NORDLAB har utviklet nytt gratis studietilbud i Innovativ kriseledelse

Covid-19 startet som en hendelse for helsevesenet, men ble raskt en hendelse som gikk på tvers av alle sektorer og samtidig påvirket store deler av det private næringsliv. Ulike tiltak er satt i gang av Regjeringen for å imøtekomme denne utfordringen som har rammet så mange enkeltindivider, samt små- og mellomstore bedrifter. Regjeringen har blant annet bevilget midler til at utdanningstilbydere kan sette i gang flere digitale utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Målet er at de som er ledige eller permitterte skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling.

​​​​​​​​​​​​​​​Våren 2020 kjørte Nord universitet ved NORDLAB gratis kurs i Innovativ kriseledelse for ledere innen reiselivs- og kulturnæringene. Kurset har nå fått støtte fra Kompetanse Norge og er videreutviklet til et studiepoenggivende etter- og videreutdanningskurs på bachelornivå. Studietilbudet retter seg mot personell som har hatt eller har ansvar for krisehåndtering i små og mellomstore bedrifter (SMB).

«Vi er veldig glad for støtten fra Kompetanse Norge som gir oss mulighet til å videreutvikle kurskonseptet og tilby dette til flere,» sier prosjektleder Hege Christin Stenhammer.

Kurset er relevant for alle typer næringer, og ser både på hvordan en kan få til økt driftssikkerhet, bedre beredskap og effektiv respons mot uønskede hendelser i bedriften. En ser også på hvordan en krisesituasjon kan brukes som en del av en innovativ prosess fram mot en ny normal med nye muligheter.

«Vi bruker eksempler som er relevant for studentene, og forsøker å legge opp til at de kan relatere teorien til erfaringer fra egen næring. Videre ser vi at innovasjon og evne til omstilling er viktig i en tid med store endringer i næringslivet, og vi har derfor inkludert en egen bolk om dette i kurset,» sier professor Odd Jarl Borch, som er faglig ansvarlig for emnet.


Hva er Innovativ kriseledelse og hvorfor er det viktig å ha kunnskap om det i din bedrift?​

Hør podcast med Professor Odd Jarl Borch ved Handelshøgskolen, Nord universitet og Kenneth Stålsett, ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU​.Innovativ kriseledelse i små og mellomstore bedrifter

Målgruppe
: Personell med ansvar for krisehåndtering i alle små og mellomstore bedrifter (SMB). Arbeidsledige og permitterte prioriteres hvis mange søkere, men alle er velkommen til å søke.

Studiepoeng: 7,5

Kostnader: Gratis utover semesteravgift og pensumlitteratur

Oppstart: Oktober 2020​

>>Les mer 

>> Søk opptak​

Tidligere studenter har gitt gode tilbakemeldinger om kursets innhold og organisering:

«Kurset ga rom for gruppediskusjoner og gruppearbeid, som gjorde kurset variert og spennende. Kurset var veldig praktisk orientert, samtidig som man fikk teoretisk påfyll og ble kjent med nye verktøy. Kurset var veldig godt organisert.»

«Veldig bra og godt sammensatt, med forskjellige tema og forelesere.»

Tidligere kursdeltaker​