Senter for nordområdelogistikk (CHNL)

CHNL
Senter for nordområdelogistikk (CHNL) fremmer økonomisk og miljømessig bærekraftige, pålitelige og innovative løsninger innen transport og logistikk i nordområdene. Dette gjør vi gjennom forskning og utvikling, utdanning, rådgivning og informasjonsutveksling med næringsliv, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og andre interessenter.

​Om CHNL

CHNL ble etablert i 2009 med formål om å skape et internasjonalt kunnskapsknutepunkt om arktisk transport og logistikk for næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter. 

Målet var at CHNL skulle være en bro mellom akademia og næringslivet og en sentral formidler av kunnskap om transport- og logistikkmuligheter og utfordringer i Arktis.

Det første Barents 2020-prosjektet som etablerte CHNL var en del av Global Maritime Knowledge Hub (MarHub) lansert av Oslo Maritime Network og Norges rederiforbund i 2008. 

Formålet med MarHub var å øke maritim forskning og utdanning, i tillegg til å utnytte synergier mellom de ulike teknologiske og økonomiske maritime disiplinene. 

Hovedfinansieringen for CHNL mellom 2009 og 2015 kom fra Utenriksdepartmentet og Tschudi Shipping Company, med bidrag fra DNV GL, Norges Rederiforbund og Nord universitet.

I 2016 ble CHNL et universitetssenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. Senteret ledes av en direktør og et styre med representanter fra næringsliv og akademia.

 • CHNLs forskningsstab befinner seg på Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø.
 • CHNLs administrasjonskontor ligger i Kirkenes. CHNLs administrerende direktør er basert i Kirkenes.
 • CHNLs informasjonskontor er lokalisert i Murmansk i Russland. Lederen for CHNLs informasjonskontor er basert i Murmansk.​
CHNLs mål
 • CHNL vil være det ledende akademiske senteret for informasjon og forskning på arktisk transport og logistikk og den foretrukne informasjonskilden for næringsliv og industri.
 • CHNL vil styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet med ledende norske og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen arktisk transport og logistikk.
 • CHNL vil styrke sitt nettverk og samarbeid gjennom strategiske partnerskap med sentrale norske og internasjonale forskningsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og næringsliv.
 • CHNL vil tilby kurs og seminarer for nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen arktisk transport, logistikkoperasjoner og infrastruktur, for å fremme kunnskapsdeling og bidra til verdiskapning.
CHNLs hovedaktiviteter
 • Gjennomføre forskning, administrere prosjekter​ og casestudier
 • Publikasjon av bøker, bokkapitler og artikler i tidsskrifter og magasiner
 • Organisere av konferanser, workshoper, kurs og seminarer​
 • Studentveiledning, ​samarbeid med andre forskere, forelese og bidra i utvikling av læreplaner
 • Nettverksbygging og samarbeid med norske og utenlandske universiteter og forskningsorganisasjoner (f.eks. fra Russland, Alaska, Canada, Sør-Korea, Japan, Kina, osv.)
 • Bidra med informasjon til kommersiell skipsfart om transport- og logistikkoperasjoner i Arktis.

Prioriterte forskningsområder

CHNL ble etablert i 2009 med formål om å skape et internasjonalt kunnskapsknutepunkt om arktisk transport og logistikk for næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter. 

Målet var at CHNL skulle være en bro mellom akademia og næringslivet og en sentral formidler av kunnskap om transport- og logistikkmuligheter og utfordringer i Arktis.

Det første Barents 2020-prosjektet som etablerte CHNL var en del av Global Maritime Knowledge Hub (MarHub) lansert av Oslo Maritime Network og Norges rederiforbund i 2008. 

Formålet med MarHub var å øke maritim forskning og utdanning, i tillegg til å utnytte synergier mellom de ulike teknologiske og økonomiske maritime disiplinene. 

Hovedfinansieringen for CHNL mellom 2009 og 2015 kom fra Utenriksdepartmentet og Tschudi Shipping Company, med bidrag fra DNV GL, Norges Rederiforbund og Nord universitet.

I 2016 ble CHNL et universitetssenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. Senteret ledes av en direktør og et styre med representanter fra næringsliv og akademia.

 • CHNLs forskningsstab befinner seg på Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø.
 • CHNLs administrasjonskontor ligger i Kirkenes. CHNLs administrerende direktør er basert i Kirkenes.
 • CHNLs informasjonskontor er lokalisert i Murmansk i Russland. Lederen for CHNLs informasjonskontor er basert i Murmansk.​
CHNLs mål
 • CHNL vil være det ledende akademiske senteret for informasjon og forskning på arktisk transport og logistikk og den foretrukne informasjonskilden for næringsliv og industri.
 • CHNL vil styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet med ledende norske og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen arktisk transport og logistikk.
 • CHNL vil styrke sitt nettverk og samarbeid gjennom strategiske partnerskap med sentrale norske og internasjonale forskningsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og næringsliv.
 • CHNL vil tilby kurs og seminarer for nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen arktisk transport, logistikkoperasjoner og infrastruktur, for å fremme kunnskapsdeling og bidra til verdiskapning.
CHNLs hovedaktiviteter
 • Gjennomføre forskning, administrere prosjekter​ og casestudier
 • Publikasjon av bøker, bokkapitler og artikler i tidsskrifter og magasiner
 • Organisere av konferanser, workshoper, kurs og seminarer​
 • Studentveiledning, ​samarbeid med andre forskere, forelese og bidra i utvikling av læreplaner
 • Nettverksbygging og samarbeid med norske og utenlandske universiteter og forskningsorganisasjoner (f.eks. fra Russland, Alaska, Canada, Sør-Korea, Japan, Kina, osv.)
 • Bidra med informasjon til kommersiell skipsfart om transport- og logistikkoperasjoner i Arktis.​


CHNL staff
Ansatte ved CHNL.

Kontaktinformasjon


Kjell Stokvik 
Administrerende direktør,​ CHNL
(+47) 91 62 91 70 (Kirkenes, Norge)

Roberto Rivas Hermann
Førsteamanuensis​ og forsker ved CHNL
(+47) 75 51 78 39 (Bodø, Norge)

Sergey Balmasov​
Leder ved CHNLs informasjonskontor
(+7) 91 13 10 90 69 (Murmansk, Russland)