nå i koronakrise-tiden enn tidligere, svarer styrelederen at han ikke tror det har noen stor betydning – bortsett fra at avkastningen på fondets plasseringer for 2020 ikke ser ut til å bli den helt store.

– Det kan få konsekvenser ved at beløpet som settes av til årlig utbetaling må nedjusteres noe, for å opprettholde tilfredsstillende kapital i fondet, utdyper han.

Da styret i stiftelsen møttes tidligere denne måneden sto blant annet nye retningslinjer - for å i enda større grad oppfylle stiftelsens formål - på agendaen. 
Investeringsstrategien var også et tema. 

– Det er en viss optimisme i markedet etter koronakrisen, men det er umulig å si hvordan situasjonen blir fremover. Det blir viktig å diskutere investeringsstrategien og eventuelt uttak fra fondene i neste styremøte, konkluderer styret. 

På det siste møtet før høstens prisutdeling ble det besluttet å utbetale 340.000 kroner til publiseringspriser for HHNs vitenskapelige artikler i 2019. 

Donatorer pr.1.5.2020

​​Donatorer - 2019
Bidrag
Opprinnelige donatorer
DnB
1 350 000
Nordlandsbanken 1 000 000
A/B/C 250 000
Bergen Bank 100 000
Nordea Bank Norge ASA
400 000 
Sparebank1 Nord-Norge
1 000 000
Kredittkassen 400 000
Innovasjon Norge 100 000 Industribanken
100 000
Helgeland Sparebank
100.000
Elkem Salten Verk
1 100 000
Lavangen kommune
2 000
Målselv kommune
500
Nordreisa kommune
500
Næringslivets Hovedorganisasjon
10 000 
Norges Industriforbund 10 000
Yara Glomfjord
1000 000
Norsk Hydro
Storebrand
10 000
Storebrand Norden
Ernst & Young
10 000
A/S Bonitas gruppen 10 000
A/S Norvei
10 000
Det Norske Luftfartsselskap A/S
10 000
Fauske kommune 
2 500
Helgelandskraft
30 000 
Helgeland Kraftlag 30 000
Herøy kommune
10 000
Porsanger kommune
5 000
TINE SA
5 000 
Meieriet Nord 5 000
Narvik Mek. Industri
1 000
NORCEM
200 000
Nordland fylkeskommune
100 000​​
Avisa Nordland
5 000
Nordlands Framtid 5 000
Rana kommune
15 000
Rapp Hydema A/S
10 000
Salten Kraftsamband
750 000
Sortland kommune
5 000
Værøy kommune
2 000
Bodø kommune
350 000
Hattfjelldal kommune
2 000
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse
1 650 000
Torghatten Trafikklag
10 000​​

Bevilget tilsammen
8 260 500
Klikk her for å endre bildet
Styreleder Ken-Andre Johansen, som til daglig er økonomisjef i SKS (Salten Kraftsamband AS.