Ute med ny lærebok om transportøkonomi

Professorene Finn Jørgensen og Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen Nord (HHN) ga nylig ut en ny fag- og lærebok om transportøkonomi og samferdsel.

​​​​
Klikk her for å endre bildet​​​

Boken har fått tittelen «Transportøkonomi», gis ut på Universitetsforlaget og er på vel 400 sider. 

- Det er over 20 år siden sist det kom en slik fagbok på norsk, forteller Finn Jørgensen og Gisle Solvoll. 

Forskerne sier at de som fagansatte ved et norsk universitet føler det som en plikt å holde norsk fagspråk i hevd, slik at boken også langt på vei er skrevet med utgangspunkt i ren og skjær idealisme.   

Jørgensen og Solvoll fikk – etter å ha konkurrert med en rekke andre søkere - 300.000 kroner i støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening for å skrive boken. Støtten fra foreningen har vært veldig motiverende i arbeidet med boken, sier de to.  

Forfatterne har gjennom flere tiår både forsket på og undervist i fagfeltene de skriver om. Begge kan vise til en mildt sagt omfattende samling av vitenskapelige artikler og utredninger om temaer som er særlig relevante for befolkning og næringsliv langs kysten. 

- Boken er en bred innføringsbok i faget transportøkonomi, og gir en introduksjon til sentrale transportøkonomiske problemstillinger. Den er relevant og nyttig for dem som har teoretisk interesse av økonomiske og markedsmessige problemstillinger i samferdselssektoren, for dem som er mer opptatte av praktiske løsninger på transportfaglige problemstillinger og for dem som generelt ønsker å vite litt mer om norsk samferdsel, heter det i omtalen fra forlaget. 

- Av erfaring kan vi trygt si at studentene er veldig begeistret for eksempler som er hentet fra virkeligheten, og som kan belyse fagstoffet. Det er også viktige pedagogiske «kjepphester» for oss, sier de to professorene.  

​​I den nye boken bruker de en rekke eksempler fra dagsaktuelle samferdselsspørsmål som utgangspunkt for å belyse teorien. Dermed får de også tydelig frem konflikten mellom politikk og fag, og den omfattende bruken av såkalte samfunnsøkonomiske analyser av transporttiltak er et av de mange temaene som er grundig diskutert i boken.