Forskningsprosjekt ved Handelshøgskolen

Her er en oversikt over noen av forskningsprosjektene som foregår ved fakultetet. Prosjektene varierer i størrelse og omfang, fra enkeltforskerens publikasjon til store internasjonale prosjekter.

MARPART

Her kommer det tekst
Les mer om MARPART

Service Innovation and Tourist Experiences in the High North

Innhold her

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

Innhold her

Operational logistics and business prosess management in High Arctic oil & gas operation

Innhold her


Oversikten er ikke fullstendig (pr. 2. april 2018)