Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Verden er i stadig endring. Engage har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Framtidens arbeidstakere må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter. Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder.
Se også vår offisielle nettside http://engage-centre.no/

​Engage skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner og profesjoner. Studentaktiv læring der studenter jobber med utfordringer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning, er kjernen i Engage. Studentene skal utvikle evner til å stadig utfordre vedtatte sannheter og se muligheter for positive endringer, både i privat og offentlig sektor.

Engage skal bidra til at studentene blir endringsagenter som kan ta tak i komplekse utfordringer i en moderne verden, i og utenfor arbeidslivet.


Om oss


Engage – Center for engaged education through entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag.
I November 2016 ga Kunnskapsdepartementet og NOKUT to Sentre for fremragende utdanning (SFU) til Nord universitet.

Det ene er Engage – senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap. Engage er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU,NTNU eksperter i team, TrollLABS og Spark NTNU.
Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.

Kontakt

Gry Agnete Alsos​Leder Engage på Nord
Bjørg Riibe Ramskjell​Prosjektleder/ universitetslektor
Marianne Grønning Arntzen​Førsteamanuensis
Sølvi SolvollFørsteamanuensis
Karin Wigger
​Førsteamanuensis
Cecilie Haukland
​Stipendiat
Iselin K. Mauseth
​Stipendiat
Einar Rasmussen
​Professor
Elisabeth Alvestad
​Rådgiver
Bjørn Heggdal
​Seniorrådgiver
Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss en epost på engage@nord.no  eller besøk oss i 2. etasje i Mørkvedgården

Linker