Faggruppe Trafikkfag

Faggruppen arbeider med ulike trafikkfaglige problemstillinger med fokus på samspillet mellom trafikkstyringen, menneskene, kjøretøy og veg.

Faggruppen har et nasjonalt ansvar for utdanning til trafikkfaglige yrker så som trafikklærere og førerprøvesensorer for å nevne noen. Departementet har vedtatt at trafikklærerutdanningen er et toårig høgskolekandidatstudium. Nord tilbyr en bachelorpåbygning innen trafikkpedagogikk og -sikkerhet. Videre har faggruppen på oppdrag fra samferdselsdepartementet og andre offentlige instanser en omfattende etter- og videreutdanning for ulike yrkesgrupper som har behov for spesialkompetanse knyttet til bl.a. utrykningskjøring, yrkessjåførutdanning, helse miljø og sikkerhet, ledelse av trafikkskoler mv.  

Faggruppens forskningsfelt omfatter pedagogikk, trafikkpsykologi, samferdselsteknologi og trafikkjus. Faggruppen har eksternt finansierte forskningsoppdrag på bruk av simulatorer i trafikkopplæringen. Det er initiert forskningssamarbeid med faggruppen for økonomisk analyse og regnskap.

Faggruppen har 35 ansatte hvorav 3 stipendiater.