Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

engage
Engage er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. Engage har status som senter for fremragende utdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Senteret ligger under Handelshøgskolen ved Nord universitet, i tilknytning til faggruppa for innovasjon og entreprenørskap. Senteret er et partnerskap mellom Handelshøgskolen Nord universitet, NTNUs Entreprenørskole, NTNU Eksperter i Team og SPARK NTNU. ​

​​​​​​​​​​​​​​Om oss


Verden er i stadig endring. Engage har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Framtidens arbeidstakere må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter. Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder.

Engage har som formål å videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner og profesjoner. 

Kjernen i Engage er "studentaktiv" læring, der studenter jobber med utfordringer fra den virkelige verden, og tar ansvar for egen utdanning. Studentene skal utvikle evner til å stadig utfordre vedtatte sannheter og se muligheter for positive endringer, både i privat og offentlig sektor.

Engage skal bidra til at studentene blir endringsagenter som kan ta tak i komplekse utfordringer i en moderne verden, i og utenfor arbeidslivet.

Ansatte

Iselin Mauseth Steira​Leder for Engage ved Nord universitet/førsteamanuensis
​​Einar Rasmussen
​Professor
Marianne Arntzen-Nordqvist​Førsteamanuensis
Sølvi Solvoll​Førsteamanuensis
Marta Lindvert​Førsteamanuensis
Ingebjørg Vestrum
​Førsteamanuensis​
Lidia Kritskaya Lindelid
​Postdoktor
Ingrid Berg Sivertsen
​Rådgiver
​​Line Mathilde Karlsen​Førstekonsulent
Trine Åsheim Bernhardsen
Stipendiat​
Cecilie Haukland
​Stipendiat
​​Maiken Nilsen Stensaker
​Stipendiat
Hege Christin Stenhammer​
​Seniorrådgiver
Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss en epost på engage@nord.no  eller besøk oss i 2. etasje i Mørkvedgården.​

Lenker


Følg oss på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller våre nettsider.

Jobb i Engage


Ledige stillinger: 

Ansatte: 

Her finner du informasjon om eventuelle ledige stillinger hos Engage ved Nord universitet.

Studenter: 

Som en del av vårt student-økosystem, er Spark og Start stadig på utkikk etter nye studenter. Engage har også aktuelle stillinger for studenter som du kan finne informasjon om her. Ta kontakt på engage@nord.no​ om du har spørsmål. ​

Se også vår offisielle nettside www.engage-centre.no