To nye bøker om beredskap og kriseledelse

Førsteamanuensis Natalia Andreassen og professor Odd Jarl Borch lanserer nå to nye bøker innenfor beredskap og kriseledelse.

Forfatterne (Borch i midten og Andreassen til venstre) sammen med forskerteamet ved Nordområdesenteret. Foto: Nordområdesenteret
Forfatterne (Borch i midten og Andreassen til venstre) sammen med forskerteamet ved Nordområdesenteret. Foto: Nordområdesenteret/Nord universitet.

Den første boka "Crisis and emergency management in the Arctic  –navigating complex environments"  er en artikkelsamling med en rekke fagpersoner innen kriseanalyse og beredskap.  Boka fokuserer på maritim kriseberedskap i nordområdene og oppsummerer resultater fra de såkalte Marpart-prosjektene i regi av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet.  Totalt 12 forskere fra seks land bidrar som medforfattere på ulike tema knyttet til maritim beredskap. I tillegg inkluderer boka kommentarartikler fra syv ledere innenfor næringsliv og det maritime beredskapsapparatet i Arktis.  Arbeidet med boka er gjennomført med støtte fra Arktis 2030-programmet i Utenriksdepartementet, Norges forskningsråd og Nordland fylkeskommune, samt de seks deltakende universitetene.  

De andre boka, «Beredskapsorganisasjon og kriseledelse», er rettet mot studenter i krise- og beredskapsledelse. Den fokuserer på organisasjons- og ledelsesutfordringer i ulike typer kriser, og spesielt på samvirke over etats- og landegrenser. Boka har egne kapitler om større hendelser, inklusiv pandemier, masseredning til sjøs og respons på cyberangrep og hybride trusler.

Begge forfatterne er aktive i arbeidet ved NORDLAB. Her har det vært arbeidet med utvikling av nye trenings- og øvelsesopplegg, testing av kriseledelsesverktøy og utvikling av etter- og videreutdanningstilbud for næringsliv, offentlig forvaltning og aktører i beredskapsapparatet. Som underlag for beredskapsforskningen og bokprosjektene har det i samarbeid med forskningspartnere vært gjennomført testøvelser på NORDLAB. Disse har vært grunnlaget for utvikling av skreddersydde kurstilbud, blant annet Polarkodekurs og innsatsledelse i søk- og redningsoperasjoner til sjøs, såkalte «On-scene-coordinator-kurs».