Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap

​Faggruppen driver forskning og undervisning innen innovasjon og entreprenørskap inkludert teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og innovasjonsledelse og metode.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gruppen er blant de ledende forskningsmiljøene innen entreprenørskap i Norden og er partner i et senter for fremragende utdanning innen entreprenørskap, Engage. Forskningsaktiviteten er omfattende med betydelig ekstern finansiering, et internasjonalt miljø og utbredt internasjonalt samarbeid. Viktige forskningstema er relatert til etablering og fremvekst av nye virksomheter og deres rolle i samfunnet, innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet i ulike sektorer, samarbeid for innovasjon og entreprenørskap, samt innovasjon og entreprenørskap knyttet til digitalisering, sirkulær økonomi, bærekraft og utdanning. Faggruppen har aktivitet i Bodø, Mo i Rana og Steinkjer.


Team


Gry Agnete Alsos
Professor / dekan
Tommy Høyvarde Clausen
Professor
Lars Kolvereid
Professor
Einar Rasmussen
Professor
Roger Sørheim
Professor
Bjørn Willy Åmo
Professor
Candida G. Brush
Professor II
Andrew Coleman Corbett
Professor II
Riccardo Fini
Professor II
Paul Westhead
Professor II
Lars Øystein Widding
Professor II
​Johan Wiklund
Professor II
​Arild Aspelund
Professor II
Ingebjørg VestrumFørsteamanuensis
Marianne Arntzen-NordqvistFørsteamanuensis
Erlend BullvågFørsteamanuensis 
Jorunn GrandeFørsteamanuensis
Espen John Isaksen
Førsteamanuensis
Siri Jakobsen
Førsteamanuensis
Svenn Are JenssenFørsteamanuensis
Thomas Andre LauvåsFørsteamanuensis
Karin Andrea Wigger
Førsteamanuensis 
Sølvi SolvollFørsteamanuensis
Marianne Terese SteinmoFørsteamanuensis
Raj Krishnan Shankar
Førsteamanuensis
Lars Hovdan Molden
Førsteamanuensis
Rannveig Edda Hjaltadóttir
Førsteamanuensis
Markus Andreas FitzaFørsteamanuensis II
Frode HeldalFørsteamanuensis II
Krister Salamonsen
Førsteamanuensis II
Marta Gulli Lindvert
Postdoktor
Dolores Modic
Postdoktor
Marit Breivik Meyer
Universitetslektor
Henrik Dvergsdal
Amanuensis
Eleni Georgladou
Stipendiat
Cecilie Haukland
Stipendiat
Micaela HeseliusStipendiat
Phuc Hong HuynhStipendiat
Irina Isaeva
Stipendiat
Lidia KritskayaStipendiat
Jenny Sofie Kjemphei LarsenStipendiat
Iselin Kristine MausethStipendiat
Sanaa Talha
Stipendiat
Tina Løvsletten TrosetStipendiat
Maryna VakulenkoStipendiat
Lill-Beathe HåpnesStipendiat
Beathe-Kristin Behrns UttakleivStipendiat
Maiken Nilsen Stensaker
​Prosjektleder
Line Mathilde Karlsen
​Førstekonsulent

Undervisning 


Faggruppen bidrar med undervisning og veiledning innen innovasjon og entreprenørskap på alle nivåer innen HHNs utdanningsprogrammer, på campusene i Bodø, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. I tillegg til obligatoriske og valgbare emner tilbys profiler innen internasjonalt entreprenørskap, innovasjon og sirkulærøkonomi, samt teknologibasert forretningsutvikling på bachelornivå, en hovedprofil i innovasjon og entreprenørskap på MSc nivå, en MBA i teknologiledelse samt en spesialisering i innovasjon på MBA i strategi og ledelse. Det veiledes et stort antall bachelor, MSc og MBA oppgaver. Det utdannes årlig flere PhD kandidater innen innovasjon og entreprenørskap og Handelshøgskolen er en aktiv bidragsyter i den nordiske forskerskolen i innovasjon – NORSI. Fagstaben bidrar også til undervisning og veiledning innen andre emner som forskningsmetode, organisasjon og ledelse, strategi, informasjonsteknologi og sirkulærøkonomi. Det jobbes aktivt med utvikling av nye emner og undervisningsmetoder, blant annet gjennom Engage, som er et senter for fremragende utdanning innen entreprenørskap.

 For mer informasjon om handelshøgskolens studietilbud, se her.​

 Faggruppeleder