Norsk sjømatnæring klarer seg uten EU-medlemskap

– EØS-avtalen er den beste handelsavtalen for norsk sjømateksport. Uten den seiler næringen i usikre farvann, sier professor Frode Nilssen ved Nordområdesenteret.

​​​​​

Norsk sjømateksport og fremtiden. Tretten norske forskere har skrevet boken "Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene." Her er forskere fra Handelshøgskolen, Nord universitet. Fra venstre: prodekan forskning, professor Terje A. Mathisen, professor Gisle Solvoll og professor Frode Nilssen, som også har redigert boken sammen med seniorforsker Arne Melchior, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Foto: Per Jarl Elle.​

En lengre utgave av denne artikkelen kan leses hos nord.no​

Det er mer å tape økonomisk på bortfall av EØS, enn det er å vinne på EU-medlemskap.

Det er oppsummeringen i den nye boken om norsk sjømateksport.

Professor Frode Nilssen og seniorforsker Arne Melchior, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er redaktører for boken «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene». 

Boken har akademiske bidrag fra tretten forskere som har analysert den økonomiske og juridiske basis for eksport av norsk sjømat. 

Eksportverdi på 53 milliarder i første halvår

Eksportverdien av norsk sjømat var nær 53 milliarder kroner i første halvår 2020.

Over 70 prosent av verdien av norsk sjømateksport går til forbrukere i EU-markedet, og omkring 70 prosent av denne eksportverdien er norsk lakseeksport.

​Hvitfisk som torsk, sei, hyse og blåkveite møter ikke tollbarrierer i E, men det er toll på eksporten av laks, makrell, sild og reker.

- Tollsatsene for norsk sjømateksport til EU-markedet er gradvis blitt bygget ned. Men det er forsatt en kvotesystem som kompliserer, sier Frode Nilssen. 

Norge og EU har i dag 96 avtaler. Av disse er 46 rene «handelsavtaler» som er re-forhandlet og oppdaterte som følge av utvidelsen av EU.
 
De mest sentrale handelsavtalene for sjømatnæringen omhandler toll, transport og matkvalitet.

Brexit​

Storbritannias utmeldelse av EU og forhandlingene om BREXIT-avtalen har fornyet debatten om Norge bør droppe EØS-avtalen, også kalt NOREXIT.


– NOREXIT-argumentene ligner resultatet av BREXIT-prosessen. Uten EØS-avtalen seiler norsk sjømatnæring i usikre farvann, mener Nilssen.  

– Siden EØS-avtalen innebærer at Norge ikke er fullt medlem av EU, kan norske eksperter bidra til utformingen av regler for handel med sjømat i det indre markedet. Men norske politikere kan ikke være med på å vedta eller imøtegå nye regler, etter behandlingen i EØS-komiteen.


Det mulige NOREXIT-scenarioet i boken innebærer at Norge mister EU-EØS-avtalen som Stortinget vedtok 1992, med virkning fra 1. januar 1994. Men Norge kan beholde den mellomstatlige frihandelsavtalen fra 1973. I tillegg har man jo WTO som legger et visst nivå på hvor store handelsbegrensninger EU kan pålegge andre handelspartnere, men denne ligger langt unna EØS-avtalen, sier Nilssen. ​

– ​I boken viser vi til at et norsk EU-medlemskap kan øke eksporten av sjømat med 1,8 milliarder kroner, mens norske eksportører av sjømat vil tape 3,9 milliarder kroner på frihandel etter WTO-regler. Alternativet til den nåværende EØS-avtalen og en NOREXIT-situasjon er fullt EU-medlemskap. ​

Men fullt EU-medlemskap er ikke presserende for sjømatnæringen. 

– ​Norsk sjømateksport klarer seg bra uten EU-medlemskap, sier professor Frode Nilssen.

Les hele artikkelen på nord.no! Kontaktperson