Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap

​Faggruppen driver forskning og undervisning innen innovasjon og entreprenørskap inkludert teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og innovasjonsledelse og metode.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gruppen er blant de ledende forskningsmiljøene innen entreprenørskap i Norden og er partner i Engage, som er et senter for fremragende utdanning innen entreprenørskap. 

Forskningsaktiviteten er omfattende med betydelig ekstern finansiering, et internasjonalt miljø og utbredt internasjonalt samarbeid. 

Viktige forskningstema er relatert til etablering og fremvekst av nye virksomheter og deres rolle i samfunnet, innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet i ulike sektorer, samarbeid for innovasjon og entreprenørskap, samt innovasjon og entreprenørskap knyttet til digitalisering, sirkulær økonomi, bærekraft og utdanning. 

Faggruppen har aktivitet i Bodø, Mo i Rana og Steinkjer.

Team


Gry Agnete Alsos
Professor / dekan
Tommy Høyvarde Clausen
Professor
Einar Rasmussen
Professor
Roger Sørheim
Professor
Bjørn Willy Åmo
Professor
Marianne Terese Steinmo
Professor
​Sujith Nair
​Professor
Andrew Coleman Corbett
Professor II
Riccardo Fini
Professor II
Paul Westhead
Professor II
Lars Øystein Widding
Professor II
​Johan Wiklund
Professor II
​Arild Aspelund
Professor II
Ingebjørg Vestrum
Førsteamanuensis
Marianne Arntzen-Nordqvist
Førsteamanuensis
Erlend BullvågFørsteamanuensis 
Jorunn GrandeFørsteamanuensis
Espen John Isaksen
Førsteamanuensis
Siri Jakobsen
Førsteamanuensis
Svenn Are JenssenFørsteamanuensis
Thomas Andre LauvåsFørsteamanuensis
Dolores Modic
Førsteamanuensis 
Sølvi SolvollFørsteamanuensis
Raj Krishnan Shankar
Førsteamanuensis
Lars Hovdan Molden
Førsteamanuensis
Rannveig Edda Hjaltadóttir
Førsteamanuensis
Krister Salamonsen
Førsteamanuensis
Marta Gulli Lindvert
Førsteamanuensis
Irina Isaeva
Førsteamanuensis
Marit Breivik Meyer
Førsteamanuensis
Iselin Kristine Mauseth
Førsteamanuensis
Markus Andreas Fitza
Førsteamanuensis II
Frode HeldalFørsteamanuensis II
​Anna Brattström 
Førsteamanuensis II
Karin Andrea Wigger
Førsteamanuensis II
Henrik Dvergsdal
Amanuensis
​Rune Bostad
​Førstelektor II
​Alan R. Johnson
​Forsker m/phd
Lidia Kritskaya
Postdoktor
​Hareem Arshad
Postdoktor
Eleni Georgladou
Stipendiat
Cecilie Haukland
Stipendiat
Micaela HeseliusStipendiat
Phuc Hong Huynh
Stipendiat
Trine Åsheim Bernhardsen      
Stipendiat
Jenny Sofie Kjemphei LarsenStipendiat
Sanaa Talha
Stipendiat
Tina Løvsletten TrosetStipendiat
Lill-Beathe HåpnesStipendiat
Beathe-Kristin Behrns UttakleivStipendiat
Maiken Nilsen Stensaker
Stipendiat
Reda Hemdan Mahmoud Hassan        
​Stipendiat
Filip Lestan
​Stipendiat
Shashwatashish Pattna​ik
​Stipendiat
​Roberto Vivona
​Stipendiat
Aleksander Millang
​Vitenskapelig assistent
​Ida Matilde Fauske
​Vitenskapelig assistent
Line Mathilde Karlsen
​Førstekonsulent

Undervisning 


Faggruppen bidrar med undervisning og veiledning innen innovasjon og entreprenørskap på alle nivåer innen HHNs utdanningsprogrammer, på campusene i Bodø, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. 

I tillegg til obligatoriske og valgbare emner tilbys utdanning innen internasjonalt entreprenørskap, innovasjon og sirkulærøkonomi, samt teknologibasert forretningsutvikling på bachelornivå, en hovedprofil i innovasjon og entreprenørskap på MSc-nivå, en MBA i teknologiledelse, samt en spesialisering i innovasjon på MBA i strategi og ledelse. 

Faggruppen veileder et stort antall bachelor-, master- og MBA-oppgaver.

Handelshøgskolen utdanner årlig flere PhD-kandidater innen innovasjon og entreprenørskap og er en aktiv bidragsyter i den nordiske forskerskolen i innovasjon – NORSI.

Fagstaben bidrar også i undervisning og veiledning innen andre emner som forskningsmetode, organisasjon og ledelse, strategi, informasjonsteknologi og sirkulærøkonomi.

Vi jobber aktivt med utvikling av nye emner og undervisningsmetoder, blant annet gjennom Engage​.

Mer informasjon om Handelshøgskolens studietilbud​
 Faggruppeleder