Stiftelsen Økonomisk Forskningsfond

Stiftelsen Økonomisk Forskningsfond, som ble opprettet 1. januar 1987 ved hjelp av kapital fra donatorer, har som formål å støtte økonomisk forskning, næringslivsrettet økonomisk forskning, og kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge.


Utgangspunktet for fondet var at Stortinget i desember 1983 vedtok å etablere et handelshøgskolemiljø i Nord-Norge, og dette ble lagt til Bodø. Offentlige og private ­virksomheter opprettet et fond der avkastningen skal benyttes til å støtte økonomisk forskning, kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge – og særlig i tilknytning til det nye handelshøgskolemiljøet i Bodø.

Fondets hovedformål er å bygge opp økonomisk toppkompetanse som kan komme Nord-Norge og næringslivet til gode. Fondet vektlegger å knytte forskning til landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og problemer, herunder også den kommunale økonomi.

Økonomisk Forskningsfond er en pådriver i arbeidet med å bygge opp et aktivt og stimulerende økonomisk forskningsmiljø i landsdelen. Fondet bidrar til å heve kvaliteten på økonomi- og ledelsesstudier og sikrer næringsliv og offentlig sektor i landsdelen tilgang til en viktig rekrutteringsbase. Det bidrar også til en hyppigere og bedre kontakt mellom næringsliv, kommunal sektor, og ­kompetansemiljøene innen forskning og undervisning i landsdelen.

Den økonomiske forskningen krever langsiktig finansiell innsats og støtte. Fondets midler kan benyttes som støtte og bidrag til eksempelvis gjesteforelesninger innenfor det økonomiske området, belønning av prisoppgaver, etablerings-konkurranser og -priser, publisering av forskningsresultater, deltakelse på forskningskonferanser og annen kompetanseoppbygging.

Økonomisk Forskningsfond har 36 donatorer som med ulikt beløp utgjør grunnkapitalen på 8 260 500 kroner. Fondet ledes av et styre valgt av ­donatorene på det årlige donatormøtet i juni. Styret forvalter fondets midler slik at grunnkapitalen sikres og avkastning av grunnkapitalen benyttes til stiftelsens formål. De siste årene har det meste av avkastningen vært benyttet til å belønne vitenskapelige artikler knyttet til virksomheten ved Universitetet i Nordland / Handelshøgskolen, samt dele ut en årlig pris for «Beste publisering».

Om stiftelsen

Styret i Økonomisk Forskningsfond 2020-2023
Ken-Andre Johansen (leder)​Salten Kraftsambandken-andre.johansen@sks.no Tlf. ​907 92 390
​Liv Bente Kristoffersen (nestleder)​DnB liv.bente.kristoffersen@dnb.no ​Tlf. 907 26 490
​Kornelija Rasic​​Bodø kommuneKornelija.Rasic@bodo.kommune.no ​Tlf. 992 41 472
​Finn Jørgensen​Nord universitet/Handelshøgskolen finn.jorgensen@nord.no ​Tlf. 482 38 034
​Per Martin Olsen​Sparebank1 Nord-Norgepmo@snn.no ​Tlf. 911 11 727
​Bjørn Olsen
​Nord universitet/Handelshøgskolen bjorn.olsen@nord.no ​Tlf. 913 06 171
​Grete Ingemann Knudsen (vara)
Nord universitet/Handelshøgskolen​​grete.i.knudsen@nord.no
Tlf. 971 70 143​
Forretningsfører / kontaktperson:
Iselin Marstrander (adm.dir.)Nordlandsforskning ASima@nforsk.no  Tlf. ​404 08 365
Organisasjonsnummer: 976 336 127
Bankkontonummer: 4500 56 10 692

 

Møteplan 2020


25. mars - styremøte - klokkeslett kommer. 

9. juni - styremøte/donatormøte - klokkeslett kommer.

15. desember - styremøte - klokkeslett kommer

PROTOKOLL STYREMØTE - 12. desember 2017 klokken 9.00-10.00

Donatorer

Opprinnelige donatorer

Bidrag

Nye navn pr. 01.06.2015

Nordlandsbanken

1.000.000

DnB

Kreditkassen

400.000

Nordea Bank Norge ASA

A/B/C

250.000

DnB

Sparebanken Nordland

1.000.000

Sparebank1 Nord-Norge

Industribanken

100.000

Innovasjon Norge

Helgeland Sparebank

100.000

 

Bergen Bank

100.000

DnB

Elkem Salten Verk

1.100.000

 

Hemnes kommune

5.000

 

Lavangen kommune

2.000

 

Målselv kommune

500

 

Nordreisa kommune

500

 

Norges Industriforbund

10.000

NHO Nordland

Norsk Hydro

1.000.000

Yara Glomfjord

Storebrand Norden

10.000

Storebrand

A/S Bonitas gruppen

10.000

Ernst & Young

A/S Norvei

10.000

 

Det Norske Luftfartsselskap A/S

10.000

 

Fauske kommune

2.500

 

Helgeland Kraftlag

30.000

Helgelandskraft

Herøy kommune

10.000

 

Porsanger kommune

5.000

 

Meieriet Nord

5.000

Tine SA

Narvik Mek. Industri

1.000

 

NORCEM

200.000

 

Nordland fylkeskommune

100.000

 

Nordlands Framtid

5.000

Avisa Nordland

Rana kommune

15.000

 

Rapp Hydema A/S

10.000

 

Salten Kraftsamband

750.000

 

Sortland kommune

5.000

 

Værøy kommune

2.000

 

Bodø kommune

350.000

 

Hattfjelldal kommune

2.000

 

Den Nordenfjeldske Bykredittforening

1.650.000

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse

Torghatten Trafikklag

10.000

 

​Bevilget tilsammen8.260.500

Pris for beste publisering

Fra og med 2012 har Økonomisk Forskningsfond delt ut en årlig pris for beste publisering, og denne presenteres på donatormøtet påfølgende år.

Vedtak donatormøtet 7. juni 2012:
"Donatormøtet ønsker å innføre en pris for beste publisering fra og med 2012. Prisen består av stipend og diplom. Prisvinner presenterer sitt arbeid på donatormøtet i 2013 der prisen blir utdelt av styrets leder. Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen i Bodø er jury."

Forskningsutvalget ved Universitetet i Nordland / Handelshøgskolen i Bodø har utarbeidet kriterier og utlysningstekst for prisen. Det samme forskningsutvalget er også jury og nominerer 3 kandidater i prioritert rekkefølge til styret i Økonomisk Forskningsfond, som gjør vedtak på sitt første styremøte i påfølgende år. Prisen deles ut på donatormøtet. Det er en forutsetning at prisvinneren presenterer sitt arbeid på donatormøtet.

           


VINNERE:    

Pris for beste publisering 2012:
Terje Mathisen (Handelshøgskolen, Nord universitet) og Gisle Solvoll (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "Reconsidering the regional airport network in Norway." Artikkelen er publisert i European Transport Review, 4(1) i 2012, s. 39-46.

Pris for beste publisering 2013:
Anatoli Bourmistrov (Handelshøgskolen, Nord universitet) og Katarina Kaarbøe (Norges Handelshøyskole) for artikkelen ”From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying "beyond budgeting" ideas”. Artikkelen er publisert i Management Accounting Research 2013.


Pris for beste publisering 2014:
Derek J. Clark (UiT – Norges arktiske universitet), Finn Jørgensen (Handelshøgskolen, Nord universitet) og Terje A. Mathisen (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen “Competition in complementary transport services”. Artikkelen er publisert i utgave 60 i 2014 i tidsskriftet Transportation Research Part B (TRB).

Pris for beste publisering 2015:
Siri Jakobsen og Tommy H. Clausen (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms' environmental objectives on the innovation process" som ble publisert i tidsskriftet Journal of Cleaner Production i 2015.

Pris for beste publisering 2016:
Marianne Steinmo og Einar Rasmussen (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "How firms collaborate with public research organizations: The evolution of proximity dimensions in successful innovation projects". Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Journal of Business Research.

Pris for beste publisering 2017:
Tor Korneliussen og Michael Greenacre (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "Information sources used by European tourists: A cross-national study".  Artikkelen er publisert i nettutgaven av tidsskriftet Journal of Travel Research i januar 2017.