Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) ble etablert i 1985, da under navnet Siviløkonomutdanningen i Bodø.

Fra 1985 og frem til i dag har vi utdannet flere tusen kandidater fra de ulike grunnstudiene innenfor økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt IT. Mer enn 3 600 siviløkonomer har sin utdanning fra Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN).

Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. Vi har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene. 

I dag har vi ca. 2 700 studenter og 220 ansatte. Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning av kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


Organisering

Handelshøgskolen inndeles i fire faggrupper og to nasjonale senter.

Faggruppene ved HHN har et helhetlig ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. De ulike studieprogrammene som tilbys ved fakultetet  krever innsats fra ansatte i ulike faggrupper, og koordineringen av undervisningsoppgavene  ivaretas av studieprogramansvarlige gjennom en matrisestruktur ledet av prodekan for utdanning og leder for MBA-studiene.
Forskningsaktiviteten ved fakultetet foregår i grupper som dels organiseres på tvers av faggruppene. Disse blir organisert som del av en matrisestruktur, og prodekan forskning har et særlig ansvar for å legge til rette for samordning mellom gruppene.

HHN organisasjonskartTrykk for større bilde

Faggrupper og senter

Innovasjon og entreprenørskap
Fagområdet omfatter i tillegg til entreprenørskap og innovasjon også teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og innovasjonsledelse og metode. Gruppen har omfattende forskningsaktivitet med betydelig ekstern finansiering og forskningsgrupper både i Bodø og i Mo i Rana. Satsningsområder er kommersialisering av kunnskap, innovasjonsstrategier, vekststrategier, nyskapingsstrategier i samfunnet, lean business, finansiering av nyskaping, etableringshindringer, internasjonalt entreprenørskap og innovasjon mot en grønnere femtid og ledelse av teknologiske innovasjoner. To sentre er tilknyttet faggruppen: Senter for industriell forretningsutvikling og SPIR idélab.

Antall medarbeidere 49, hvorav 15 stipendiater.

Les mer om faggruppen her

Marked, organisasjon og ledelse
Faggruppen omfatter fagområdene markedsføring, internasjonal handel, internasjonal økonomi, organisasjon/ledelse, informasjonssystemer/IKT, sikkerhet og beredskap, nordområdekunnskap, reiseliv, økologisk økonomi, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar. Aktuelle satsningsområder innen fag og forskning er sikkerhet og beredskap, opplevelsesbasert økonomi, internasjonal markedsføring og handel. Faggruppen har forskningsfellesskap med nordområdesenteret. To sentre er tilknyttet faggruppen: Novadis, et kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv, og Senter for økologisk økonomi og etikk.

Antall medarbeidere er 61, hvorav 11 stipendiater.

Les mer om faggruppen her

Økonomisk analyse og regnskap
Faggruppen arbeider med problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans, transportøkonomi, logistikk, samfunnsøkonomi og kvantitativ metode. Forskningen har hovedvekt på regnskapsnormer, kommunaløkonomi, økonomistyring i små og mellomstore bedrifter, ledelse- og styringssystemer, økonomistyring som verdiskapningsverktøy, transport og logistikk i Nordområdene samt økonomistyring i internasjonale bedrifter. Faggruppen har et internasjonalt miljø innenfor offentlig regnskap, og en nasjonalt ledende forskningsgruppe innenfor logistikk og transport.
Faggruppen har en omfattende eksternfinansiert prosjektportefølje og betydelig internasjonal forskningsaktivitet. 

Antall medarbeidere er 72 hvorav 18 stipendiater.

Les mer om faggruppen her

Faggruppe for trafikkfag
Faggruppen arbeider med ulike trafikkfaglige problemstillinger med fokus på samspillet mellom mennesker, kjøretøy, trafikk og miljø. Faggruppen har et nasjonalt ansvar for utdanning av trafikk-faglig personell som kjøreskolelærere og førerprøvesensorer for å nevne noen. Departementet har vedtatt at trafikklærerutdanningen er et toårig høgskolekandidatstudium, men det tilbys i tillegg en påbygning innen trafikkpedagogikk som fører frem til en bachelorgrad. Videre har faggruppen på oppdrag fra samferdselsdepartementet og andre offentlige instanser en omfattende etter- og videreutdanning for ulike yrkesgrupper som har behov for spesialkompetanse knyttet til bl.a. utrykningskjøretøy, ulykkesberedskap, ledelse av trafikkskoler mv. Faggruppen har eksternt
finansierte forskningsoppdrag på bruk av simulatorer i kjøreopplæringen. Det er initiert forskningssamarbeid med faggruppen for økonomisk analyse og regnskap.

Faggruppen har 36 ansatte hvorav 2 stipendiater.

Les mer om faggruppen her


Samtlige faglige ansatte ved fakultetet har tilhørighet til en av de fire faggruppene. Det betyr at faggruppene er gjennomgående på tvers av studiesteder og programmer. Hver faggruppe ledes av en faggruppeleder med en ressurs på 50 % av stillingen.

Fakultetet har ansvar for to senter som har særskilt bevilgning gjennom egne poster på statsbudsjettet:

Nordområdesenteret
NOS ble etablert i 2007 og skal være et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål.
Mange av de faglig tilsatte ved handelshøgskolens faggrupper er tilknyttet NOS. Senteret har i tillegg seks administrative årsverk med oppgaver knyttet til informasjon, samfunnskontakt og ledelse av de ulike prosjektene. I tillegg har senteret ansvar for nettavisen High North News med tre ansatte og den årlige konferansen High North Dialogue. Senteret har, i tillegg til den statlige bevilgning, store eksterne prosjektinntekter. Les mer på senterets webside.

Centre for High North Logistics
Senteret er en videreføring av en stiftelse opprettet i 2009 med formål å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid for logistikkløsninger i nordområdene. Forskningsfokus er på trygg operasjon langs den nordlige sjøruten, økonomi og operasjonsmodeller for islagte farvann og sikkerhet og risiko ved operasjon langs den Nordlige sjøruten. Det er nylig tilsatt en daglig leder og det er under tilsetting en førsteamanuensis/professor. Senteret har ansatte i Bodø, Kirkenes og Murmansk. Les mer på senterets webside.


Ledergruppen

Erlend Bullvåg​Dekan​755 17275
Terje Mathisen​Prodekan for forskning og utvikling​755 17637
​June Borge Doornich
Prodekan for utdanning (konstituert)
​755 17019
Wenche Kristin Aarseth
​Leder MBA74823772
Rikke Mo Veie​​Leder trafikkfag
​​748 23712
Anatoli BourmistrovLeder faggruppe - Økonomisk analyse og regnskap​755 17673
Einar Rasmussen​Leder faggruppe - Innovasjon og entreprenørskap​755 17153
Frode Nilssen​Leder faggruppe - Marked, organisasjon og ledelse​755 17701
Ståle Lødemel​Leder faggruppe - Trafikk​748 23726
Frode Mellemvik​Leder Nordområdesenteret​755 17705
Kjell Stokvik​Leder Centre for High North Logistics
​755 17655
Steinar Stene-Sørensen​Fakultetsdirektør​755 17653
Ellen Abelgård​Kontorsjef​755 17668

Administrasjon

​Bodø
Steinar Stene-Sørensen​Fakultetsdirektør​755 17653
Ellen AbelgårdKontorsjef​​755 17668
Truls DidriksenRådgiver
​755 17884
Anita Eide​Seniorrådgiver​755 17667
Pernille Høgseth Hansen​Seniorrådgiver
​755 17640
Grete Ingemann Knudsen​Seniorrådgiver​755 17677
Anita Kransvik​Seniorrådgiver
​755 17652
Kathrine Mathisen​Rådgiver​755 17831
Ellen Sirnes​Seniorrådgiver​755 17023
Ellinor Ida Kirkfjell​Rådgiver​755 17646
Johanna Pettersson​Førstekonsulent​755 17659
Ida Marie Knutsen
​Rådgiver
755 17808
Sandra Wiik
Rådgiver
755 17879
Beate Vading
​Rådgiver
755 17038
Iris Ørnhaug
​Grafisk designer / webansvarlig 
755 17149
​Hege Eilertsen
Kommunikasjonsrådgiver​​755 17883
​Steinkjer
Mona Øien McGawley​Rådgiver
​741 12279
Mildrid Pedersen​Seniorrådgiver​741 12261
​Stjørdal
​Anne Marie Bekkedal​Seniorkonsulent​74 82 37 61
Cathrine Wettergren Moseng​Seniorrådgiver​74 82 37 19
Sidsel Harriet Forslund Johnsen​Førstekonsulent​74 82 37 11
Synnøve Myrvang​Seniorkonsulent​74 82 37 67
Renate Nyborg Eikrem​Rådgiver
​74 82 37 13
Renate Saur
Førstekonsulent
74 02 29 99
​Tone Hild Uberg
​Førstekonsulent
​74 82 37 29
​Marianne F. Fostad
​Rådgiver
​74 02 26 77

Råd og utvalg

FORSKNINGSUTVALGET
Handelshøgskolen, Nord universitet

Forskningsutvalget (FU-HHN) er et utvalg ved Handelshøgskolen, Nord universitet med ansvar for saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og forskerutdanning.

Medlemmer:
Terje Mathisen (prodekan for forskning og utvikling – leder)
Frank Lindberg (programansvarlig ph.d.)
Anatoli Bourmistrov
Frode Nilssen
Einar Rasmussen
Ståle Lødemel
Marit Breivik (stipendiat)
Grete Knudsen (sekretær)

Mandat og retningslinjer for FU-HHN
UTDANNINGSUTVALGET
Handelshøgskolen, Nord universitet
utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen ved Nord universitet (UU-HHN) er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

Medlemmer:
Levi Gårseth-Nesbakk (leder)
Anneke Leenheer (nestleder)
Wenche Kristin Aarseth 
Nina Kramer Fromreide
June Borge Doornich
Rikke Mo Veie
Thomas Leirvik
Øyvind Hanssen
Elena Dybtsyna
Torstein Gustavsen
Jan Gunnar Jenssen (student)
Christian August Buchholdt (student)
Ellen Sirnes (sekretær)