Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap

​​Faggruppen arbeider med problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans, transportøkonomi, juridiske fag, logistikk, samfunnsøkonomi og kvantitativ metode.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningen har hovedvekt på regnskapsnormer, kommunaløkonomi, økonomistyring i små og mellomstore bedrifter, ledelse- og styringssystemer, økonomistyring som verdiskapningsverktøy, transport og logistikk i nordområdene samt økonomistyring i internasjonale bedrifter. Faggruppen har et internasjonalt miljø innen offentlig regnskap, og en nasjonalt ledende forskningsgruppe innenfor logistikk og transport.

Faggruppen har en omfattende eksternfinansiert prosjektportefølje og betydelig internasjonal forskningsaktivitet. ​

​Forskningsgrupper

Management and accounting for organizational adaptation in changing environments (MACE)

Forskningsgruppens hovedmål er å fremme økt kunnskap og forståelse for hvordan utformingen og bruken av regnskaps- og styringssystemer hjelper organisasjoner å tilpasse seg sine stadig endrede omgivelser. Gruppen driver forskning og formidling som presenteres både i fagfellevurderte og populærvitenskapelige tidsskrifter, og i undervisningen ved HHN.

Medlemmene i gruppen publiserer forskningsresultater i relevante tidsskrifter med høy akademisk status innenfor regnskaps- og virksomhetsstyring, og de jobber også aktivt for å utvikle ny kompetanse – blant annet gjennom å rekruttere nye stipendiater og postdoktorer til HHN.

Forskningstilnærmingen er basert på et tolkende forskningsparadigme, og case-studier hvor samarbeid med ikke-akademiske partnere fra praksisfeltet utgjør en viktig del av datainnsamlingsstrategien.

Forskningsgruppens ansvarsområde utgjør en av HHNs hovedforskningspilarer. Nord universitets forskningsprofil har bærekraft som grunnprinsipp i møte med både økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet. Universitetet vektlegger dette innenfor sine tre tematiske profilområder: Blå og grønn vekst; innovasjon og entreprenørskap; helse, velferd og oppvekst, og samfunnssikkerhet og beredskap. 

MACE bidrar i tråd med disse strategiene, til å forske på 

  1. innovasjoner i regnskap- og virksomhetsstyringsprosesser generelt, og 

  2. hvilke evner og kapasiteter offentlige organisasjoner har til å forbedre både egen og velferdssamfunnets effektivitet.

Mer informasjon (på engelsk)


Medlemmer

​Mesfin Ghirmani Abraham
​Stipendiat
​Main
​Husanboy Ahunov
​Stipendiat
Associated
Evgenii Aleksandrov
​Postdoktor
​Main/Associated
​Daniela Argento
​Førsteamanuensis II
​Main
​Anatoli Bourmistrov
​Professor
​Main
Elena Dybtsyna
​Førsteamanuensis
Main/Associated
Brynjar Gilberg
​Universitetslektor II
​Main
​Giuseppe Grossi
​Professor
Associated
​Torstein Alfred Gustavsen
​Førstelektor
​Main
​Levi Gårseth-Nesbakk
​Professor / Prorektor
​Main
​Toomas Haldma
​Professor II
​Main
Oliver Henk
Stipendiat​​Main
Olga Iermolenko
​Førsteamanuensis
​Main
Knut-Viggo Johansen
​Universitetslektor
​Main
Børge Josefsen
Universitetslektor
​Main
​Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu
Førsteamanuensis II
​Main
Andrey Mineev​
​Forsker m/phd
​Main
​Nadezda Nazarova
Førsteamanuensis
Main/Associated
​Børre Anton Olsen
​Amanuensis
​Main
Anders Parmann
​Universitetslektor
​Main
​Andreas Raspotnik
Forsker m/phd
​Main
​Sissel With Stephansen
Universitetslektor
​Main
Marit Lillian Sundet
​Professor
​Main
Astrid Svendgård
​Universitetslektor
​Main
​Veronika Vakulenko​
Forsker m/phd
​Main
​John Erik Rønning
​Universitetslektor
​Main
Silje Aakre​
​Stipendiat
​Main
Youssef Loutfi
​Stipendiat
​Main
Zahid Ali
​Stipendiat
​Main
​Tamara Volodina​
​Stipendiat
​Main​​

Financial Analysis, Quantitative Methods and Economics (FAME)

Forskningsgruppen underviser og forsker innenfor et bredt spekter av fagområder. Fokuset ligger på kvantitative metoder innenfor finans og økonomi.

Forskerne i denne gruppen er lokalisert både i Bodø og Steinkjer, og de underviser i en rekke emner innenfor finans, økonomi og statistikk. 

Totalt har gruppen ansvar for 14 emner, hvorav tre av disse er obligatoriske på gradsprogrammet innenfor økonomi og ledelse. Åtte av kursene er tilknyttet finansprofilene på HHNs bachelor- og masterprogram. Gruppen underviser også på flere av de valgfrie studieemnene på Business of Science og Master of Science-nivå.

Mer informasjon (på engelsk)

 

Medlemmer

​Samer Abdulraouf Altinawi
​Stipendiat
​Associated
Yevheniia Antoniuk
​Stipendiat
​Main
​Samuel Asumadu-Sarkodie
​Stipendiat
​Main
​Morten Helbæk
​Dosent
​Main
​Muhammad Kashif
​Stipendiat
​Main
​Irena Kustec
​Forsker
​Main
​Svein Oskar Lauvsnes
​Førsteamanuensis
​Main
​Thomas Leirvik 
​Førsteamanuensis
​Main
Ugochi Okoroafor
​Stipendiat
​Main
​Phebe Asantewaa Owusu
​Stipendiat
​Main
Kseniya Pak
​Stipendiat
​Main
Hassa Pedersen​
​Førstelektor
​Associated
​Pål Andreas Pedersen​Professor
​Associated
Petter Pettersen
​Førstelektor
​Main
​Trude Storelvmo
​Professor II
​Main
Kristian Støre
​Førsteamanuensis II
​Main
​Vu Le Tran
​Stipendiat
​Main
​Menghan Yuan​
​Stipendiat
​MainHybrid & Smart Governance (HybridArt)

Gruppen forsker og formidler på fagfeltene smart ledelse og hybride styringsformer, og er blant annet involvert i prosjekter knyttet opp til transparent regnskapsføring, resultatmåling, kommunikasjon og visualisering av smart by-ledelse. 

Forskningsgruppen er også engasjert i prosjekter som handler om styring av statseide selskaper og utdanningsinstitusjoner (universiteter og skoler), sosialt entreprenørskap og ideelle organisasjoner. 

Mer informasjon (på engelsk)


Medlemmer

​Mesfin Ghirmani Abraham
​Stipendiat
​Main
​Husanboy Ahunov
​Stipendiat
Associated
Evgenii Aleksandrov
​Postdoktor
​Main/Associated
​Daniela Argento
​Førsteamanuensis II
​Main
​Anatoli Bourmistrov
​Professor
​Main
Elena Dybtsyna
​Førsteamanuensis
Main/Associated
​Giuseppe Grossi
​Professor
Associated
Oliver Henk
Stipendiat​​Main
Olga Iermolenko
​Førsteamanuensis
​Main
​Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu
Førsteamanuensis II
​Main
​Nadezda Nazarova
Førsteamanuensis
Main/Associated
Rabia Tabbassum
Stipendiat​
​Main
​Veronika Vakulenko​
Forsker m/phd
​Main

Applied economics (APEC)


Forskningsgruppen underviser og forsker innenfor et bredt spekter av fagområder. Hovedfokuset er rettet mot markedsregulering, ressurs- og miljøøkonomi.

Forskerne i denne gruppen er lokalisert i Bodø, Mo i Rana, Stjørdal og Steinkjer. Gruppen underviser innenfor et variert utvalg av studieemner relatert til økonomi, bedriftsledelse, transportøkonomi og helseøkonomi. APEC har hovedansvar for 11 studieemner, hvorav seks av disse er obligatoriske på gradsprogrammet innenfor økonomi og ledelse.

Mer informasjon (på engelsk)


Medlemmer

​Samer Abdulraouf Altinawi​Stipendiat
​Main
​Thor-Erik Sandberg Hanssen
Professor
​Main
​Finn Jørgensen
​Professor
​Main
​Alina Kovalenko
​Stipendiat
​Main
Terje Andreas Mathisen
​Professor
​Main
Birgitte Hovdan Molden
​Stipendiat
​Main
​Oleg Nenadic
​Førsteamanuensis
​Main
​Børre Anton Olsen
​Amanuensis
​Associated
Phebe Asantewaa Owusu
​Stipendiat
​Associated
Hassa Pedersen
​Førstelektor
​Main
​Pål Andreas Pedersen
​Professor
​Main
​Gisle Solvoll​
​Professor
​Main
​Mikhail Strukov​
​Stipendiat
​Main
​Dhaneswara al Amien
​Stipendiat
​Main
​Stephen Kwasi Nkesah
​Stipendiat
​Main

 

​​

Undervisning

Faggruppens medlemmer bidrar med undervisning og veiledning på alle HHNs utdanningsprogrammer på bachelor-, master- og PhD-nivå. 

Vi gir undervisning og veiledning i emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, finans- og investeringsanalyse, regnskap og revisjon, logistikk og transportøkonomi, helseøkonomi, juridiske fag, samfunnsøkonomi og matematisk og statistisk analyse. ​​​ Faggruppeleder