UArctic Thematic Network on Arctic Safety and Security

Uarctic Thematic Network
Trygghet og sikkerhet er er en forutsetning for vekst og velferd i arktiske samfunn og for levedyktig og bærekraftig kommersiell aktivitet i regionen. The UArctic Thematic Network on Arctic Safety and Security tar for seg risikoen av å operere i Arktis og måter man kan forhindre hendelser som kan utgjøre en trussel for menneskeliv og helse, klimaet og velferden til samfunnene i Arktis. Grenseoverskridende samarbeid og optimal bruk av de arktiske landenes beredskapsressurser er fremhevet.

​​​​​​​​​​​​​​​​The UArctic Thematic Network on Arctic Safety and Security er ett av nettverkene ​som fremmes av University of the Arctic.

Det tematiske nettverket består av to undegrupper, en med fokus på turisme og sikkerhet og en annen med hovedtyngde på​ beredskap.


Hovedaktiviteter

Det tematiske nettverket skal:

  • ​​Tilrettelegge for forskning på kommersiell og annen aktivitet i den arktiske regionen og ​​​problemstillinger knyttet til sikkerhetsrisikoer
  • Stimulere ​​samarbeid og tverrfaglig forskning på sikkerhet, trygghet, beredskap og beredskapsledelse
  • Legge til rette for integrering av forskningsnettverket i nasjonale og internasjone forskningsprogram
  • Utvikle samarbeid o​m utvikling og gjennomføring av utdanningsprogram, opplæring- og ​treningsopplegg rettet mot trygghet og myk sikkerhet
  • Skape møteplasser for å dele kunnskap og innovasjoner ​​mellom industrien, akademia og profesjonelle innen beredskapssystemet i den arktiske regionen
  • Stimulere samarbeid om søk og redning og beskyttelse av mennesker, klima og samfunn​
  • Engasjere seg i internasjonale forum som Arktisk råds arbeidsgruppe for nødforebygging, bereskap og respons (EPPR) og Arktisk kystvakforum
  • ​Gi muligheter for studentutveksling, ​ansattmobilitet og fakultetsmobilitet mellom nettverkspartnere, for å styrke kunnskapsdeling og forskningssamarbeid​

Nettverkstruktur

Paraplynettverket består av to undergrupper:
 

Undergruppe:
Sikre samfunn og maritim beredskap

Denne undergruppen bidrar til økt fokus på beredskap for å dempe konsekvensene av uønskede hendelser knyttet til kommersiell og annen aktivitet i nordområdene.

Målet er å gi løsninger som skisserer hvordan samfunnet kan oppnå styrket samarbeid og overordnet koordinering av beredskapsressurser innenfor næringene, frivillighet​en, og det sivile og militære statlige beredskapssystemet.

Nettverket vil belyse spørsmål knyttet til trygghet og myk sikkerhet, ​risikomønstre i ulike geografiske områder og hvordan de arktiske landene tar ansvar og samarbeider om trygghet- og sikkerhetsledelse. Et annet mål er å skape innovasjonsnettverk mellom akademia, beredskapsinstitusjoner og næringer. 

Nettverket vil ha spesielt fokus på det internasjonale samarbeidet mellom de arktiske landene og vil inngå og bidra i Arktisk råds EPPR-arbeidsgruppe, Arktisk kystvaktforum og urfolksorganisasjoner i Arktis.

Det tematiske nettverket vil ​fremme ​felles utdanningsprogram og kurs på ulike nivå, FoU-samarbeid og utvekslingsavtaler for ansatte og studenter.​​

Koordinator av undergruppen:

Natalia Andreassen
Tel.: +47 75517138
E-mail: natalia.andreassen@nord.no ​

Undergruppe:
Sikkerhet og turisme

Denne undergruppen fokuserer på trygghet- og sikkerhetsaspekter ved turisme i Arktis, med et spesielt fokus på å minske sannsynligheten for ulykker og andre uønskede hendelser. 

Det tematiske nettverkets aktiviteter innebærer nettverksbygging med offentlig administrasjon, ​sikkerhetsmyndigheter, akademia, foreninger og frivillige organisasjoner. Gjennom forsknings- og utviklingsaktiviteter vil nettverket ​øke kapasiteten til alle relevante interessenter i deres sikkerhetsstyringsprosedyrer i Arktis.​

Uarctic-nettverket vil styrke samarbeid innen forskning på sikkerhet og turisme i det sirkumpolare nord og bidra til å utvikle ​sikkerheten innen turisme. Å knytte forskere og utviklere sammen i et mer intensivt samarbeid vil åpne opp for nye muligheter for sikkerhetsteoretiske innovasjoner, praktiske styringsløsninger og samarbeid om ressurser.

Koordinatorer av undergruppen:

Eija Raasakka, prosjektleder:​
Tel. +358407098160
E-mail: eija.raasakka@lapinamk.fi  

Eila Linna
Tel. +358407355300
E-mail: eila.linna@ulapland.fi  

 

Overordnet mål

Det overordnede målet til nettverket er å bidra med kunnskap som kan redusere risikoen for ulykker og store trusler mot liv, klima, verdier og samfunn.

 • ​Nettverket vil øke bevisstheten rundt sikkerhet blant kommersielle aktører, lokalsamfunn og myndigheter i Arktis.

 • ​​Nettverket skal bidra til økt kompetanse og kapasitet innen beredskap.

 • Nettverket skal bidra i internasjonalt samarbeid rundt trygghet og sikkerhet i Arktis. 

 Kontaktperson