Forskningsprosjekt ved Handelshøgskolen

Her er en oversikt over noen av forskningsprosjektene som foregår ved fakultetet. Prosjektene varierer i størrelse og omfang, fra enkeltforskerens publikasjon til store internasjonale prosjekter.

MARPART

Her kommer det tekst
Les mer om MARPART

Service Innovation and Tourist Experiences in the High North

Innhold her

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

Innhold her

Operational logistics and business prosess management in High Arctic oil & gas operation

Innhold her

Simulatortrening i Trafikkopplæring SitT

I SitT- prosjektet ser vi om bruk av simulatortrening i føreropplæringen kan forbedre sikkerheten i trafikken. Vi vurderer simulatorbruk både som en del av undervisningsopplegget knyttet til å ta førerkortet og ved trafikklærerutdanningen. Simulatortrening har i mange år vært en del av standardisert opplæring i mange bransjer, som for eksempel luftfart, kjernekraft, medisin og olje og gass. Vi trenger imidlertid ikke å se lengre enn til den dagligdagse biltrafikken for å finne et eksempel som har mye høyere tall på ulykker og dødsfall enn eksemplene over. 
Oversikten er ikke fullstendig (pr. 2. april 2018)