Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap


Faggruppen arbeider med problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans, transportøkonomi, logistikk, samfunnsøkonomi og kvantitativ metode. Forskningen har hovedvekt på regnskapsnormer, kommunaløkonomi, økonomistyring i små og mellomstore bedrifter, ledelse- og styringssystemer, økonomistyring som verdiskapningsverktøy, transport og logistikk i Nordområdene samt økonomistyring i internasjonale bedrifter. Faggruppen har et internasjonalt miljø innenfor offentlig regnskap, og en nasjonalt ledende forskningsgruppe innenfor logistikk og transport.
Faggruppen har en omfattende eksternfinansiert prosjektportefølje og betydelig internasjonal forskningsaktivitet. 

Antall medarbeidere er 55 hvorav 8 stipendiater.