Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Engage – Center for engaged education through entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. Senter for fremragende utdanning (SFU) for innovasjon og entreprenørskap ved Nord Universitet og NTNU. Senteret ligger under Handelshøgskolen på Nord Universitet, i tilknytning til faggruppe for entreprenørskap og innovasjon.

​Om oss


Verden er i stadig endring. Engage har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Framtidens arbeidstakere må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter. Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder.

I November 2016 fikk Nord Universitet to sentere for fremragende utdanning (SFU) av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.
Engage har som formål å videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner og profesjoner. Studentaktiv læring der studenter jobber med utfordringer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning, er kjernen i Engage. Studentene skal utvikle evner til å stadig utfordre vedtatte sannheter og se muligheter for positive endringer, både i privat og offentlig sektor.

Engage skal bidra til at studentene blir endringsagenter som kan ta tak i komplekse utfordringer i en moderne verden, i og utenfor arbeidslivet.Ansatte

​​Maiken Nilsen Stensaker
​Leder for Engage ved Nord universitet
​​Einar Rasmussen
​Professor
Marianne Arntzen-Nordqvist​Førsteamanuensis
Sølvi SolvollFørsteamanuensis
Karin Wigger
​Førsteamanuensis
Ingebjørg Vestrum
​Forsker
Maiken Nilsen Stensaker
​Prosjektleder
Ingrid Berg Sivertsen
​Rådgiver
​​Line Mathilde Karlsen​Førstekonsulent
Trine Åsheim Bernhardsen
Stipendiat​
Cecilie Haukland
​Stipendiat
Iselin K. Mauseth
​Stipendiat
Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss en epost på engage@nord.no  eller besøk oss i 2. etasje i Mørkvedgården

Arrangementer og prosjekterLinker


Følg «Engage SFU» på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller våre nettsider:

- Engage ved Nord Universitet og NTNU: https://engage-centre.no/Jobb i Engage


Ledig stillinger: 

Ansatte: 

Her finner du informasjon om ledig stillinger hos Engage ved Nord Universitet. ​

Studenter: 

Som en del av vårt student økosystem, er Spark og Start stadig på utkikk etter nye studenter. Engage har også aktuelle stillinger for studenter som du kan finne informasjon om her. Ta kontakt på engage@nord.no​ om du har spørsmål. Se også vår offisielle nettside www.engage-centre.no

Klikk her for å endre bildet