Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) ble etablert i 1985, da under navnet Siviløkonomutdanningen i Bodø.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fra 1985 og frem til i dag har vi utdannet flere tusen kandidater fra de ulike grunnstudiene innenfor økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt IT. Mer enn 3 600 siviløkonomer har sin utdanning fra Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN).

Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. Vi har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene. 

I dag har vi ca. 2 700 studenter og 220 ansatte. Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning av kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


Organisering

Handelshøgskolen inndeles i fire faggrupper og to nasjonale senter.

Faggruppene ved HHN har et helhetlig ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. 

De ulike studieprogrammene som tilbys ved fakultetet  krever innsats fra ansatte i ulike faggrupper, og koordineringen av undervisningsoppgavene  ivaretas av studieprogramansvarlige gjennom en matrisestruktur ledet av prodekan for utdanning og leder for MBA-studiene.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet foregår i grupper som dels organiseres på tvers av faggruppene. Disse blir organisert som del av en matrisestruktur, og prodekan forskning har et særlig ansvar for å legge til rette for samordning mellom gruppene.

Faggrupper og senter

​​​

​​

Senter

Nordområdesenteret
NOS ble etablert i 2007 og skal være et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål.
Mange av de faglig tilsatte ved handelshøgskolens faggrupper er tilknyttet NOS. 

Senteret har i tillegg seks administrative årsverk med oppgaver knyttet til informasjon, samfunnskontakt og ledelse av de ulike prosjektene. I tillegg har senteret ansvar for nettavisen High North News med tre ansatte og den årlige konferansen High North Dialogue. Senteret har, i tillegg til den statlige bevilgning, store eksterne prosjektinntekter. 

Les mer på senterets nettside.​

Centre for High North Logistics
Senteret er en videreføring av en stiftelse opprettet i 2009 med formål å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid for logistikkløsninger i nordområdene. 

Forskningsfokus er på trygg operasjon langs den nordlige sjøruten, økonomi og operasjonsmodeller for islagte farvann og sikkerhet og risiko ved operasjon langs den Nordlige sjøruten. Det er nylig tilsatt en daglig leder og det er under tilsetting en førsteamanuensis/professor. Senteret har ansatte i Bodø, Kirkenes og Murmansk.

Les mer på senterets nettside.

Senter for industriell forretningsutvikling

Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.

Vår visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Vi samarbeider derfor tett med innovative teknologibedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø. Vi bidrar også med undervisning på bachelorutdanningen i økonomi og ledelse og MBA i Teknologiledelse.

Les mer på senterets hjemmeside


Nordlab 

NORDLAB er et testlaboratorium og et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse.  NORDLAB tilbyr skreddersydd trening og opplæring rettet mot grupper internt på universitetet og eksternt mot aktører i det profesjonelle beredskapsapparatet, offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.  

NORDLAB tilbyr en lang rekke kurs med trenings- og øvingspakker og utvikler skreddersydde kompetansepakker i samarbeid med bedrifter, offentlige beredskapsaktører og organisasjoner. 

NORDLAB har en motivert og engasjert stab med lang erfaring innen beredskapsfeltet. Vi har et bredt fagnettverk både ved Nord universitet, andre nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner. ​

 


Engage

Engage – Center for engaged education through entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag.

I November 2016 ga Kunnskapsdepartementet og NOKUT to Sentre for fremragende utdanning (SFU) til Nord universitet.​

Det ene er Engage – senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap. Engage er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU,NTNU eksperter i team, TrollLABS og Spark NTNU.

Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.​

Les mer på senterets hjemmeside

Ledergruppe

​Gry Agnete Alsos
​Dekan​755 17651
Terje Mathisen​Prodekan for forskning og utvikling​755 17637
​June Borge Doornich
Prodekan for utdanning 
​75 51 70 19
​Pål PedersenLeder faggruppe - Økonomisk analyse og regnskap​75 51 72 39
Einar Rasmussen​Leder faggruppe - Innovasjon og entreprenørskap​75 51 71 53
Frank Lindberg
​Leder faggruppe - Marked, organisasjon og ledelse907 97 533
Wenche Kristin Aarseth​Leder faggruppe - Trafikk748 23 772
Steinar Stene-​Sørensen
​Fakultetsdirektør
75 51 76 53
Ellen Abelgård​Kontorsjef​75 51 76 68

I utvidet ledergruppe inngår i tillegg:


Rikke Mo Veie
​​Leder trafikkfag
748 23 712
Frode Mellem​​​vik​
Leder Nordområdesenteret
75 51 77 05
Kjell Stokvik
Leder Centre for High North Logistics
75 51 76 55
Odd Jarl Borch
​Leder Nordlab
​75 51 76 16
Marianne Steinmo
​Leder Senter for industriell forretningsutvikling
​75 12 97 07
Maiken Stensaker
​Leder Engage
​75 51 76 75
Torstein Gustavsen
​Studiestedskoordinator Steinkjer
​74 11 21 69

Administrasjon​Bodø
Steinar Stene-Sørensen​Fakultetsdirektør​755 17653
Ellen AbelgårdKontorsjef​​755 17668
Truls DidriksenRådgiver
​755 17884
Anita Eide​Seniorrådgiver​755 17667
Pernille Høgseth Hansen​Seniorrådgiver
​755 17640
Grete Ingemann Knudsen​Seniorrådgiver​755 17677
Anita Kransvik​Seniorrådgiver
​755 17652
Ellen Sirnes​Seniorrådgiver​755 17023
Ellinor Ida Kirkfjell​Rådgiver​755 17646
Johanna Pettersson​Førstekonsulent​755 17659
Ida Marie Knutsen
​Rådgiver
755 17808
Sandra Wiik
Rådgiver
755 17879
Beate Vading
​Rådgiver
755 17038
​Karoline Rindstad
​Rådgiver

Iris Ørnhaug
​Grafisk designer / webansvarlig 
755 17149
​Hege Eilertsen
Kommunikasjonsrådgiver​​755 17883
Kent Ove Bang
​Rådgiver
​755 17188

Steinkjer

Mona Øien McGawley​Rådgiver
​741 12279
Mildrid Pedersen​Seniorrådgiver​741 12261

Stjørdal

​Anne Marie Bekkedal​Seniorkonsulent​74 82 37 61
Cathrine Wettergren Moseng​Seniorrådgiver​74 82 37 19
Synnøve Myrvang​Seniorkonsulent​74 82 37 67
Renate Nyborg Eikrem​Rådgiver
​74 82 37 13
Renate Saur
Førstekonsulent
74 02 29 99
​Tone Hild Uberg
​Førstekonsulent
​74 82 37 29
​Marianne F. Fostad
​Rådgiver
​74 02 26 77

Utdanningsutvalget

 

Utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen ved Nord universitet (UU-HHN) er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

Mandat og retningslinjer UU-HHN​

Medlemmer

June Borge Doornich                                     Leder
Rikke Mo Veie                                                 
Vivi Marie Lademoe Storsletten               
Siri Jakobsen  
Jorunn Grande
Ellen Sirnes                                               
Synne Hansen                                                Student
David Aleksander Bjørsvik                           Student                              
Henrik Holm Tvinnereim                              ​Student​​​

Forskningsutvalget

​Forskningsutvalget (FU-HHN) er et utvalg ved Handelshøgskolen, Nord universitet med ansvar for saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og forskerutdanning.​Medlemmer

Terje Mathisen (prodekan for forskning og utvikling – leder)
Tommy Høyvarde Clausen (programansvarlig ph.d.)
Frank Lindberg
Pål Pedersen
Einar Rasmussen
Wenche Kristin​ Aarseth
Karina Knutzen ​(stipendiat)​
Grete Knudsen (sekretær)


Våre studiesteder

Handelshøgskolen har studier på følgende studiesteder: