Starter unikt samarbeid om blå vekst i Arktis mellom Norge og USA

Blå økonomi dominerer verdens fokus på Arktis. Likevel er det er begrenset samordning av kunnskap når det gjelder utfordringer og muligheter som ligger i blå vekst. Ny kunnskap som har betydning for ressursutnyttelse og lokal tilpasning deles ikke mellom de arktiske regionene.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Arktisk USA (Alaska) og Nord-Norge er avhengig av maritime næringer og havet for arbeidsplasser og økonomisk vekst. Potensialet i den blå økonomien er enormt.

Nordområdesenteret ved Nord universitet (NOS) starter nå et treårig prosjekt – AlaskaNor: Opportunities for Blue Growth in Alaska & North Norway - sammen med blant annet Institute of the North i Alaska, som har som mål å tette kunnskapshull og ytterligere styrke de arktiske relasjonene mellom Norge og USA.

Se AlaskaNor Project.pdf for mer informasjon.

Styrker det gode samarbeidet

Prosjektet skal se på mulighetene innen blant annet energi, skipsfart og lokal ressursutnyttelse. AlaskaNor skal også utforske muligheter for direkte samarbeid mellom Nord-Norge og Alaska (og Norge og USA).

AlaskaNor er delfinansiert av Utenriksdepartementet (UD), og statssekretær Audun Halvorsen sier at bærekraftig forvaltning av havressursene er en sentral del av regjeringens nordområdestrategi.

– Internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling om muligheter og utfordringer i blå økonomi er viktig. Jeg håper AlaskaNor-prosjektet vil bidra til å styrke de allerede gode arktiske relasjonene mellom Norge og USA, og identifisere nye samarbeidsmuligheter innenfor havøkonomien i Alaska og Nord-Norge, sier Halvorsen.

Et mål er å sitte igjen med kunnskap om gode løsninger av nytte for både regionale og nasjonale aktører som kan stimulere til blå vekst i nordområdene.

Ser fram til å jobbe med USA

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, sier at prosjektet er spesielt viktig for utvikling av kunnskap mellom Norge og USA:

– For Nordområdesenteret er AlaskaNor viktig. Vi har lenge arbeidet med Russland og vi samarbeider med mange andre arktiske stater, og dette arbeidet videreutvikles. Nå får vi muligheten til også å arbeide nært og forpliktende med amerikanske institusjoner, utvikle kunnskap og finne gode løsninger, også for dem, for godt og nært samarbeid om nordområdene, sier Mellemvik.

Også Nordland Fylkeskommune delfinansierer prosjektet. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier at han har stor tro på at AlaskaNor vil synliggjøre en del veier videre:

– Vi må skape bærekraftig blå vekst i våre arktiske områder via marine ressurser. Men framtidens arktiske, blå vekst kan også ligge i områder som offshore, energi, skipsfart og transport. Vi må se på hvilken rolle det regionale nivået skal spille i et internasjonalt samspill og ta ansvar i et arktisk utviklingsperspektiv, presiserer Norvoll.

USA og Norge har felles interesser

Kontreadmiral og USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite, mener at prosjektet vil forbedre kunnskap om blå økonomi:

– Fremtiden for de arktiske regionene er avgjørende for både USA og Norge. I flere årtier har Alaska og Nord-Norge spilt kritiske roller innen olje- og gass, marine ressurser og skipsfart, noe som har bidratt til begge nasjoners velstand. I dagens raskt skiftende Arktis er det i vår felles interesse å støtte regionale tiltak som AlaskaNor, slik at vi bedre kan forstå de felles utfordringene og mulighetene vi står overfor, nemlig å identifisere nye måter for arktiske samfunn til aktivt å delta i den blå økonomien og dra nytte av blå vekst. Samtidig må vi styrke samarbeidet for å sikre bærekraftig økonomisk utvikling i regionen, sier ambassadøren.

Prosjektet vil bli ledet av Nordområdesenteret ved Nord universitet i Bodø.

Fakta om Institute of the North:

Institute of the North er Alaskas senter for arktisk politikk. Instituttet fungerer som rådgivere for staten i arktiske spørsmål. Instituttet fungerer også som et bindeledd mellom Alaska og andre arktiske land og regioner. 

Samarbeidspartnere i AlaskaNor:

Nordområdesenteret, Nord universitet - Institute of the North - High North News - The Arctic Institute - Fridtjof Nansen Institute - Bodø kommune - Centre for High North Logistics - Nordland Fylkeskommune - Norges Rederiforbund - Ytterstad Fiskeselskap – PetroArctic - Arctic Economic Council Secretariat - Woodrow Wilson Center - Alaska Ocean Cluster - Juneau Economic Development Council - University of Alaska - State of Alaska - Arctic Slope Regional Cooperation - Center for the Blue Economy.