Trenger vi folk i Nord-Norge? Hva skal til for å forsvare landsdelen?

Bilde av skoleklasse fra Lofoten ved grensen mellom Norge og Russland
En geopolitisk krise kan være i ferd med å bygge seg opp i nord. Landsdelen avfolkes og skriker etter arbeidskraft og et grønt skifte. Hva kan gjøres?

​​​Under Arendalsuka er Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet i Bodø med på å arrangere debatter rundt dette med blant annet generalløytnant Yngve Odlo fra Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, regionsdirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune Thomas Norvoll, Terje Nohr Olsen fra Bodø 2024, Lill Sverresdatter som er forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, festivalsjef for Riddu Riđđu Festivála, Sajje Solbakk, direktør for Internasjonalt reindriftssenter, Anders Oskal, sametingspresident Silje Karine Muotka, leder av Kirkeneskonferansen Guro Brandshaug, Kathrine Tveiterås som er prorektor for utdanning ved Universitetet i Tromsø og Yasna Mimbela, prosjektleder i Rana Utvikling​. 

Arrangementet er en del av samarbeidsprosjektet Nordområdepartnerskapets (se faktaboks). Prosjektet skal fremme nordområdene og internasjonalt og nasjonalt samarbeid i nord som tema. 

Sjelden på dagsorden​

Direktør ved Nordområdesenteret, professor Frode Mellemvik, påpeker at nordområdene sjelden blir satt på dagsorden ved større arrangement utenfor Nord Norge. 

– Nordområdene representerer verdier som er helt nødvendig for å sikre velstand og velferd for hele nasjonen i fremtida. Det er derfor særdeles viktig at utfordringene i nordområdene blir satt på dagsorden på viktige nasjonale arenaer.  Dette har Nordområdepartnerskapet fått til under Arendalsuka. Håpet er at dette skal bidra til større nasjonalt engasjement når det gjelder å finne løsninger på utfordringene i nordområdene. 

30 år samarbeid har blitt satt på vent​

Regjeringen fastslår i Hurdalspallformen at Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Ifølge nordområdemeldingen som ble lagt fram av Solberg-regjeringen i 2020 er nordområdene Norges viktigste satsingsområde for verdiskaping i framtiden. Likevel står utfordringene i kø. 

Russlands angrep på Ukraina har satt på vent det meste av det samarbeidet som har blitt bygget opp mellom Norge og Russland de siste tretti årene. Dette har forsterket det allerede store geopolitiske spillet mellom verdens stormakter om ressurser og forsvar i Arktis, og i områdene utenfor Kyst-Norge. 

De unge drar​

Klimaendringene fører til at vi må se på helt nye måter å drive havnæringene våre på. Den nye og krevende energisituasjonen i Europa gjør at vi må se på petroleumsinteressene i Arktis med nytt blikk. Og flere og flere høyteknologiske bedrifter, fra batteriproduksjon til romfart, vil etablere seg i nord, men mangler kvalifiserte folk. Samtidig er flyttestrømmen sørover stor. De unge drar, og kommer ikke tilbake, og områder står i fare for å bli avfolket. Hvordan påvirker dette totalforsvaret av og verdiskapningen i Nord-Norge? Hvordan kan vi snu denne trenden? Dette er noe av det som skal diskuteres under Nordområdesenterets tre paneler onsdag under Arendalsuka. 

Alle arrangementene til nordområdepartnerskapet​ under Arendalsuka i 2022 foregår i lavvoen på Fløyheia utenfor Arendal. Her vil det være mulig å få smaksprøver av tradisjonsmat tilberedt av urfolksungdom.

Se video-strømming her:

​​​

​Arendalsuka​​

En nasjonal arena hvor de viktigste personene innenfor politikk og samfunns- og næringsliv møter både hverandre og folk for debatt og utforming av politikk. Den arrangeres hvert år i uke 33 og er gratis for og åpent for alle. ​

Nordområdepartnerskapet​

Alta kommune
Arctic Economic Council
Bjerknessenteret/Universitetet i Bergen
Equinor
Forskningsrådet
Fridtjof Nansens Institutt
GRID-Arendal
Internasjonalt reindriftssenter
Kongsberggruppen
NIVA
Nordlandsforskning
Nordområdesenteret-Nord Universitet
Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning
Norsk Polarinstitutt
Sametinget
Stortingets delegasjon for arktiske parlamentarisk samarbeid
Tromsø kommune
UiT Norges Arktiske Universitet
University of the Arctic (UArctic)

 Kontaktperson