Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) ble etablert i 1985, da under navnet Siviløkonomutdanningen i Bodø.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fra 1985 og frem til i dag har vi utdannet flere tusen kandidater fra de ulike grunnstudiene innenfor økonomi og administrasjon, regnskap, revisjon og IT. Mer enn 3 600 siviløkonomer har sin utdanning fra Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN).

Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. Vi har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene. 

I dag har vi ca. 2 700 studenter og 220 ansatte. Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning av kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


Organisering

Handelshøgskolen er inndelt i fem faggrupper og to nasjonale senter.

Faggruppene ved HHN har et helhetlig ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. 

De ulike studieprogrammene som tilbys ved fakultetet krever innsats fra ansatte i ulike faggrupper, og koordineringen av undervisningsoppgavene ivaretas av studieprogramansvarlige gjennom en matrisestruktur ledet av prodekan for utdanning og leder for MBA-studiene.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet foregår i grupper som dels organiseres på tvers av faggruppene. Disse blir organisert som del av en matrisestruktur. Prodekan for forskning har et særlig ansvar for å legge til rette for samordning mellom gruppene.

Faggrupper og senter

​​​

​​

Senter

Nordområdesenteret
Nordområdesenteret ble etablert i 2007 og skal være et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål. Mange av de faglig tilsatte ved handelshøgskolens faggrupper er tilknyttet Nordområdesenteret. 

Senteret har i tillegg seks administrative årsverk med oppgaver knyttet til informasjon, samfunnskontakt og ledelse av de ulike prosjektene. I tillegg har senteret ansvar for nettavisen High North News og den årlige konferansen High North Dialogue. Senteret har, i tillegg til den statlige bevilgning, store eksterne prosjektinntekter. 

Les mer på senterets nettside.​

Centre for High North Logistics
Senteret er en videreføring av en stiftelse opprettet i 2009 med formål å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid for logistikkløsninger i nordområdene. 

Forskningen fokuserer på trygg operasjon langs den nordlige sjøruten, økonomi og operasjonsmodeller for islagte farvann og sikkerhet og risiko ved operasjon langs den nordlige sjøruten. Senteret har ansatte i Bodø, Kirkenes og Murmansk.

Les mer på senterets nettside.


Senter for industriell forretningsutvikling
Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger innen industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet, og har sin kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.

Senterets visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon. Senteret samarbeider derfor tett med innovative teknologibedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø. Senteret bidrar også med undervisning på bachelorutdanningen i økonomi og ledelse og på MBA i teknologiledelse.

Les mer på senterets nettside

Nordlab 

NORDLAB er et testlaboratorium og et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse.  NORDLAB tilbyr skreddersydd trening og opplæring rettet mot grupper internt på universitetet og eksternt mot aktører i det profesjonelle beredskapsapparatet, offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.  

NORDLAB tilbyr en lang rekke kurs med trenings- og øvingspakker og utvikler skreddersydde kompetansepakker i samarbeid med bedrifter, offentlige beredskapsaktører og organisasjoner. 

NORDLAB har en motivert og engasjert stab med lang erfaring innen beredskapsfeltet, og har et bredt fagnettverk både ved Nord universitet og ved andre nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner. ​

 


Engage

Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. Engage er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU eksperter i team, TrollLABS og Spark NTNU.

I november 2016 ga Kunnskapsdepartementet og NOKUT to sentre for fremragende utdanning (SFU) til Nord universitet, hvor ett av dem er ​Engage. 

Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.​

Les mer på senterets nettside

Ledergruppe

​Gry Agnete Alsos
​Dekan​75 51 76 51
Terje Mathisen​Prodekan for forskning og utvikling
​June Borge Doornich
Prodekan for utdanning 
​75 51 70 19
Pål Pedersen​
Leder faggruppe - Økonomisk analyse og regnskap
​75 51 72 39​
Thomas Andre Lauvås
​Leder faggruppe - Innovasjon og entreprenørskap​75 12 97 06

Frank Lindberg
​Leder faggruppe - Marked, organisasjon og ledelse
907 97 533
Frode Mellem​​​vik​
Leder faggruppe - Nordområdekunnskap/Nordområdesenteret
75 51 77 05
Rikke Mo Veie
​Leder faggruppe - Tra​fikk74 82 37 12
Steinar Stene-​Sørensen
​Fakultetsdirektør
75 51 76 53
Ellen Abelgård​Kontorsjef​75 51 76 68

I utvidet ledergruppe inngår i tillegg:


Kjell Stokvik
Leder Centre for High North Logistics
75 51 76 55
Odd Jarl Borch
​Leder Nordlab
​75 51 76 16
Marianne Steinmo
​Leder Senter for industriell forretningsutvikling
​75 12 97 07
Iselin Kristine Mauseth Steira 
​Leder Engage
​75 51 76 02
Torstein Gustavsen
​Studiestedskoordinator Steinkjer
​74 11 21 69

Administrasjon​Bodø
Steinar Stene-Sørensen ​Fakultetsdirektør ​755 17653
Ellen Abelgård Kontorsjef​ ​755 17668
Truls Didriksen Rådgiver
​755 17884
Anita Eide ​Seniorrådgiver ​755 17667
Pernille Høgseth HansenSeniorrådgiver
​755 17640
Grete Ingemann Knudsen ​Seniorrådgiver ​755 17677
Ellen Sirnes ​Seniorrådgiver ​755 17023
Johanna Pettersson ​Førstekonsulent ​755 17659
Ida Marie Knutsen
​Rådgiver
755 17808
Sandra Wiik
Rådgiver
755 17879
Beate Vading
​Rådgiver
755 17038
Iris Ørnhaug
Rådgiver
755 17149
​Hege Eilertsen
Kommunikasjonsrådgiver​​755 17883
Kent Ove Bang
​Rådgiver
​755 17188
Gøran Jenssen
​Rådgiver
​755 17051
​​Martin Olsen
​Rådgiver
​775 517126
​Inger Ellen E. Orvin
​Rådgiver
​755 17127
​Ylva Marie Sagvolden​
Førstekonsulent
​755 17199

Steinkjer

Mona Øien McGawley​Rådgiver
​741 12279
Mildrid Pedersen​Seniorrådgiver​741 12261

Stjørdal

​Anne Marie Bekkedal​Seniorkonsulent​74 82 37 61
Cathrine Wettergren Moseng​Seniorrådgiver​74 82 37 19
Synnøve Myrvang​Rådgiver
​74 82 37 67
Renate Saur
Seniorkonsulent
74 02 29 99
​Tone Hild Uberg
​Førstekonsulent
​74 82 37 29
​Marianne F. Fostad
​Seniorrådgiver
​74 02 26 77
​Linn Glemmestad Larsen​
​Førstekonsulent
​74 82 37 40

Utdanningsutvalget (UU-HHN)

Utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen ved Nord universitet (UU-HHN) er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

Mandat og retningslinjer UU-HHN​

Medlemmer

June Borge Doornich                                     Leder
Rikke Mo Veie                                                 
Vivi Marie Lademoe Storsletten               
Siri Jakobsen  
Jorunn Grande
Ellen Sirnes                                               
Synne Hansen                                                Student
David Aleksander Bjørsvik                           Student                              
Henrik Holm Tvinnereim                              ​Student​​​

Forskningsutvalget (FU-HHN)

​Forskningsutvalget (FU-HHN) er et utvalg ved Handelshøgskolen med ansvar for saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og forskerutdanning.​


Medlemmer

​Terje Mathisen (prodekan for forskning og utvikling – leder)
Elena Dybtsyna (programansvarlig ph.d.)
Frank Lindberg
Pål Pedersen
Thomas Andre Lauvås
An-Magritt Steinset Kummeneje
Trine Åsheim Bernhardsen (stipendiat)
Grete Knudsen (sekretær)​

Internasjonalt utvalg (IU-HHN)

Internasjonalt utvalg ved Handelshøgskolen (IU-HHN) er et rådgivende utvalg for dekan i saker som vedrører internasjonalisering og internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning.


Medlemmer:

Maria Bogren - Leder IU-HHN

Dolores Modic - Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap

Anastasia Henk - Faggruppe Markedsføring, organisasjon og ledelse

Pål Pedersen - Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap 

Özlem Nordfjaern - Faggruppe Trafikk

Elena Dybtsyna - Faggruppe Nordområdekunnskap

Sandra Wiik - Administrasjon (referent)

Nishat Mrida - Student

Pål Inge Johansen - Student

Studiesteder

Handelshøgskolen har studier på følgende studiesteder: