Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap

​Faggruppen driver forskning og undervisning innen innovasjon og entreprenørskap inkludert teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og innovasjonsledelse og metode.

Gruppen er blant de ledende forskningsmiljøene innen entreprenørskap i Norden og er partner i et senter for fremragende utdanning innen entreprenørskap, Engage. Forskningsaktiviteten er omfattende med betydelig ekstern finansiering, et internasjonalt miljø og utbredt internasjonalt samarbeid. Viktige forskningstema er relatert til etablering og fremvekst av nye virksomheter og deres rolle i samfunnet, innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet i ulike sektorer, samarbeid for innovasjon og entreprenørskap, samt innovasjon og entreprenørskap knyttet til digitalisering, sirkulær økonomi, bærekraft og utdanning. Faggruppen har aktivitet i Bodø, Mo i Rana og Steinkjer, og har tilknyttet to sentre: Senter for industriell forretningsutvikling og SPIR idélab.

Mer informasjon om forskning og undervisning innen innovasjon og entreprenørskap ved handelshøgskolen finnes her.

Innovation and entrepreneurship Pdf