Mentorordning til gjensidig inspirasjon

– Det kom som en positiv overraskelse at jeg selv skulle få så mye ut av å være mentor.

​Det er Berit Wilhelmsen som sier dette. Hun er økonomidirektør hos Coop Nordland, og mentor på andre året. Dette skoleåret er det fjerdeårsstudent på siviløkonomutdanningen Sunniva Amundsen (23) som er «hennes» student, og det er helt tydelig at de to har funnet tonen. 

Begge har etter eget utsagn «skravlekompetanse», og det er ikke hva som helst d​e to skravler om. Timene de tilbringer sammen noen ganger i semesteret, brukes godt. Når Sunniva om halvannet år er ferdig siviløkonom, vil hun ha god innsikt i hvilke jobbmuligheter som finnes med en solid økonomisk utdanning i bunnen.​

Klikk her for å endre bildet
Ser stor verdi: Berit Wilhelmsen (t.h.) er økonomidirektør hos Coop Nordland, og som mentor ser hun stor verdi i å få blodfersk informasjon om hvordan fremtidige arbeidssøkere tenker. Student Sunniva Amundsen tar med seg mange gode råd på veien. Foto: Inger E. Eftevand Orvin.

Nyttig refleksjon

Berit Wilhelmsen, som nå er mentor for andre gang, forteller at eget utbytte har vært langt over forventningene.

– Jeg regnet med at jeg hadde en del å tilføre studentene i form av råd om arbeidsliv, jobbmuligheter og videre karriere. Men jeg hadde ikke forutsett at jeg selv skulle få så mye ut av å være mentor.

For Berit blir møtene med studentene nyttige refleksjonsstunder. Ikke bare oppsummerer hun egen arbeidssituasjon og karriere, hun får også blodfersk innsikt i hva studentene anno 2022 tenker og forventer. Hva ønsker de? Hva forventer og planlegger de?

– Samtalene med Sunniva gir meg direkte innsikt i hva unge arbeidssøkere er opptatt av. Det ligger mange bonuselementer i dette, sier Wilhelmsen.

Kartlegger og planlegger

Samarbeidet mellom mentor og student startet med en god behovskartlegging. Både Sunniva og Berit tror mye av suksessen ligger nettopp der. I tillegg har Sunniva som mentorstudent fått være med på personlighetskartlegging gjennom Nordnorsk Lederutvikling, og resultatet brukes også som et rammeverk og utgangspunkt for diskusjoner med mentor.

– Veldig verdifullt, mener de begge. Gjennom samtalene med mentor kommer Sunniva nærmere den hun ønsker å være i det arbeidsmarkedet hun skal ut i.

– Selv om hun nå skaffer seg en solid grunnutdanning i økonomi, er det viktig og nyttig å bli kjent med hennes mindset og preferanser. Blant annet har Sunniva et personlig engasjement i temaet bærekraft, sier Wilhelmsen.​

Klikk her for å endre bildet
Verdifull innsikt: Om halvannet år er Sunniva Amundsen (23) ferdig utdannet siviløkonom. Gjennom mentorordningen har hun fått verdifull innsikt i hvilke jobber som kan være aktuelle. Foto: Inger E. Eftevand Orvin.

Oppdager nye muligheter

Gjennom samtalene har mentoren fått en fornemmelse av hvem Sunniva er, og hvordan hennes verdisett harmonerer med fremtidige arbeidsoppgaver. Ulike funksjoner hos Coop Nordland inviteres inn i samtalene, blant annet har Sunniva fått en bred presentasjon av hva det vil si å være bærekraftansvarlig i en stor organisasjon.

– Det er et mål at hun skal få innsikt i så mange typer stillinger som mulig, sier Berit Wilhelmsen. Selv tror Sunniva hun vil ha stort utbytte av å utforske ytterpunktene i forhold til hva hennes kompetanse kan brukes til.

Et samfunnsansvar

For mange bedrifter kan kanskje mentoroppdraget være litt diffust. Det kommer ikke med en A4-mal, og det handler heller ikke om å tilby en fast, gjentakende aktivitet. For Berit handler det vel så mye om å ta samfunnsansvar. 

Coop Nordland er en stor og ressurssterk bedrift som har mye innsikt og læring å tilby fremtidig arbeidskraft i regionen.

– Dessuten er studentene verdifulle stemmer som får oss som arbeidsgivere til å se verden med nye briller. Kontakt med studentmiljø er utrolig viktig og givende, sier Wilhelmsen.

Verktøykasse for fremtiden

Sunniva på sin side er svært glad for at hun takket ja til å være med på mentorordningen.

– Dette er noe alle studenter burde takke ja til. Gjennom kartlegging og samtaler får du med deg en verdifull verktøykasse ut i arbeidslivet. Jeg vil vite mer om hvem jeg er og hva jeg passer til å jobbe med. Jeg vil også ha med meg kunnskap om hvilke muligheter som finnes der ute, avslutter Sunniva Amundsen. ​

Mentor​programmet ved HHN

Mentorprogrammet er et satsingsområde ved Handelshøgskolen som skal bidra til å koble studenter sammen med ledere fra norsk næringsliv.

Alle studenter ved HHN som er på masternivå høsten når programmet starter. ​​​

Les mer om mentorp​rogrammet her​​