Forskning ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet er en komplett handelshøgskole med et sterkt doktorgradsprogram i bedriftsøkonomi. Vi skal fremme forskning som er nytenkende, kreativ og internasjonalt orientert. Vi har en ambisjon om å være internasjonalt anerkjent for forskning innen våre satsingsområder som er formalisert i fem faggrupper.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Våre forskere publiserer årlig et stort antall artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og presenterer forskningsresultater på internasjonale konferanser innenfor det økonomiske fagområdet. 

Fagmiljøet ved HHN er til enhver tid med i gjennomføring av internasjonale forskningsprosjekter, og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer. Dette gir viktige faglige impulser til miljøet og er en forutsetning for at de vitenskapelige ansatte skal kunne gi god forskningsbasert undervisning.

Strategiske prioriteringer

Internasjonalisering: Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet skal styrke sin internasjonale posisjon ved å videreutvikle sine forskningsstrategiske spydspisser, satse på økt utdanningssamarbeid, og være et sentrum for forskning på Nordområdene.

Faglige spydspisser: Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet skal videreutvikle relevans og kvalitet i forskningsgrupper, sentre og utdanningsprogram.

Rekruttering: Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet skal øke den formelle kompetansen til de ansatte ved å legge til rette for utvikling mot professorkompetanse og få flere kvinner i faglige stillinger.

Forskningsproduksjon: Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet skal utdanne relevante og faglig sterke PhD-kandidater, øke antallet internasjonale publikasjoner på høyt nivå og realisere flere eksternfinansierte forskningsprosjekter.


 Dekan

 Prodekan forskning