Pris for artikkel om bærekraft og entreprenørskap i Arktis

Førsteamanuensis Karin Andrea Wigger og den australske professoren Dean A. Shepherd tildeles prisen for «Beste publisering 2019», som årlig deles ut av Økonomisk forskningsfond.

​​​​​​​Prisen får de to for den vitenskapelige artikkelen «We're All in the Same Boat: A Collective Model of Preserving And Accessing Nature-Based Opportunities", som er publisert i det anerkjente fagtidsskriftet Entreprenurship: Theory & Practise.

–​ Det er utrolig hyggelig å få denne utmerkelsen, sier 32 år gamle Karin Andrea Wigger som jobber ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet.

Klikk her for å endre bildet
I 2009 kom Karin Andrea Wigger, som opprinnelig er fra Sveits, til Nord universitet som utvekslingsstudent. Få år senere, etter masterstudier samme sted, fullførte hun doktorgradsprogrammet til HHN. I dag er hun godt etablert i Bodø, hvor hun både underviser og er engasjert i en rekke forskningsprosjekter fFoto: Hege Eilertsen / Nord universitet).

Om arktisk cruisenæring og bærekraft

Hun forteller at artikkelen, som handler om den arktiske cruisenæringen og bærekraftig bruk av naturressurser, er hentet fra doktorgradsavhandlingen som hun leverte i 2018.

– Det at det er mulig å vinne en slik pris med en artikkel fra en avhandling, det synes jeg er veldig artig. Det forteller noe om hvor godt doktorgradsprogrammet vårt er, sier førsteamanuensisen som er involvert i en rekke forskningsprosjekter ved Nord universitet.

Medforfatter Dean A.Shepherd, som hun har vunnet prisen sammen med, er tilknyttet University of Notre Dame i Indiana, USA. Den australske professoren regnes som en av de fremste kapasitetene på fagfeltet entreprenørskap, og i artikkelen omtaler Shepherd og Wigger – blant annet – en modell de to har utviklet. 

Kvalitetsopplevelser og regulert tilgang

I korte trekk handler det om hvordan cruiseselskapene både kan bidra til å bevare, og samtidig sikre tilgang til de mange naturbaserte mulighetene som finnes i nordområdene. Med gode systemer som regulerer tilgangen til områdene kan man - samtidig - tilby kvalitetsopplevelser til reisende.

De to artikkelforfatterne har blant annet sett nærmere på hvordan ulike incentiver kan gjøre det attraktivt for cruiseselskapene å inngå i bransjefellesskap.

– Det kan for eksempel handle om at selskapene i fellesskap definerer i hvor stor grad et område kan benyttes. Eller at de lager felles retningslinjer, for eksempel på hvor langt unna isbjørn de må holde seg, eller at de lager databaser hvor de til enhver tid kan se hvor de andre cruiseselskapenes skip befinner seg. På den måten unngås situasjoner hvor flere selskaper benytter eller besøker sårbare områder samtidig, sier Wigger.

– På en slik måte kan selskapene selv bidra både til å lage noen felles barrierer, samtidig som de gjør det praktisk og formålstjenlig å spille på lag, oppsummerer hun.

Har utbetalt 12 millioner kroner 

Prisen Wigger og Shepherd mottok er den åttende i rekken fra Økonomisk forskningsfond.

Stiftelsen, som ble opprettet i 1987 ved hjelp av kapital fra donatorer, har som formål å støtte økonomisk og næringslivsrettet forskning, og bidra til kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge. Første gangen stiftelsen delte ut en årlig pris for beste publisering var i 2012, og totalt har fondet – gjennom årenes løp – utbetalt nærmere 12 millioner kroner til bidrag for økonomisk forskning i nord.