Helse- og omsorgsdepartementet på Nordlab-besøk

Kriseledelseskompetanse i helsesektoren. Og et stort og gjennomgående behov for et enda sterkere søkelys på samvirke - og øvelser. Det var blant temaene når eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet forleden gjestet Nordlab – Nords innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke.

Klikk her for å endre bildet
Med på fotoet, fra Helse- og omsorgsdepartementet: Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum, avdelingsdirektør Kai R. Furberg, avdelingsdirektør Astri Knapstad, avdelingsdirektør Mette Bakkeli, seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas, underdirektør Helga Daae, seniorrådgiver Rune Pedersen, seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken, avdelingsdirektør Anne-Mette Ullahammer, rådgiver Morten Svendsberget, seniorrådgiver Martin Sjuls, fagdirektør Stein Johnsen, spesialrådgiver Vegard Pettersen, underdirektør Andreas Keus og seniorrådgiver Darlén Gjølstad. Fra Nordlab og Nord universitet: Professor og Nordlab-leder Odd Jarl Borch, seniorrådgiver Hege Stenhammer, og Erlend Hagenes (sjef Øvelse Nord), samt rådgiver Hanne Elise Austerheim. Fra Helse Nord; Jonny Brodersen (direktør for sikkerhet og beredskap). (Foto: Nord universitet/Hege Eilertsen).

Nord universitet har samfunnssikkerhet som en av sine tematiske hovedsatsingsområder, og som kjent jobber ledelsen ved universitetet for å sikre finansiering til å etablere Nordlab og Øvelse Nord som et Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke.

Besøkene til laben har vært mange de siste månedene.

For kort tid siden var Totalberedskapskommisjonen, en delegasjon fra Justiskomiteen på Stortinget og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på besøk. Sist ut i rekken er eierskapsavdelingen til Helse- og omsorgsdepartementet, som i forrige uke var på studietur i Nord-Norge.

Tverrfaglig samfunssikkerhetssatsing

I strategien til Nord universitet inngår også faglige satsinger på innovasjon, helse og helsevitenskap.

De tverrfaglige og tverrfakultære samarbeidene er mange, og under besøket til Nordlab fikk departementets eieravdeling innføring i alt fra Øvelse Nord til pågående satsinger og prosjekter både ved Handelshøgskolen Nord (HHN) og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Nord tilbyr en rekke samfunnssikkerhetsrelaterte studieprogrammer på flere nivåer – både innen ledelse, helsefag, helseledelse, og krise og beredskap.

Ved Nordlab, hvor det både forskes og undervises, har pågangen av studenter og aktører fra det offentlige og næringslivet økt betydelig siden etableringen i 2018. Kurs og øvelser kjøres hele året gjennom, både med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

I møtet med departementsrepresentantene presenterte professor og Nordlab-leder Odd Jarl Borch og kollegaene hans også forskningsprosjekter, og en del av de ambisjonene som knytter seg til den nasjonale sentersatsingen.

Viktig med samvirke – også på teknologisiden

Fagmiljøet ved Nordlab har spisskompetanse på sikkerhets- og beredskapssamvirke, og samvirkeprinsippet – også i helsesektoren - var derfor et gjennomgående og naturlig samtaletema.

- Her er det også svært viktig at vi legger til rette for samvirke også på teknologisiden, slik at de ulike systemene til de forskjellige beredskapsaktørene «snakker sammen», fremhever Borch.

Han forteller at dette er noe Nordlabs fagmiljø er svært opptatt av, også i møter med teknologileverandører – som de har tett kontakt med.

Sjef for Øvelse Nord, Erlend Hagenes, understreket også ovenfor departementet at behovet for øvelser – både på tvers av etater og sektorer – er betydelig og høyst nødvendig.

Storsamfunnets behov for mer kompetanse på sikkerhets- og beredskapssamvirke har også gjentatte ganger blitt poengtert i en rekke samfunnssikkerhetsmeldinger og offentlige utredninger.

- Vi ser frem til og er veldig spent på stortingsmeldingen om helseberedskap, samt  Helsepersonellkommisjonens utredning som er ventet å komme i februar neste år, sier professor Borch som selv er medlem i regjeringens totalberedskapskommisjon, og tidligere også har vært faglig rådgiver for Koronakommisjonen. ​