Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Verden er i stadig endring. Engage har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Framtidens arbeidstakere må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter. Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder.

​DELTIDSJOBB VED SIDEN AV STUDIENE ? 

Engage på Nord universitet søker 1-2 studenter til sitt kvinneprosjekt, som består av studenter fra både Nord universitet og NTNU. Hovedmålet er å vise kvinnelige studenter hvilke muligheter som finnes innen entreprenørskap og innovasjon. Kvinneprosjektet vil bestå av en rekke arrangementer og informasjonsdeling om hvorfor og hvordan kvinner bør ta større del, og hva som skal til for at flere kvinnelige studenter «tester» sine idéer i entreprenørskapsmiljøet på Nord universitet.

​Stillingene vil omhandle 3 følgende fagområder:

  • ​Digital markedsføring: utforme/planlegge digitalt innhold på Facebook, Instagram og nettside 
  • Innhold: finne relevant forskning og tematikk fra interne og eksterne parter
  • Prosjektplanlegging: planlegge arrangementer og kontakt med samarbeidspartnere


Vi leter etter noen med følgende kvalifikasjoner: 

  • Nytenkende og glad i å ta initiativ
  • Interesse for markedsføring og hvordan man når frem til studenter
  • Skriver og kommuniserer godt
  • Er student på Nord universitet og har minst ett år igjen som student


Søknadsfrist: Fortløpende

Stilling som studentassistent er lønnet etter utdanningsnivå og med fleksibel arbeidstid tilrettelagt for studenter. Send en kort tekst om deg selv, din motivasjon og legg ved CV til engage@nord.no. Relevante deltakere blir kontaktet fortløpende. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål!​​​​​​​​​​​​​Se også vår offisielle nettside www.engage-centre.no

​Engage skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner og profesjoner. Studentaktiv læring der studenter jobber med utfordringer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning, er kjernen i Engage. Studentene skal utvikle evner til å stadig utfordre vedtatte sannheter og se muligheter for positive endringer, både i privat og offentlig sektor.

Engage skal bidra til at studentene blir endringsagenter som kan ta tak i komplekse utfordringer i en moderne verden, i og utenfor arbeidslivet.


Om oss


Engage – Center for engaged education through entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag.
I November 2016 ga Kunnskapsdepartementet og NOKUT to Sentre for fremragende utdanning (SFU) til Nord universitet.

Det ene er Engage – senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap. Engage er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU,NTNU eksperter i team, TrollLABS og Spark NTNU.
Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.

Kontakt

Gry Agnete Alsos​Leder Engage på Nord
Marianne Arntzen-Nordqvist​Førsteamanuensis
Sølvi SolvollFørsteamanuensis
Karin Wigger
​Førsteamanuensis
​Ingebjørg Vestrum
​Forsker
Maiken Nilsen Stensaker
​Prosjektleder
​​Line Mathilde Karlsen​Førstekonsulent
Julie Holter Heggdal​
​Førstekonsulent
Cecilie Haukland
​Stipendiat
Iselin K. Mauseth
​Stipendiat
Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss en epost på engage@nord.no  eller besøk oss i 2. etasje i Mørkvedgården

Linker