Faggrupper

Faggruppene ved HHN har et helhetlig ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning.