Vil utdanne flere trafikklærere til rullende klasserom på 50 tonn

Både person- og godstransportnæringen trenger flere sjåfører, noe som gir økt behov for opplæringskapasitet for tungbilførere og yrkessjåfører. Med justerte inntakskrav på grunnutdanningen for trafikklærere er håpet at flere studenter vil være praktisk rustet til å gå videre og bli trafikklærere for tunge kjøretøy.

​​
Klikk her for å endre bildet
Rikke Mo Veie, leder Trafikkfag ved Nord, studiested Stjørdal, håper at det justerte realkompetansekravet på grunnutdanningen for trafikklærere på sikt vil bidra til flere trafikklærere for tunge kjøretøy. Foto: Isa E. Orvin.
​​​​​​

Til høsten står 125 nye studenter klar til å ta fatt på trafikklærerutdanning i Stjørdal.

- Vi ble bedt om å ta inn flere studenter til høsten, og nå tar vi tak i mangelen på trafikklærere, og øker inntaket med 25 i forhold til tidligere års inntak. Dette er et direkte svar på det departementet og politikere har etterspurt, nemlig å utdanne flere trafikklærere med erfaring som yrkessjåfør, sier Rikke Mo Veie, leder Trafikkfag ved Nord, studiested Stjørdal.

Vi mangler nemlig trafikklærere for tunge kjøretøy her til lands. Ikke bare gjelder dette trafikkskolene, problemet er særlig merkbart ved landslinjene i videregående opplæring. Det er derfor politisk vilje til å bøte på dette.

-Vi håper at det justerte realkompetansekravet på grunnutdanningen for trafikklærere på sikt vil gi flere søkere til studiet trafikklærer tunge kjøretøy. Tidligere hadde vi et krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende i utvalgte fag også for realkompetansesøkerne, nå er inntakskravet å kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk og engelsk tilsvarende VG1, og ha relevant, lønnet arbeidserfaring i fem år. Dersom videreutdanning til trafikklærer tunge kjøretøy er aktuelt, er kravet at tre av de fem årene må være allsidig sjåførpraksis som yrkessjåfør. ​

Klikk her for å endre bildet
Simulatortrening er en viktid del av utdanningen.​ Foto: Isa E. Orvin.

​​​​​​​​Og det er disse personene Rikke Mo Veie håper å rekruttere flere av til grunnutdanningen for trafikklærere, og deretter til videreutdanningen for trafikklærer tunge kjøretøy.

-Vi trenger folk som har tilegnet seg bransjekunnskap og yrkespraksis, som har sikkerhetstenking med seg i porteføljen, som kjenner bransjen og kan håndtere tunge kjøretøy.

Når realkompetansekravet nå er justert slik at det sammenfaller med inntakskrav til andre studier, har Nord universitet studiested Stjørdal valgt å tilby alle trafikklærerstudenter et matematikkurs fra oppstart. Kurset vil løpe parallelt med øvrig undervisning.

-Med livslang læring som bakteppe er det klart at studentgruppene våre er mangfoldige. Dette er et mangfold vi favner, og vi ønsker å tilrettelegge for at studenter som ikke har vært i en studiesituasjon på noen år, skal bli godt rustet til å klare de viktige fysikk-kravene som ligger i trafikklærerutdanningen.