NOS-ansatte leverer Magma-innhold til 24 000

– Nord-Norge skiller seg fra Las Vegas: Det som skjer i Nord-Norge, forblir nemlig på ingen måte kun i Nord-Norge.

Magma numer 5 2020 - Forside​​​​​​​​​​​​​​​​​Flere av Nordområdesenterets ansatte har bidratt til fagseksjonen i siste utgave av Econas magasin Magma. Foto: Faksimile av forsiden av MAgma #0520

Magma er Econas tidsskrift for økonomi og ledelse. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag og de har 24 000 medlemmer.

Magma kommer ut åtte ganger i året, og har siden oppstarten i 1998 publisert viktige bidrag fra nærmere 700 forskere, journalister og ansatte i næringslivet. 

Fokus på nord​​​

I den siste utgaven av Magma har flere av forskerne ved Nordområdesenteret skrevet flere av artiklene. I dette nummeret har man fokus på nordområdene, under tittelen «Verdiskapning for hele landet.» Det blir selvsagt løftet fram at 98% av landarealene fremdeles er uberørt natur, og at det har ført til at turisme er en viktig næringsvei. 

Men fokuset er mest på at nordområdene har langt mer å by på næringsutvikling. 

Vi siterer fra bladets leder:

Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde, slår regjeringen fast, når de i høst legger frem en stortingsmelding om dette landområdet. I denne kommer en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen, samt en plan for hvordan norske interesser kan sikres også i fremtiden

Den verdiskapingen er imidlertid mer enn en lokal affære. Nord-Norge skiller seg fra Las Vegas: Det som skjer i Nord-Norge, forblir nemlig på ingen måte kun i Nord-Norge. 30 prosent av regionens verdiskapning er i dag eksportinntekter, og bidrar dermed i stor grad til norsk velferd.

Hele fire forskere fra NOS har bidratt med store og grundige artikler i fagdelen av bladet.

Artiklene​


Førsteamanuensis Elena Dybtsyna, som vant en høythengende pris i september, er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen og Nordområdesenteret ved Nord universitet. Hun har sammen med førsteamanuensis fra Handelshøgskolen UiT Norges arktiske universitet, Odd Birger Hansen, skrevet om at
verdiskapning i nordområdene er verdiskapning for hele landet.

Forsker Andrey Mineev og rådgiver Elena Zhurova ved Handelshøgskolen og Nordområdesenteret ved Nord universitet har sammen med førsteamanuensis Konstantin Timoshenko ved Universitetet i Sørøst-Norge og forsker Alexandra Middleton ved Universitetet i Oulu skrevet en artikkel kalt: «Implementering av FNs bærekraftsmål i det norske Arktis: Et fiks ferdig rammeverk?»

Elena Dybtsyna har også slått seg sammen med Evgenii Aleksandrov fra Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen på Nord universitet, og skrevet artikkelen «Smarte byer i nordområdene: Samhandling med innbyggerne.»

I tillegg inneholder bladet en rekke andre artikler som gir et kjempebra bilde over hvor viktig nordområdene er for framtidig verdiskapning og sikkerhet. Du kan lese alle artiklene her​.​

​​​

 Kontaktperson