Bærekraftige løsninger for grenseoverskridende arrangementer

Denne forstudien skal styrke nettverk og kunnskapsutvikling mellom Nord universitet på Stjørdal og Mittuniversitetet i Østersund. Forskerne vil utvikle bærekraftige løsninger for sportsarrangement i aksen mellom Østersund i Sverige og Trondheim i Norge.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klikk her for å endre bildet


Det ligger et stort potensial i å videreutvikle bærekraftige løsninger for sportsarrangementer mellom Sverige og Norge. Derfor går forskere fra Mittuniversitetet i Østersund og Nord Universitet Stjørdal sammen om en mulighetsstudie om dette.

Mulighetsstudien er finansiert av European Regional Development Fund, samt gjennom IR -midler fra Norge med delfinansiering fra hvert universitet. Initiativet skal blant annet bidra til implementeringen av Norges og Sveriges overordnede mål for bærekraftig turisme og den voksende reiselivsnæringen.

Forskningsgruppen vil samarbeide med regionens ulike aktører med koblinger til reiselivs- og reiselivsbransjen, for eksempel lokale og regionale organisasjoner og myndigheter, kommuner, transportselskaper og innovasjonskontorer.

- Den pågående pandemien har rammet gjestfrihetsbransjen og arrangementssektoren hardt, og har betydd både avlyste arrangementer og en stengt grense mellom Sverige og Norge. Mange håper på en rask bedring, samtidig som det er nødvendig med en endring for å nå klimamålene. Men det er en stor mulighet i å utvikle en bærekraftig industri for både klima og gründere. Det som kreves for å realisere denne muligheten er samarbeid, kunnskap og innovasjon, sier prosjektleder Tatiana Chekalina. Kontaktperson er førsteamanuensis Giuseppe Marinelli, Nord universitet Stjørdal.

​​


​FA​​KTA

Prosjektperiode: 01.01.21 - 31.12.21

Samarbeidspartnere: MITT Universitet​

Fakultet / Faggruppe: HHN – Handelshøgskole​​ – Trafikk

Prosjektleder:


 
Giuseppe Marinelli

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
+47 74 82 37 41​


Prosjektmedlemmer:


 
Wenche Kristin Aarseth

Professor
Handelshøgskolen
wenche.k.aarseth@nord.no
+47 74 82 37 72​

Klikk her for å endre bildet  


Klikk her for å endre bildet 

Klikk her for å endre bildet  

​​​