Faggruppe Marked, organisasjon og ledelse

Faggruppen omfatter fagområdene markedsføring, internasjonal handel, internasjonal økonomi, organisasjon/ledelse, informasjonssystemer/IKT, sikkerhet og beredskap, nordområdekunnskap, reiseliv, økologisk økonomi, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar.

Aktuelle satsningsområder innen fag og forskning er sikkerhet og beredskap, markedsføring, ledelse og innovasjon av opplevelser (MMIE), internasjonal markedsføring og handel. Faggruppen har forskningsfellesskap med nordområdesenteret. To sentre er tilknyttet faggruppen: Novadis, et kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv, og Senter for økologisk økonomi og etikk.

Antall medarbeidere er 48, hvorav 7 stipendiater.