Arktiske løsninger for det grønne skiftet

Tre konferanser samarbeider om felles konferanse for å diskutere Nord-Norges bidrag til det Hurdalserklæringen kaller "Norges viktigste strategiske satsingsområde".

Arktiske losninger for det gronne skiftet​​​​​
​​Hurdalsplattformen understreker at «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde». 

Samtidig tar den nye regjeringen kursen mot at vi i Norge skal jobbe med å nå de ambisiøse klimamålene. Vi som bor og lever i nord mener at nordområdene kan bidra til løsningene som hele Norge kan dra nytte av. 

 Derfor inviterer vi til et seminar hvor vi gir gode eksempler på grønne løsninger fra næringslivet i Nord Norge og inviterer til drøfting om hvordan nordområdene kan bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi. 

Seminaret med tittelen «Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet» arrangeres av de tre nordområdekonferansene, «Arctic Frontiers», «Kirkeneskonferansen» og «High North Dialogue». 

Med det signaliserer vi at vi i Nord Norge er sterkt med når det kommer til «ny giv i nordområdesatsingen», og at vi vil bidra med Arktiske løsninger til det grønne skifte som vi alle skal gjennom. 

 Representanter fra spennende bedrifter i Nord Norge, NHO, LO, Forskningsrådet, unge med ståsted i nord deltar med innlegg og i dialoger. I tillegg er statsministeren invitert! 

 Endelig program vil bli publisert i begynnelsen av november, men nøl ikke med å melde deg på i dag og registrere deg på Facebook​.​