– EUs politikk i Arktis er for snever

Beredskapsskip
Seniorforsker Andreas Raspotnik ved Nordområdesenteret er med på kronikk som gir kritikk til EUs politikk i Arktis

​​​​​Det er i den danske nettavisen ​​altinget.dk at Raspotnik har vært en av bidragsyterne til en kronikk som mener EUs arktispolitikk må endres. Kronikken er skrevet sammen med  Rasmus Gjedssø Bertelsen, professor ved Norges arktiske universitet, Mariia Kobzeva, postdoc ved samme institusjon og Elana Wilson Rowe, forskningsprofessor ved Norsk utenrikspolitisk institutt. 

​– EUs nåværende arktiske politik fra 2016 har fokus på tre politiske områder: Klima og miljøbeskyttelse, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid, skriver forskerne i kronikken.

–​ EU har fulgt opp denne politikken med vesentlige bidrag til arktisk forskning, klima og internationalt samarbeid. Men EUs reelle engasjement i Arktis blir oversett både internt, hvor det er et marginalt politisk område, og eksternt, hvor EU ikke anerkjennes som en regional aktør. Vi mener, at EU har definert sin eksplisitte arktiske politik for snevert. Arktis som er en politsike nisje i Brusell har gitt sammenheng og fokus. Men man har overlatt politikken i Arktis til for få aktører. Dermed har EU uforvarende begrenset sin rolle i Arktis og vanskeliggjort å formulere en overbevisende, velforankret fortelling om EUs rolle i Arktis.

Kronikken tar for seg tre politiske områder, som vil bli avgjørende for EUs fremtidige politikk i Arktis. Det dreier sig om EUs energipolitik, EUs havpolitik og EUs rompolitik.


 Kontaktperson