Stiftelsen Økonomisk forskningsfond

Stiftelsen har som formål å støtte økonomisk forskning, næringslivsrettet økonomisk forskning, og kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om stiftelsen


​Utgangspunktet for fondet var at Stortinget i desember 1983 vedtok å etablere et handelshøgskolemiljø i Nord-Norge, og dette ble lagt til Bodø. Offentlige og private ­virksomheter opprettet et fond der avkastningen skal benyttes til å støtte økonomisk forskning, kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge – og særlig i tilknytning til det nye handelshøgskolemiljøet i Bodø.

Fondets hovedformål er å bygge opp økonomisk toppkompetanse som kan komme Nord-Norge og næringslivet til gode. Fondet vektlegger å knytte forskning til landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og problemer, herunder også den kommunale økonomi.

Økonomisk forskningsfond er en pådriver i arbeidet med å bygge opp et aktivt og stimulerende økonomisk forskningsmiljø i landsdelen. Fondet bidrar til å heve kvaliteten på økonomi- og ledelsesstudier og sikrer næringsliv og offentlig sektor i landsdelen tilgang til en viktig rekrutteringsbase. Det bidrar også til en hyppigere og bedre kontakt mellom næringsliv, kommunal sektor, og ­kompetansemiljøene innen forskning og undervisning i landsdelen.

Den økonomiske forskningen krever langsiktig finansiell innsats og støtte. Fondets midler kan benyttes som støtte og bidrag til eksempelvis gjesteforelesninger innenfor det økonomiske området, belønning av prisoppgaver, etablerings-konkurranser og -priser, publisering av forskningsresultater, deltakelse på forskningskonferanser og annen kompetanseoppbygging.

Økonomisk forskningsfond har 36 donatorer som med ulikt beløp utgjør grunnkapitalen på 8 260 500 kroner. Fondet ledes av et styre valgt av donatorene på det årlige donatormøtet i juni. Styret forvalter fondets midler slik at grunnkapitalen sikres og avkastning av grunnkapitalen benyttes til stiftelsens formål. De siste årene har det meste av avkastningen vært benyttet til å belønne vitenskapelige artikler knyttet til virksomheten ved Nord universitet / Handelshøgskolen, samt dele ut en årlig pris for «Beste publisering».​​



Styret i Økonomisk forskningsfond 2020-2023



Ken-Andre Johansen (leder)​Salten Kraftsambandken-andre.johansen@sks.no Tlf. ​907 92 390
​Liv Bente Kristoffersen (nestleder)​DnB liv.bente.kristoffersen@dnb.no ​Tlf. 907 26 490
​Kornelija Rasic​​Bodø kommuneKornelija.Rasic@bodo.kommune.no ​Tlf. 992 41 472
​Finn Jørgensen​Nord universitet/Handelshøgskolen finn.jorgensen@nord.no ​Tlf. 482 38 034
​Per Martin Olsen​Sparebank1 Nord-Norgepmo@snn.no ​Tlf. 911 11 727
​Bjørn Olsen
​Nord universitet/Handelshøgskolen bjorn.olsen@nord.no ​Tlf. 913 06 171
​Grete Ingemann Knudsen (vara)
Nord universitet/Handelshøgskolen​ ​grete.i.knudsen@nord.no​
Tlf. 971 70 143​
Forretningsfører / kontaktperson:
Iselin Marstrander (adm.dir.)Nordlandsforskning ASima@nforsk.no  Tlf. ​404 08 365
Organisasjonsnummer: 976 336 127
Bankkontonummer: 4500 56 10 692​

Donatorer

  
Donatorer

​​Donatorer
Bidrag
Opprinnelige donatorer
DnB
1 350 000
Nordlandsbanken 1 000 000
A/B/C 250 000
Bergen Bank 100 000
Nordea Bank Norge ASA
400 000 
Sparebank1 Nord-Norge
1 000 000
Kredittkassen 400 000
Innovasjon Norge 100 000 Industribanken
100 000
Helgeland Sparebank
100.000
Elkem Salten Verk
1 100 000
Lavangen kommune
2 000
Målselv kommune
500
Nordreisa kommune
500
Næringslivets Hovedorganisasjon
10 000 
Norges Industriforbund 10 000
Yara Glomfjord
1000 000
Norsk Hydro
Storebrand
10 000
Storebrand Norden
Ernst & Young
10 000
A/S Bonitas gruppen 10 000
A/S Norvei
10 000
Det Norske Luftfartsselskap A/S
10 000
Fauske kommune 
2 500
Helgelandskraft
30 000 
Helgeland Kraftlag 30 000
Herøy kommune
10 000
Porsanger kommune
5 000
TINE SA
5 000 
Meieriet Nord 5 000
Narvik Mek. Industri
1 000
NORCEM
200 000
Nordland fylkeskommune
100 000​​
Avisa Nordland
5 000
Nordlands Framtid 5 000
Rana kommune
15 000
Rapp Hydema A/S
10 000
Salten Kraftsamband
750 000
Sortland kommune
5 000
Værøy kommune
2 000
Bodø kommune
350 000
Hattfjelldal kommune
2 000
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse
1 650 000
Torghatten Trafikklag
10 000​​

Bevilget til sammen
8 260 500

Pris for beste publisering


Fra og med 2012 har Økonomisk forskningsfond delt ut en årlig pris for beste publisering, og denne presenteres på donatormøtet påfølgende år.

Vedtak donatormøtet 7. juni 2012:
"Donatormøtet ønsker å innføre en pris for beste publisering fra og med 2012. Prisen består av stipend og diplom. Prisvinner presenterer sitt arbeid på donatormøtet i 2013 der prisen blir utdelt av styrets leder. Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen i Bodø er jury."

Forskningsutvalget ved Nord universitet / Handelshøgskolen i Bodø har utarbeidet kriterier og utlysningstekst for prisen. Det samme forskningsutvalget er også jury og nominerer tre kandidater i prioritert rekkefølge til styret i Økonomisk forskningsfond, som gjør vedtak på sitt første styremøte i påfølgende år. Prisen deles ut på donatormøtet. Det er en forutsetning at prisvinneren presenterer sitt arbeid på donatormøtet.

Vinnere:

Pris for beste publisering 2020:
Professor ved Handelshøgskolen Nord universitet (HHN​) Frank Lindberg og professorkollegaer James​ Fitchett og Diane M. Martin tildeles prisen for artikkelen «Accumulation by Symbolic Dispossession: Tourism Development in Advanced Capitalism» som i januar ble publisert i det​ anerkjente tidsskriftet Annals of Tourism Research. Fitchett og Martin er tilknyttet henholdsvis University of Leicester i England og RMIT University i Melbourne, Australia.  

Pris for beste publisering 2019:
Førsteamanuensis Karin Andrea Wigger og den australske professoren Dean A. Shepherd tildeles prisen for «Beste publisering 2019», som årlig deles ut av Økonomisk forskningsfond.

Pris for beste publisering 2018: Førsteamanuensis Marianne Steinmo og professor Einar Rasmussen for artikkelen «The interplay of cognitive and relational social capital dimensions in university-industry collaboration: Overcoming the experience barrier". ​

Pris for beste publisering 2017: 
Tor Korneliussen og Michael Greenacre (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "Information sources used by European tourists: A cross-national study". Artikkelen er publisert i nettutgaven av tidsskriftet Journal of Travel Research i januar 2017.

Pris for beste publisering 2015:
Siri Jakobsen og Tommy H. Clausen (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms' environmental objectives on the innovation process" som ble publisert i tidsskriftet Journal of Cleaner Production i 2015.

Pris for beste publisering 2014:
Derek J. Clark (UiT – Norges arktiske universitet), Finn Jørgensen (Handelshøgskolen, Nord universitet) og Terje A. Mathisen (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen “Competition in complementary transport services”. Artikkelen er publisert i utgave 60 i 2014 i tidsskriftet Transportation Research Part B (TRB).

Pris for beste publisering 2013:
Anatoli Bourmistrov (Handelshøgskolen, Nord universitet) og Katarina Kaarbøe (Norges Handelshøyskole) for artikkelen ”From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying "beyond budgeting" ideas”. Artikkelen er publisert i Management Accounting Research 2013.​​​

Pris for beste publisering 2012:
Terje Mathisen (Handelshøgskolen, Nord universitet) og Gisle Solvoll (Handelshøgskolen, Nord universitet) for artikkelen "Reconsidering the regional airport network in Norway." Artikkelen er publisert i European Transport Review, 4(1) i 2012, s. 39-46.