Mange ville vite hvordan vi kan bli flere

Økonomien i nord går godt, men vi blir færre nordlendinger. Hva skal til for å snu befolkningsnedgangen? Politisk interesserte ungdommer og representanter for næringslivet, tenketanker, mediene og akademia møttes 11. juni i et webinar «Hvordan blir vi flere i nord?»  som samlet et publikum på over 100.


​Webinaret markerte det første konkrete mellom Nordområdesenteret ved Nord Universitet og tankesmien Civita. 

Vår nordligste landsdel har opplevd sterk økonomisk vekst de siste ti årene, med jevn økning av antallet jobber i privat sektor. Likevel fortsetter en langvarig trend med en nedgang i befolkningen i Nord-Norge. For å møte denne utviklingen politisk må tiltak være kunnskapsbasert og gjennomtenkt. 

Hva er verdien av en folkerik nordlig landsdel? Hvordan er befolkningsutviklingen i Nord-Norge sammenlignet med andre samfunn i nordområdene? Hvilke politiske svar finnes på utviklingen? Et bredt sammensatt panel diskuterte en rekke spørsmål:

• Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita.

• Arne O. Holm, sjefredaktør for High North News.

• Linda Beate Randal, direktør for Arktis hos Innovasjon Norge.

• Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøyskolen ved Nord universitet.

• Aleksandra Seljeseth, AUF.

• Nicole Furnes, Bodø Ungdomsråd.

Bård Ludvig Thorheim deltok også i panelet, også med en innledning. Thorheim er knyttet både til Nordområdesenteret og Civita. Han vil basert på innspillene fra webinaret ferdigstille et notat om temaet som skal lanseres høsten 2020 av Nordområdesenterert og Civita i fellesskap.

Mot slutten av panelsamtalen fikk publikum anledning til å stille spørsmål eller gi korte kommentarer.

Samtalen spente fra skattepolitikk og Nord-Norges omdømme til kulturpolitikk, industriutvikling, satsing på ungdom og nødvendigheten av økt innsats for utdannelsestilbud.

Webinaret ble ledet av Bård Borch Michalsen.