Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) ble etablert i 1985, da under navnet Siviløkonomutdanningen i Bodø.


Fra 1985 og frem til i dag har vi utdannet flere tusen kandidater fra de ulike grunnstudiene innenfor økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt IT. Mer enn 3 600 siviløkonomer har sin utdanning fra Handelshøgskolen ved Nord universitet (HNN).

Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. Vi har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene. 

I dag har vi ca. 2 700 studenter og 220 ansatte. Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning av kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


Vår historie

        
Det var mange som bidro til at handelshøgskolemiljøet nettopp ble lagt til Bodø. Den aktive stortingsmannen fra Høyre, senere også industriminister og næringsminister, Petter Thomassen, var en viktig pådriver på slutten av 70-tallet for å få en Graduate School of Business til Bodø.
John Skår foredraget

Ved åpningen av alle studieår ved Handelshøgskolen er ”John Skår foredraget” et fast innslag. Dette for å hedre professor John Skårs spesielle betydning for oppbygging av et handelshøgskolemiljø i Nord-Norge.

Professor John Skår (f. 1933) kom til Bodø i 1985, da han ble ansatt i et nytt professorat i bedriftsøkonomi ved det som da het Nordland distriktshøgskole. Han fikk ansvar for oppbygging av den nye Siviløkonomutdanningen i Bodø (SiB) og inngikk i styret for denne utdanningen, kalt Planutvalget. John Skår ledet arbeidet med så vel studieplan som studiestruktur, og ble også ansvarlig lærer for den ene av de to spesialiseringene som ble opprettet, nemlig økonomistyring, i 1986.

Ved etablering av Siviløkonomutdanningen i Bodø (SiB), senere Handelshøgskolen HHN, ble Skår valgt til dekan, og senere gjenvalgt for en ny periode. Noe av det viktigste John Skår gjorde i Bodø var fra første dag å hevde at det måtte skapes et fullstendig utdanningssenter for økonomi i Bodø, med alle utdanningstrinn opp til doktorgrad (Ph.D). I året 2000 ble dette målet nådd. Takket være professor John Skårs iherdige arbeid godkjente departementet etablering av Handelshøgskolen i 2001.

Professor John Skår ble tirsdag 14. august 2007 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin sterke innsats innenfor utvikling og forskning i økonomifagene, både i Norge og i utlandet. Skår var en entreprenør og en foregangsmann på svært mange områder, og han sto både rakrygget og sterkt i spissen for økonomiutdanningen i Bodø - som han så på som en strategisk viktig sak for utvikling av kompetansen i hele landsdelen.

Tidligere foredrag:

                    

2018: Hva driver jeg med og hva driver meg?, Merete Kristiansen, kommunikasjonsdirektør Nordlaks

2017: Dine valg var mine valg- økonomistudiet ved Handelshøgskolen i byen Bodø. 
Mona Liss Paulsen, administrerende direktør BBL 

2016: Årets alumn 2015 og konsernsjef i Saltdalsbygg, Irene Skiri

2015: Alumn og administrerende direktør i widerøe, Stein Nilsen

2014: Ledelse og motivasjon og sånt..., Brynjolv Anke, Konserndirektør Bedriftsmarked, Nordea

2013: Med Lofoten som merkenavn Kristel Zimmermann, Økonomi- og personalkonsulent at Lofotprodukt AS

2012: Å vinne i turbulente tider Jan-Frode Janson

2011: Telenor Group - Corporate Responsibility at home and abroad Mai Oldgard, Vice President, Group Corporate Responsibility, Telenor Group

2010: Omdømme - merkevarebygging i turbulente tider Arne Lambech, Markedsdirektør i Nordea

2009: Terra Tom Høiberg, Konserndirektør i Terra-gruppen

2008: Beretningen om en varslet katastrofe. Årsaker til - og noen konsekvenser av - siste års finansuro Rune Bjerke, Konsernsjef i DNB-Nor

2007: Fornyet forståelse av foretak? Professor John Skår

HHN´s vekst og utvikling

2016​​Førsteamanuensis Erlend Bullvåg, tilsettes som dekanus
Nye studium og samordning av studieportefølje som følge av fusjon med Høgskolene i Nesna og Nord Trøndelag
Navn endres til Handelshøgskolen Nord universitet (HHN) / Nord University Business School
​2015Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse
​2014MBA i ledelse
​2013Bachelor i Nautikk, maritim økonomi og ledelse
MBA i Teknologiledelse
Senter for Teknologi og Maritim Ledelse blir etablert​
​2012​​Professor Bjørn Olsen, ph.d., tilsettes som dekanus

Maritim økonomi og ledelse, årsstudium
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltidsstudium i Bodø

2011Førsteamanuensis Svenn Are Jenssen, ph.d., tilsettes som dekanus

Økonomi, markedsføring og ledelse, deltidsstudium i Mo og i Vesterålen blir etablert

2010​Handelshøgskolen feirer sitt 25års-jubileum som Graduate School of Business. I løpet av disse årene er 3.500 mastere/siviløkonomer og 25 doktorer uteksaminert
MBA i Luftfartsledelse starter opp.
​2009​Senter for Virksomhetsarkitektur og Informasjonssystemer (SVAIS) blir etablert
Executive MBA, Business in Russia, i samarbeid med MGIMO University og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
​2008​Joint Master of Science in Sustainable Management i samarbeid med flere russiske universiteter
Mentorprogrammet ved Handelshøgskolen etableres
Bachelor i Eiendomsmegling
​2007​Førsteamanuensis Frank Lindberg, ph.d., tilsettes som dekanus.
Master of Business Administration (MBA) blir etablert (Bodø, Harstad (til 2009), Tromsø og Helgeland)
Åpning av Nordområdesenteret for næringslivet
​2006​Executive MBA-program i helseledelse for Helse Nord
​2005​​Senter for økologisk økonomi og etikk blir etablert.
SPIR Idélab blir etablert
Executive MBA Program for olje/gasselskap Rosneft med MGIMO-universitetet i Moskva
Joint Master of Science i Energy Management i samarbeid med MGIMO-universitetet i Moskva.
​2004​Etablering av regionale studiesteder i Mo i Rana og Vesterålen
Internasjonal Ph.D-program i samarbeid med Baltic State Technical University, St. Petersburg.
Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) blir etablert
​2003​Professor Pål A. Pedersen, ph.d.,velges som dekanus
​2002​Etablering av Kunnskapsparken Bodø AS (KPB).
2001​Handelshøgskolen i Bodø (HHB) etableres av Kirke, Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF), som den andre offentlige handelshøgskolen i Norge.
​2000​​Godkjenning og etablering av ph.d.-programmet i bedriftsøkonomi.

Professor Stig Ingebrigtsen velges som Dekanus.
​1995​Godkjenning og etablering av hovedfag i bedriftsøkonomi. Departementet bestemmer knutepunktsfunksjon innenfor fagområdet innovasjon og entreprenørskap.
​1994​Førsteamanuensis Svenn Are Jenssen, ph.d., velges som Dekanus.
​1992​Sammenslåing av Institutt for økonomi og Siviløkonomutdanningen i Bodø. Siviløkonomutdanningen i Bodø (SiB) blir en del av Høgskolen i Bodø og flytter inn i ny campus på Mørkved utenfor Bodø.

Førsteamanuensis Jean Jaminon velges som Dekanus.
​1991​Første samarbeid med russisk universitet når Siviløkonomutdanningen i Bodø(SiB) og Baltic State Technical University i St. Petersburg blir enige om å samarbeide om et høgskolestudium i bedriftsøkonomi.

Professor Frode Mellemvik, ph.d., velges som Dekanus.
1988​Professor Lars Kolvereid, ph.d., velges som Dekanus.
​1985​Siviløkonomutdanningen i Bodø (SiB) blir etablert.

Siviløkonomstudiet tilbys som det andre i Norge med spesialisering i økonomistyring og innovasjon/entreprenørskap.

Professor John Skår, ph.d.,velges som den førstedekanus.

Økonomisk Forskningsfond (ØF) etablert med 33 donatorer fra næringslivet.​
1983​Det norske Stortinget stemmer for å etablere siviløkonomutdanning i Bodø.
​1971​Høgskolestudier i bedriftsøkonomi etablert i Bodø.

Organisering

Handelshøgskolen inndeles i fire faggrupper og to nasjonale senter.

Faggruppene ved HHN har et helhetlig ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. De ulike studieprogrammene som tilbys ved fakultetet  krever innsats fra ansatte i ulike faggrupper, og koordineringen av undervisningsoppgavene  ivaretas av studieprogramansvarlige gjennom en matrisestruktur ledet av prodekan for utdanning og leder for MBA-studiene.
Forskningsaktiviteten ved fakultetet foregår i grupper som dels organiseres på tvers av faggruppene. Disse blir organisert som del av en matrisestruktur, og prodekan forskning har et særlig ansvar for å legge til rette for samordning mellom gruppene.


Organisasjonskart HHN

Faggrupper og senter

Innovasjon og entreprenørskap
Fagområdet omfatter i tillegg til entreprenørskap og innovasjon også teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og innovasjonsledelse og metode. Gruppen har omfattende forskningsaktivitet med betydelig ekstern finansiering og forskningsgrupper både i Bodø og i Mo i Rana. Satsningsområder er kommersialisering av kunnskap, innovasjonsstrategier, vekststrategier, nyskapingsstrategier i samfunnet, lean business, finansiering av nyskaping, etableringshindringer, internasjonalt entreprenørskap og innovasjon mot en grønnere femtid og ledelse av teknologiske innovasjoner. To sentre er tilknyttet faggruppen: Senter for industriell forretningsutvikling og SPIR idélab.

Antall medarbeidere 34, hvorav 10 stipendiater.

Marked, organisasjon og ledelse
Faggruppen omfatter fagområdene markedsføring, internasjonal handel, internasjonal økonomi, organisasjon/ledelse, informasjonssystemer/IKT, sikkerhet og beredskap, nordområdekunnskap, reiseliv, økologisk økonomi, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar. Aktuelle satsningsområder innen fag og forskning er sikkerhet og beredskap, opplevelsesbasert økonomi, internasjonal markedsføring og handel. Faggruppen har forskningsfellesskap med nordområdesenteret. To sentre er tilknyttet faggruppen: Novadis, et kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv, og Senter for økologisk økonomi og etikk.

Antall medarbeidere er 48, hvorav 7 stipendiater.

Økonomisk analyse og regnskap
Faggruppen arbeider med problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans, transportøkonomi, logistikk, samfunnsøkonomi og kvantitativ metode. Forskningen har hovedvekt på regnskapsnormer, kommunaløkonomi, økonomistyring i små og mellomstore bedrifter, ledelse- og styringssystemer, økonomistyring som verdiskapningsverktøy, transport og logistikk i Nordområdene samt økonomistyring i internasjonale bedrifter. Faggruppen har et internasjonalt miljø innenfor offentlig regnskap, og en nasjonalt ledende forskningsgruppe innenfor logistikk og transport.
Faggruppen har en omfattende eksternfinansiert prosjektportefølje og betydelig internasjonal forskningsaktivitet. 

Antall medarbeidere er 55 hvorav 8 stipendiater.

Faggruppe for trafikkfag
Faggruppen arbeider med ulike trafikkfaglige problemstillinger med fokus på samspillet mellom mennesker, kjøretøy, trafikk og miljø. Faggruppen har et nasjonalt ansvar for utdanning av trafikk-faglig personell som kjøreskolelærere og førerprøvesensorer for å nevne noen. Departementet har vedtatt at trafikklærerutdanningen er et toårig høgskolekandidatstudium, men det tilbys i tillegg en påbygning innen trafikkpedagogikk som fører frem til en bachelorgrad. Videre har faggruppen på oppdrag fra samferdselsdepartementet og andre offentlige instanser en omfattende etter- og videreutdanning for ulike yrkesgrupper som har behov for spesialkompetanse knyttet til bl.a. utrykningskjøretøy, ulykkesberedskap, ledelse av trafikkskoler mv. Faggruppen har eksternt
finansierte forskningsoppdrag på bruk av simulatorer i kjøreopplæringen. Det er initiert forskningssamarbeid med faggruppen for økonomisk analyse og regnskap.

Faggruppen har 30 ansatte hvorav 2 stipendiater.

Samtlige faglige ansatte ved fakultetet har tilhørighet til en av de fire faggruppene. Det betyr at faggruppene er gjennomgående på tvers av studiesteder og programmer. Hver faggruppe ledes av en faggruppeleder med en ressurs på 50 % av stillingen.

Fakultetet har ansvar for to senter som har særskilt bevilgning gjennom egne poster på statsbudsjettet:

Nordområdesenteret
NOS ble etablert i 2007 og skal være et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål.
Mange av de faglig tilsatte ved handelshøgskolens faggrupper er tilknyttet NOS. Senteret har i tillegg seks administrative årsverk med oppgaver knyttet til informasjon, samfunnskontakt og ledelse av de ulike prosjektene. I tillegg har senteret ansvar for nettavisen High North News med tre ansatte og den årlige konferansen High North Dialogue. Senteret har, i tillegg til den statlige bevilgning, store eksterne prosjektinntekter. Les mer på senterets webside.

Centre for High North Logistics
Senteret er en videreføring av en stiftelse opprettet i 2009 med formål å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid for logistikkløsninger i nordområdene. Forskningsfokus er på trygg operasjon langs den nordlige sjøruten, økonomi og operasjonsmodeller for islagte farvann og sikkerhet og risiko ved operasjon langs den Nordlige sjøruten. Det er nylig tilsatt en daglig leder og det er under tilsetting en førsteamanuensis/professor. Senteret har ansatte i Bodø, Kirkenes og Murmansk. Les mer på senterets webside.


Ledergruppen

Erlend Bullvåg​Dekan​755 17275
Terje Mathisen​Prodekan for forskning og utvikling​755 17637
​June Borge Doornich
Prodekan for utdanning (konstituert)
​755 17019
Wenche Kristin Aarseth
​Leder MBA74823772
Rikke Mo Veie​​Leder trafikkfag
​​748 23712
Anatoli BourmistrovLeder faggruppe - Økonomisk analyse og regnskap​755 17673
Einar Rasmussen​Leder faggruppe - Innovasjon og entreprenørskap​755 17153
Frode Nilssen​Leder faggruppe - Marked, organisasjon og ledelse​755 17701
Ståle Lødemel​Leder faggruppe - Trafikk​748 23726
Frode Mellemvik​Leder Nordområdesenteret​755 17705
Kjell Stokvik​Leder Centre for High North Logistics
​755 17655
Steinar Stene-Sørensen​Fakultetsdirektør​755 17653
Ellen Abelgård​Kontorsjef​755 17668

Administrasjon

​Bodø
Steinar Stene-Sørensen​Fakultetsdirektør​755 17653
Ellen AbelgårdKontorsjef​​755 17668
Truls DidriksenFørstekonsulent​755 17884
Anita Eide​Seniorrådgiver​755 17667
Pernille Høgseth Hansen​Rådgiver
​755 17640
Grete Ingemann Knudsen​Seniorrådgiver​755 17677
Anita Kransvik​Rådgiver​755 17652
Kathrine Mathisen​Rådgiver​755 17831
Ellen Sirnes​Seniorrådgiver​755 17023
Ellinor Ida Kirkfjell​Rådgiver​755 17646
Johanna Pettersson​Førstekonsulent​755 17659
Iris Ørnhaug​Grafisk designer / webansvarlig 
​755 17149
Ida Marie Knutsen
​Rådgiver
755 17808
Sandra Wiik
​Førstekonsulent
755 17879
​Steinkjer
Torstein Alfred Gustavsen​Studiestedskoordinator​741 12169
Mona Øien McGawley​Førstekonsulent​741 12279
Mildrid Pedersen​Rådgiver​741 12261
​Stjørdal
​Anne Marie Bekkedal​Førstekonsulent​74 82 37 61
Cathrine Wettergren Moseng​Seniorrådgiver​74 82 37 19
Sidsel Harriet Forslund Johnsen​Førstekonsulent​74 82 37 11
Synnøve Myrvang​Seniorkonsulent​74 82 37 67
Renate Nyborg Eikrem​Rådgiver
​74 82 37 13
Renate Saur
Førstekonsulent
74 02 29 99

Råd og utvalg

FORSKNINGSUTVALGET
Handelshøgskolen, Nord universitet

Forskningsutvalget (FU-HHN) er et utvalg ved Handelshøgskolen, Nord universitet med ansvar for saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og forskerutdanning.

Medlemmer:
Terje Mathisen (prodekan for forskning og utvikling – leder)
Frank Lindberg (programansvarlig ph.d.)
Anatoli Bourmistrov
Frode Nilssen
Einar Rasmussen
Ståle Lødemel
Marit Breivik (stipendiat)
Grete Knudsen (sekretær)

Mandat og retningslinjer for FU-HHN
UTDANNINGSUTVALGET
Handelshøgskolen, Nord universitet
utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen ved Nord universitet (UU-HHN) er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

Medlemmer:
Levi Gårseth-Nesbakk (leder)
Anneke Leenheer (nestleder)
Wenche Kristin Aarseth 
Nina Kramer Fromreide
June Borge Doornich
Rikke Mo Veie
Thomas Leirvik
Øyvind Hanssen
Elena Dybtsyna
Torstein Gustavsen
Jan Gunnar Jenssen (student)
Christian August Buchholdt (student)
Ellen Sirnes (sekretær)