Vurderer du en doktorgrad?

Har du mastergrad innenfor økonomisk-administrative fag og er interessert i forskning? Som stipendiat følger du et løp der du styrer og utvikler ditt eget forskningsprosjekt som leder frem mot doktorgrad (ph.d.).

En stipendiat kan beskrives som en "forskerlærling" - en som jobber med sitt eget forskningsprosjekt under veiledning og i samarbeid med erfarne forskere. Deltagelse på kurs og konferanser gir inspirasjon og nye perspektiv på prosjektet. Veileder sørger for at du holder deg på veien mot målet. Du utvikler et internasjonalt nettverk ved å delta på konferanser og workshops. Det er også mulig å tilbringe et semester eller to ved et utenlandsk universitet. 
Normert tid for en doktorgrad er tre år.

På Handelshøgskolen Nord universitet organiseres forskningsprosjekt i team der stipendiater inngår slik at de blir en del av fagmiljøet. Læring fra erfarne forskerkolleger er en viktig del av doktorgradsutdanningen. Vi har ca 40 doktorgradsstudenter og legger til rette for både faglige og sosiale aktiviteter. 

Som ferdig utdannet ph.d. i bedriftsøkonomi vil du kunne arbeide innen forskning og undervisning, i offentlig forvaltning eller i næringslivet. Kandidater med doktorgrad er i økende grad etterspurt i mange ulike stillinger både i og utenfor forskningssektoren.
 


Hverdagen som stipendiat: 

Arbeidshverdagen din vil være svært variert. En del av jobben foregår på kontoret. Der jobber stipendiatene blant annet med analyse av datamateriale, skriving av forskningsartikler og litteraturgjennomgang, forberedelse til kurs og konferanser. Du vil gå en fleksibel arbeidsdag og frihet til å organisere det meste av arbeidet selv. Hver stipendiat blir tildelt en hovedveileder og en medveileder som har jevnlige møter med deg og hjelper deg med prosessen. Det er også vanlig å skrive artikler i samarbeid med veilederne.

Deltagelse på konferanser og doktorgradskurs:

Å presentere egne forskningsresultater på internasjonale fagkonferanser er både utfordrende og litt skummelt. Å diskutere fag med toppforskere er inspirerende og gir mange nye innfallsvinkler til forskningen. Ph.d.-utdanningen består også av en obligatorisk kursdel. Kurs og konferanser gir en bra plattform for å diskutere fag, lære seg nye forskningsmetoder og bli kjent med andre stipendiater.

Om det å analysere datamaterialet:

Innenfor kvantitative felt som finans er mesteparten av jobben som ligger i en forskningsartikkel "skjult". Først må data innhentes, og deretter bearbeides. Så må det skrives inn i analyseprogrammer. Det er tidkrevende og utfordrende siden man skal være både økonom, matematiker og programmerer til tider. Men hvis man liker å løse problemer og har en positiv innstilling løser det seg som regel. En god veileder hjelper også på!​Spørsmål?

Ta kontakt med:

 Administrativ koordinator

 Programansvarlig

Handelshøgskolen, Nord universitet:
Vi har stipendiater ved alle våre fire studiesteder, men de fleste har kontorplass i Bodø.

Doktorgradsprogrammet ved Handelshøgskolen ble godkjent i 2000 og hittil har 78 kandidater disputert til doktorgrad ved Handelshøgskolen.         

Les mer om Handelshøgskolens doktorgradsutdanning her