Faggruppe Marked, organisasjon og ledelse

Faggruppen omfatter fagområdene markedsføring, internasjonal handel, internasjonal økonomi, organisasjon/ledelse, informasjonssystemer/IKT, sikkerhet og beredskap, nordområdekunnskap, reiseliv, økologisk økonomi, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar.

Aktuelle satsningsområder innen fag og forskning er sikkerhet og beredskap, opplevelsesbasert økonomi, internasjonal markedsføring og handel. Faggruppen har forskningsfellesskap med nordområdesenteret.

To sentre er tilknyttet faggruppen: Novadis,et kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv, og Senter for økologisk økonomi og etikk.

Antall medarbeidere er 61, hvorav 11 stipendiater.

Forskningsgrupper

International business, marketing and strategy


​Koordinator: Frode Nilssen
Tor Korneliussen
Frank Lindberg
Christel Elvestad
Frode Soelberg
Abbas Strømmen-Bakhtiar
Nina Kramer Fromreide
June Borge Doornich
Rune Opdahl
Morten Stene
Anastasiya Henk
Sudip Kranti Tiwari
Per Ivar Seljeseth
Valeria Nyu
Pamela Ogada
Azif Ijaz
Alëna Nelajeva


Marketing management, and innovation of experiencies (MMIE)

Koordinator: Dorthe Eide
Hin Hoarau-Heemstra
Frank Lindberg
Tor Korneliussen
Olga Høegh-Guldberg
Sabrina Seeler
Rune M Opdahl
Yati Yati
Azif Ljaz
Pamela Ogada
​Evelina Fetingyte


Beredskapsorganisering og kriseledelse

Forskningsgruppen Beredskapsorganisering og kriseledelse har et fokus på sikkerhet knyttet til ulike typer næringsvirksomhet, og på hvordan bedrifter og offentlig forvaltning bygger opp en beredskap mot kriser. Forskningsgruppen arbeider særlig med beredskapsorganisering i høyresponsorganisasjoner, og samvirke mellom ulike aktører spesielt knyttet til mer omfattende uønskede hendelser som naturkatastrofer, pandemier, forurensing, masseskader, cyberangrep og hybride trusler. Inter-organisatorisk samarbeide og lederskap på ulike beslutningsnivåer er sentrale temaområder, inklusiv samarbeide mellom private og offentlige, sivile og militære aktører så vel som frivillige organisasjoner og lokalsamfunns roller i beredskapsarbeidet. Forskningsgruppen leder et internasjonalt fagnettverk «Arctic Safety and Security» innenfor University of the Arctic-paraplyen. 
 
Forskningsgruppen har et fokus på kompetanseutvikling innen beredskap med et særlig vektlegging av simulatorbasert trening og øving og fullskala øvelser. Forskningsgruppen har hovedansvaret for arbeidet ved NORDLAB, Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium og er medansvarlig i Øvelse Nord.
Koordinator: Odd Jarl Borch
Per Arne Godejord
​Natalia Andreassen
Beata Joanna Godejord
Emmi Susanna Ikonen
Per Erik Solli
Ensieh Roud
Johannes Schmied

Emmi Ikonen
Bjørn Gunnarsson
Roberto Rivas Hermann
Kjell Stokvik
Øyvind Hanssen
Lin Ning


Sustainable societies and technology development

Koordinator: Ove Daniel Jakobsen
Bjørn Gunnarsson
Jan-Oddvar Sørnes
Terje Fallmyr
Alf Håvard Dahl
Amsale Kassahun Temesgen
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Are Severin Ingulfsvann
Beata Joanna Godejord
Øyvind Hanssen
Rune Bostad
Øystein Nystad
Gro Talleraas

Management and contemporary leadership


​Koordinator: Wenche Aarseth
Alf Håvard Dahl
Jan Ole Similä
Hanne Stokvik
Dorthe Eide
Olga Høegh-Guldberg

Utvalgte forskningsprosjekter


 Faggruppeleder